Stenografický zápis 39. schůze, 24. října 2008


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Petr Pleva
Poslanec David Kafka
Poslankyně Věra Jakubková


22. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 487/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Josef Smýkal


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 507/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Vladimír Hink
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec František Bublan
Poslanec Vladimír Hink
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Jan Klas
Poslanec Miloš Melčák


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaroslav Plachý


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis /sněmovní tisk 512/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Šplíchal


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ukončení platnosti Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, a souvisejících smluvních dokumentů /sněmovní tisk 568/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Karel Šplíchal


92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací /sněmovní tisk 606/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Václav Exner
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Václav Exner


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Robin Böhnisch
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloš Melčák


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 478/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Radim Chytka


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 533/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslanec David Kafka
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 520/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Radim Chytka


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Libor Ambrozek
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Tom Zajíček


57. Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Jana Kasala a Pavla Suchánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., a zákona č. 342/2006 Sb. /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 13.10 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP