(Schůze pokračovala v 10.45 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 39. schůzi Poslanecké sněmovny.

Budeme se tedy zabývat pouze jedním bodem, a to je

 

1.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009
/sněmovní tisk 612/ - prvé čtení

 

Tudíž nebudeme dávat a přednášet návrhy na změnu pořadu. Náhradní karty odkazuji na 40. schůzi, omluvy taktéž odkazuji na 40. schůzi. (V sále je velký hluk a neklid.)

Poprosím, aby se všichni poslanci a poslankyně znovu podepsali, protože je to jiná schůze.

Předcházejícím rozhodnutím Sněmovny jsme se vrátili v podstatě do přerušeného bodu - státní rozpočet. Bod byl přerušen a byla přerušena i obecná rozprava. Nyní prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Bohuslav Sobotka.

Já bych teď zrekapituloval. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. Mohou zaznít jakékoliv návrhy na usnesení. Má-li se ale o nich hlasovat, musí tyto návrhy být předneseny na mikrofon. Ano, registruji přihlášku pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přednesl návrh, který vychází z ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který upravuje jako jediný zákon postup při projednání návrhu zákona o státním rozpočtu. Tento návrh znamená řešení pro celou situaci v souladu se zákonem.

Na základě ustanovení § 102 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny tedy navrhuji následující usnesení Poslanecké sněmovny:

Poslanecká sněmovna stanoví termín pro předložení nového návrhu zákona o státním rozpočtu na 21 dnů.

Poslanecká sněmovna doporučuje vládě změnit základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu tak, aby rozpočet respektoval aktuální výhled makroekonomického vývoje v roce 2009.

Tolik tedy tento základní návrh.

Dovolte mi také, abych navrhl návrh doprovodného usnesení, který šířeji souvisí s problematikou projednávaného návrhu zákona o státním rozpočtu, tedy text návrhu doprovodného usnesení: Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda ve své dosavadní činnosti podceňuje možné dopady světové finanční krize na vývoj české ekonomiky. Proto žádá vládu, aby do 7 dnů předložila Poslanecké sněmovně analýzu možných dopadů finanční krize na hospodářský vývoj v České republice, s tím, že tato analýza bude projednána na schůzi Poslanecké sněmovny za účasti guvernéra České národní banky.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec Suchánek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je stále velký hluk.)

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych i já přednesl návrh na usnesení ke státnímu rozpočtu v této Sněmovně:

"I. Poslanecká sněmovna schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 podle sněmovního tisku 612, kterými jsou:

A. Výše příjmů stanovená částkou 1 114 001 697 000 Kč,

výše výdajů stanovená částkou 1 152 101 697 000 Kč,

rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo) stanovený částkou - 38 100 000 000 Kč,

B. Způsob vypořádání salda těmito financujícími položkami

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 23 600 605 000 Kč,

b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 15 823 -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, promiňte, já jenom uklidním kolegy a kolegyně, protože není slyšet. Je to hodně závažná materie. Myslím, že by si zasloužila, abychom dávali pozor. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Takže ještě jednou:

b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 15 823 034 000 Kč,

c) změnou stavů na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1 323 639 000 Kč,

C. Finanční vztahy k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 178 928 000 Kč,

D. Finanční vztahy k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 8 979 617 000 Kč,

E. Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 706 535 000 Kč,

F. Zmocnění výkonných orgánů uvedených v § 2 odst. 1, 2 a 3 (včetně možnosti změnit výši celkových příjmů, celkových výdajů a dalších ukazatelů a možnosti změnit vypořádání salda dle bodu B písm. a) a písm. c) tohoto usnesení v rozsahu daném zmocněním), dále zmocnění v § 3 (příloha č. 9) a v § 4 (příloha č. 10) vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 podle sněmovního tisku 612;

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP