(17.40 hodin)

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, dva roky už tady vládne vláda ODS, a všichni víme, že takové nešvary, které se shrnují pod pojmem regálné, jsou skutečně velmi nepříjemné pro české výrobce i obchodníky. Je to v podstatě vyděračská praktika. Pan ministr Říman teď se tady rozohňuje, že přece ten návrh poslanců to neodstraní a je nedokonalý.

Pane ministře, tak proč tolerujete tyhle praktiky? Co tam děláte, na tom ministerstvu? Proč už jste vy nepřišel s nějakým podobným návrhem, tedy lepším a chytřejším, když tento je nedokonalý? Víte, kritizovat může nebo má hlavně opozice. Vy máte vládnout a tyto věci odstraňovat, ale vy tam dva roky neděláte nic, a jenom když se někdo snaží tento nešvar, nějakým způsobem mu čelit, dobře, ne třeba ideálně, ne třeba dokonale - ale proč jste s tím nepřišli vy teda, s něčím ideálním a dokonalým? Můžete mi to vysvětlit?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Davidu Rathovi a s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já myslím, že je slušné poděkovat, resp. vyjádřit i souhlas s vystoupením někoho, byť a priori vystupuje tak, aby se vůči vám vymezil.

Pane poslanče Sobotko, ač nerad, musím říct, že ve své kritice směřující k vysoké lidnatosti v oblasti celní služby s vámi naprosto souhlasím. Řekl bych, že živit v České republice 7000 celníků je možné považovat téměř za smrtelný hřích.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. A nyní vystoupí s přednostním právem pan ministr Martin Říman.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji. Já už jsem nechtěl vystupovat a toto je v tomto bodě moje poslední vystoupení. Vystupuji pouze proto, že mě ta debata po vystoupení, po nehorázných vystoupeních pánů Sobotky a Ratha dost znechutila. Já jsem se snažil uvádět, já jsem chtěl polemizovat s předkladateli, uvádět konkrétní argumenty a instituty, proč něco považuji za správné a proč něco ne. Argumentace pana Sobotky ve stylu když máte na to jiný názor, tak pomáháte darebákům, to je argumentace prostě ubožácká, to je argumentace, která se používá, když dojdou normální argumenty.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Martinu Římanovi. Teď se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dobrý podvečer. Kolegyně a kolegové, já se pokusím tomu dát normální rámec. Chtěl bych připomenout Poslanecké sněmovně jednání, které proběhlo v měsíci červnu v roce 2007, kdy jsme projednávali jinou novelu, byla to novela, kterou jsem navrhoval já a vláda, kde pan ministr Gandalovič slíbil, že do tří měsíců předloží návrh, který tuhle situaci bude řešit.

Pane ministře Římane, přes předsedajícího, musím vám říct, že vláda to nevyřešila, nesplnila svůj slib, dokonce došlo i ke sporu v rámci vládní koalice, protože muselo být přerušeno jednání a bylo myslím dvacet minut, myslím si, že i déle paralyzováno jednání Sněmovny, aby se koalice dohodla, a potom v podstatě slíbila tohle to Sněmovně. Takže kdybyste tohle to udělali, nemuseli jsme tady diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Skopalovi. nyní vystoupí s faktickou pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové. Pane ministře, já se ohrazuji proti tomu, abyste řekl, že tady vystupuji nehorázně. Já jsem pouze po vás chtěl, aby vy, když tady kritizujete tento návrh, aby vy jako ministr vlády, která vládne už přes dva roky, jste tady řekl svůj recept, svoji cestu řešení. Anebo zde vystupte a řekněte, že vybírání toho regálného se vám líbí, že je to v pořádku a že se s tím nemá dělat nic. Místo toho jsem se dozvěděl, že když nedej bože po vás chci nějakou práci nebo nápad řešení nějakého problému, tak že je to nehorázné. Ano, jsme nehorázná opozice, chceme, abyste něco dělali, jen abyste v tom úřadu neustále jen nespali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. Nyní vystoupí pan poslanec Plachý, jakožto zpravodaj má právo na to.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, mě velmi mrzí, že tady už čtvrt hodiny, dvacet minut jednáme o něčem, co není předmětem tohoto zákona.

Chtěl bych ujistit pana doktora Ratha, který je takovým univerzálním lékařem naší ekonomiky a všech možných problémů - není to o kanálových vpustech. Stejně tak bych chtěl upozornit pana poslance Sobotku, není to ani o alkoholu. Je to úplně o něčem jiném.

Meritum věci spočívá v tom, že návrh, který tady reprezentují naši kolegové, má závažné nedostatky, na které upozornila vláda ve svém stanovisku, a o těchto závažných nedostatcích zatím tady jednáno skutečně nebylo. Proto byl podán návrh na zamítnutí. Já vyzývám všechny diskutující, aby se věnovali tomuto problému, podobně jako pan doktor Rath a další, a navrhli buď řešení těch nedostatků, které vláda uvádí, anebo raději mlčeli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. S faktickou poznámkou pan poslanec Milan Urban, potom pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, víte, že ten problém řešíme v České republice už poměrně dlouho, a já si myslím, že ať to jednání dneska bylo tak trochu politicky dramatické, tak rekapitulace toho, co tady bylo řečeno, když se na ni podívám, až sedne ten zvířený prach, je taková, že nikdo tady nezpochybňuje, že řetězce v České republice se chovají jako na dobytém území, jako kolonizátoři. To je velký posun od ODS, a je tady zároveň ochotná přemýšlet o tom, jak tuto situaci napravit, to znamená aby se řetězce v České republice chovaly slušně, chovaly se tak, jak se chovají ve svých mateřských zemích. To já myslím, že tady po tom zvířeném prachu je jasně vidět, že toto sdělení ode všech, kteří tady vystupovali, zaznělo.

Proto si myslím, že i ti, kteří kritizují tento návrh, by měli umožnit propustit ho do druhého čtení, a tak jak tady vyzýval pan ministr Říman nebo jiní, měli bychom společně přemýšlet, jak řetězce v České republice napomenout, jak řetězcům v České republice říct: chovejte se tady u nás, jako se chováte doma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Nyní s faktickou pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, já si myslím, že v této Sněmovně zaznělo v roce 2007, kdy dokonce pan současný ministr financí řekl, že řetězce se chovají jako lev, který vtrhl do masny a dělá tam nepořádek. Nevím, jestli to přesně říkám tak, jako to řekl on, ale bylo to v tomhle tom duchu.

Já bych chtěl říci, že pan poslanec Plachý má jednu výhodu, že v podstatě aspoň jedná se zástupci našich potravinářů. Dneska dopoledne měl jednání s podnikateli a s prezidentem potravinářské komory. Ale já si myslím, že pan poslanec je asi hluchý, a doporučil bych mu, aby navštívil ušního lékaře, protože neslyší to, co chtějí naši potravináři a zemědělci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. A nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Plachý. Pan poslanec Grüner je na čekačce už asi čtyřicet minut, ale on to rád určitě vydrží.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Ušního lékaře, vážený pane předsedající, bych doporučil panu kolegu Skopalovi, protože zde bylo řečeno, že zákon je kontraproduktivní a hubí naše dodavatele. Procento českých dodavatelů po vleklých právních problémech, které tento zákon zakládá, bude klesat. Vám to nevadí? Zřejmě ne. Bylo tady řečeno, že zákon může iniciovat růst cen potravin. Vám nevadil růst cen potravin v závěru minulého roku? Vy chcete další vlnu zdražování potravin? Já doufám, že ne.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. S přednostním právem předsedy poslaneckého klubu vystoupí pan poslanec Pavel Kováčik.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP