(9.20 hodin)

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové. (Předsedající žádá o klid.) Navrhuji zařadit bod 92 na dnešní jednání. Jedná se o vládní návrh, kterým máme vyslovit souhlas s přístupem ke smlouvě mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury, a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně o výměně utajovaných informací.

Důvodem je to, že přistoupení k této smlouvě je z hlediska České republiky důležité nejen pro samotné členství v Evropské kosmické agentuře, ale i vzhledem ke kandidatuře České republiky na umístění sídla Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy. Tento úřad by měl být umístěn v České republice. Má spravovat evropské navigační systémy EGNOS a Galileo a vzhledem k tomu, že jsme schválili na minulé schůzi přistoupení k Evropské kosmické agentuře tak, aby to bylo možné už v listopadu, a podmínkou je také možnost práce s utajovanými informacemi, je přistoupení ke smlouvě, o které mluvím, důležitým prvkem úspěšné kandidatury na sídlo zmíněného evropského úřadu. Já bych doporučoval, kdyby to bylo možné, protože tato smlouva je nekonfliktní, zařadit její projednání dnes před projednávaná druhá čtení, u kterých očekávám delší lhůtu jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Omlouvám se, pane poslanče, nevím, jestli vaši, respektive naši kolegové vyhoví vaší žádosti, protože před druhá čtení znamená na samý začátek dnešní schůze, protože jsme již schválili pevné zařazení všech druhých čtení a následují dvě smlouvy v tom bloku návrhů na změny programu, které byly předneseny v úterý a v následujících dnech. Takže prosím vás…

 

Poslanec Václav Exner: Pokud pan předseda Sněmovny navrhuje jako šestý bod, tak s tím samozřejmě souhlasím. Myslím si, že by to bylo vhodné, Sněmovnu tímto bodem příliš nezdržíme.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já si dovolím navrhnout modifikaci v případě, že by toto nebylo schváleno - jako následující bod po pevně zařazených bodech na dnešní jednání. I to bychom mohli teoreticky stihnout.

Dále poprosím pana poslance Ladislava Skopala, aby přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážená paní předsedající, já bych si dovolil požádat váženou Sněmovnu o pevné zařazení bodu č. 39, je to sněmovní tisk 431, na středu odpoledne. Myslím si, že je to 12. bod, jestli jsem správně poslouchal. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Na středu 29. října odpoledne po pevně zařazených bodech. Ano.

Nyní prosím paní poslankyni Kateřinu Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovoluji si na základě předběžné dohody požádat o pevné zařazení dvou bodů. Jedná se o bod č. 9, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší, tisk 520, druhé čtení, a bod 61, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně přírody, sněmovní tisk 632, prvé čtení, a to na dnešek, v tuto chvíli již po pevně zařazených bodech. Velice vám děkuji za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, jako body 14, 15. Děkuji vám. Dalším písemně přihlášeným je pan poslanec Petr Pleva. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se obávám, že můj návrh už je spíše platonický, protože ta houšť kolegů, kteří chtějí zařadit pevný bod, už je tak velká, že ve středu bychom museli jednat asi do 24 hodin. Ale já si přesto dovolím navrhnout pevné zařazení bodu 51 na středu po pevně zařazených bodech. Pokud bychom ho nestihli projednat, tak se pokusím osobně zařadit ještě jinam.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, pane poslanče, naděje umírá poslední. Odhadem lze předpokládat, že i tento bod bychom mohli v průběhu středečního odpoledne stihnout projednat.

Pan poslanec David Kafka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kafka: Dobré ráno, dámy a pánové, já bych vás prosil o pevné zařazení bodu č. 2, to je návrh zákona o státní sociální podpoře, který nám je vrácen Senátem. Je to sněmovní tisk 516. S ohledem na to, že zpravodajkou za Senát je paní senátorka Filipiová, jejíž pohybové možnosti jsou omezeny, tak bych prosil o pevné zařazení tohoto bodu na příští pátek 31. října na prvním místě, jako první bod tohoto dne. Já vám děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, pane poslanče. Rozhodli jsme o zařazení jako první bod 53, sněmovní tisk 555, prvé čtení, myslím, že nebude problém zařadit eventuálně váš bod jako druhý bod i vzhledem k zajištění přítomnosti paní senátorky Daniely Filipiové.

Dámy a pánové, přeje si ještě někdo - ano, paní poslankyně Jakubková. Prosím, vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Paní předsedající, dámy a pánové, prosím o pevné zařazení bodu č. 26, tisk 570, je to změna zákona o provozu na pozemních komunikacích, na pátek po pevně zařazených bodech. Na pátek příští týden.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pátek příští týden po pevně zařazených bodech, tedy pátek 31. 10. Teoreticky v tuto chvíli by to mohl být bod č. 3.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě někdo si přeje přednést návrh na změnu, doplnění, rozšíření, zúžení či pevné zařazení bodů našeho programu jednání? Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat body tak, jak byly jednotlivě předneseny a budeme o nich hlasovat.

 

První byl návrh pana poslance Marka Bendy na zařazení bodů 10, 11, 12, 14, 21 a 3 jako 6. až 11. bod našeho dnešního jednání.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 52 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 158 poslankyň a poslanců pro 124, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Další byl návrh paní kolegyně Molendové, zařazení bodu 24 jako 12. bodu našeho dnešního jednání.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 53. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 158 poslankyň a poslanců pro 148, proti 1. I tento návrh byl přijat.

 

Dále se budeme zabývat návrhem pana poslance Exnera, abychom bod 92 zařadili na dnešní jednání ve variantách - buďto jako šestý, tím pádem se posunují všechny další body, jak jsme je dnes schválili, v pořadí, nebo třináctý.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o tom, jestli mezinárodní smlouva pod sněmovním tiskem 606, bod 92 bude projednávána dnes jako bod číslo 6.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 54 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přihlášených 158 poslankyň a poslanců pro 129, proti 2. Tedy bod 92 bude šestým bodem našeho dnešního jednání, další body se posouvají.

 

Další návrh je návrh pana poslance Skopala, týká se bodu 39, zařazení na příští středu 29. 10. odpoledne po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 55. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přihlášených 159 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 28. I tento návrh byl přijat.

 

Další je návrh paní poslankyně Kateřiny Jacques, aby body 9 a 61, sněmovní tisky 520 a 632, byly zařazeny jako body 14 a 15, respektive 15 a 16 po přijatém návrhu pana kolegy Exnera, dnes v pátek.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP