Stenografický zápis 39. schůze, 29. října 2008


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Hink
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Exner
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Krill


97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, podepsaná dne 8. července 2008 v Praze /sněmovní tisk 621/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jan Vidím
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Tomáš Dub
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vítězslav Jandák


98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky, podepsaná v Londýně dne 19. září 2008 /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Tomáš Dub
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.34 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.35, pokračovalo ve 14.45 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslankyně Jana Rybínová


83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru, podepsaná v Bruselu dne 25. července 2007 /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Petr Krill
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Petr Krill
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Petr Krill


99. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokoly o přístupu Albánské republiky a Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsané v Bruselu dne 9. července 2008 /sněmovní tisk 628/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Tomáš Dub
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Dub
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Jan Hamáček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Římský statut Mezinárodního trestního soudu /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání bylo přerušeno v 15.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.22 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Hamáček
Místopředseda PSP Jan Kasal


39. Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení

Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec David Rath
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Rath
Poslanec Michal Doktor
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec David Rath
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Kováčik


51. Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - prvé čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Petr Pleva
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zbyněk Novotný
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP