Stenografický zápis 39. schůze, 23. října 2008


(Schůze pokračovala v 9.10 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Tomáš Kvapil
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 9.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Václav Exner


175. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Václav Exner
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Zdeněk Maršíček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 626/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Břetislav Petr


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Lhota


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září 1998 /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Václav Exner


94. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic /sněmovní tisk 609/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Rudolf Kufa
Poslanec Václav Exner


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Václav Exner


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie a změna Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie /sněmovní tisk 593/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Rudolf Kufa
Poslanec Václav Exner


87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Regionální dohoda o plánování šíření zemského digitálního rádiového a televizního vysílání v Regionu 1 (v té části regionu 1, která se nachází západně od 170° východní délky a severně od 40° jižní šířky, kromě teritoria Mongolska) a v Íránské islámské republice v kmitočtových pásmech 174-230 MHz a 470-862 MHz, a Protokol týkající se revize některých částí Regionální dohody pro Evropskou rozhlasovou oblast (Stockholm, 1961) /sněmovní tisk 594/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec František Novosad


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 591/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Jaroslav Plachý


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 480/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Petr Zgarba


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 459/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Hanuš
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Hanuš


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Hanuš
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Hanuš
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Ludvík Hovorka


57. Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Jana Kasala a Pavla Suchánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., a zákona č. 342/2006 Sb. /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Sehoř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


176. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jan Látka
Poslanec David Rath
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jan Látka
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Miroslav Svoboda
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec František Novosad
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Ladislav Skopal
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 16.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP