(17.20 hodin)
(pokračuje Říman)

A opravdu postihovat, ne to pouze hladit, jak navrhujete vy v této novele. Takže ptejme se tímto směrem a nesnažme se bavit obecenstvo tím, že teď to fakt asi začne fungovat, když jsme se do toho dali.

Za druhé, a už to zde také bylo řečeno, splatnost faktur u čerstvého zboží je určena obchodním zákoníkem a je dána povinnost zaplatit u čerstvého zboží kupní cenu do třiceti dnů. A opět je na to instituce, která to má kontrolovat, když si někdo bude stěžovat. Jsou to příslušná finanční ředitelství a finanční úřady. Proč - tento problém, jak zde bylo řečeno, se táhne léta - finanční ředitelství, pane bývalý ministře Sobotko, a finanční úřady, kterým jste velel, toto nepostihovaly? Protože si asi nikdo nestěžoval.

Tady vidíte, jak je ten smluvní vztah daleko komplikovanější, než vy si dovedete představit, protože ani etický kodex nepřispěje k tomu, že si někdo troufne. Zase se to bude řešit nějakým jiným způsobem, to znamená zase vznikne nějaký institut, který bude stejně zbytečný, jako jsou instituty tyto, které v našem právním řádu jsou doslova odnepaměti.

Podnákladové ceny, dokonce prodeje pod cenou. Já jsem to také nevěděl, to se přiznám, až když jsem si to přečetl, že i toto je také zakázáno naším právním řádem. To znamená všechny slevy, kdy se prodávají trika, boty, všechno za pár kaček, jsou evidentně pod nákladovou cenou, jsou dnes nelegální. A zase - nikdo si nestěžuje, funguje to léta, dnes už desítky let. A vy to chcete zase řešit nějakým etickým kodexem? Vy nahradíte kogentní dikci zákona o cenách vágní formulací typu etického kodexu, který nikdo nebude schvalovat, takže si tam mohou napsat, co chtějí, a myslíte si, že to bude fungovat? Fakt tomu věříte?

Pak zde máme poslední institut, který - když už vznikne nějaká další finta, kterou nepostihují tyto zákony, ať už cenový zákon, obchodní zákoník atd., tak tady máme v obchodním zákoníku univerzální mustr, univerzální recept, a to je nekalá soutěž. Zase je to v kompetenci nějakého úřadu, v tomto případě opět Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. A zase si asi nikdo nestěžuje, protože tento úřad žádné takové věci neřeší.

Suma sumárum, v našem právním řádu již dneska jsou instituty tak silné v této věci, že myslím, že většině z nás tady zůstává nad tím rozum stát, jak něco takového devatenáct let po listopadu a po obnovení kapitalismu v českých zemích může vůbec být, že si obchodník nemůže rozhodnout, za kolik chce rohlík prodat - jestli za podnákladovou cenu, nebo za vyšší cenu. I toto se mu dnes zakazuje.

Takže jestliže toto máme, tím, co vy navrhujete, nevyřešíte vůbec nic. Pouze se budete chvíli možná opájet ve foyer, že se vás budou novináři ptát, jestli si myslíte, že to projde, jestli si myslíte, že to pomůže, nebo nepomůže. Vy budete moudře říkat, že samozřejmě si myslíte, že to pomůže, proto to přece děláme. Asi jako nedávno jste zakázali prodávat železný šrot - viz reportáž televize Nova, že od 1. 1. fyzické osoby asi nebudou moci jezdit s tím, co najdou při jarním úklidu na zahrádce, do sběrných surovin. Ale těch pět minut slávy zřejmě stojí za to. Tak vzhůru do toho! (Potlesk z řad koalice.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Martinu Římanovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já jsem na tyto věci vůbec nechtěl vystupovat, ale myslím, že by tady mělo zaznít - pane ministře, jestli vás mrzí, že už se nemohou krást kanály, případně okapové svody a další důležité věci, tak mě to docela zaráží, protože vy jako ministr vlády byste naopak toto měl přivítat. Já jsem i v těch různých předvolebních debatách v rámci Středočeského kraje slyšel i od vašich starostů, jak je to moc trápí. Když jsem jim říkal, že vy jako ministr jste byl proti, tak všichni vaši starostové z ODS říkali, že s vámi nemají nic společného. Já se jim ani nedivím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou se o odpověď přihlásil pan v tuto chvíli poslanec Martin Říman.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Já garantuji všem, že až za rok nebo za dva se zde někteří z nás sejdeme, budeme opět konfrontováni s faktem, že kanály, kabely atd. se zase v neztenčené míře vesele kradou jako před platností této novely, protože mafie, které to dělají, tento zákon nezastaví. Pouze naštvete pár lidí, desítky, stovky, tisíce, možná desetitisíce v celé republice, kteří chtějí jít s něčím, co našli někde na dědině, na svojí zahradě, na poli, ve stodole, při úklidu atd., do sběrných surovin pro nějakou tu korunu - ono dnes za kilo železa to není dvacet haléřů, jako když my jsme byli malí kluci - a najednou zjistí, že to nejde. Naštvete je. Sice až po volbách, takže můžete být v klidu, ale těším se na tu debatu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, chtěl bych velmi upozornit, že projednáváme jiný zákon, než který se objevil v posledních dvou diskusních příspěvcích. Přesto pokud pan poslanec Michal Hašek chce vystoupit s faktickou poznámkou, tak mu dávám příležitost.

 

Poslanec Michal Hašek: Jenom fakticky možná na poslední větu pana ministra Římana. Až se tady sejdeme za rok nebo za dva, vzpomněl jsem si na jednu televizní reklamu. Tam ten pán říká: Víte, ale to už tady nebudete. To je první poznámka. (Potlesk z řad opozice.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím, že ta barva má větší trvanlivost než rok nebo dva, pokud si dobře vzpomínám.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji panu místopředsedovi Sněmovny, který je také poučen a ví přesně, kterou televizní reklamu jsem měl na mysli. Tak je potřeba ji ještě vysvětlit panu ministrovi.

Teď vážně, ať je to faktická poznámka. Víte, pane ministře, možná by to někdy chtělo přibrzdit tu vládní limuzínu, vypnout majáček a zastavit se v nějaké firmě, která vyrábí zemědělské komodity a potravinářské komodity. Běžte tam a pobavte se s vedením firmy o tom, co se stane, když přijdou ke svému odběrateli, tedy řetězci, a řeknou: Tak, a jdeme podle obchodního zákoníku, splatnost bude 30 dnů a budu si na vás stěžovat u pana Peciny. Víte, co se dozvíte? Že ten člověk fakticky do měsíce skončí. Skončí jeho firma, skončí jeho fungování na celém trhu, protože řetězce si to sdělí. A o tom je život. Tak prosím, někdy z té limuzíny vystupte a běžte mezi zemědělce a potravináře! (Potlesk z řad opozice.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Michalu Haškovi. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Sobotka. Potom s přednostním právem pan ministr Martin Říman.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi pouze fakticky připomenout dvě konkrétní události v této Poslanecké sněmovně.

První věc - zákon o omezení hotovostních plateb. Vzpomínám si, jak celá ODS včetně tehdy pana poslance Římana brojila proti zákonu o omezení hotovostních plateb, říkala, že to nemá žádný smysl, přijímat takovouto regulaci. Dnes už zde máme dva roky vládu ODS a nikdy tato vláda nenavrhla zrušena zákona o omezení hotovostních plateb, ačkoliv tehdy ODS vykřikovala, jak je to necivilizované, jak to omezí podnikání, jaká to bude katastrofa.

Druhý konkrétní příklad - kolkování lihovin. Opět ODS včetně tehdy pana poslance Římana zde v této Poslanecké sněmovně velmi ostře vystupovala proti tomu, že se snažíme omezit výrobce lihovin tím, že na ně uvalíme katastrofální povinnost lihoviny kolkovat, že je to zničí. Dva roky zde máme vládu ODS, dva roky je pan Říman ve funkci ministra, a ani jednou tato vláda nenavrhla jakékoliv omezení, zrušení kolkování lihovin, protože samozřejmě stejně jako omezení plateb v hotovosti, stejně jako kolkování lihovin se vyplatilo, omezuje to daňové úniky, zvýšilo to výběr daní. Ani tato vláda to nemůže zpochybnit.

Čili nezlobte se na mě, pokud neberu toto vystoupení pana ministra Římana vážně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Martin Říman.

Rád bych ještě vysvětlil, proč někdy s faktickou a někdy s přednostním právem. Ministr, pokud mě paměť neklame, nemá právo faktické poznámky. Tudíž pokud ministr poslanec ukáže faktickou poznámku, tak potom se na něj vztahují dvě minuty a mně nezbývá, než abych ho limitoval tímto způsobem. Pokud se přihlásí pouze zvednutím ruky, potom vystupuje jako ministr, alespoň z pohledu předsedajícího, a pak je jeho časový fond neomezený.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP