(12.50 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Pokud jde o Tibet, to samozřejmě není předmětem jednání, ale já jsem při tehdejším jednání ve Sněmovně o té rezoluci nebo o tom usnesení žádal kolegy, aby se zabývali tím, jaká byla tibetská společnost, že idealizují to, co je spojeno se svobodou buddhismu, a že zapomínají, že tibetská společnost byla společnost feudální. Od té doby se tam poměry změnily. V tomto směru celkově si myslím, že ku prospěchu tibetského obyvatelstva. A nejednou jsem v této Sněmovně, a to říkám i na Stranu zelených, upozorňoval, že se tady měří velmi různým metrem, že se staráme o porušování práv jenom určitých lidí nebo lidí v určitých zemích a ostatní nás nechávají lhostejnými. A tehdy jsem upozornil, jak to, že redukujete lidská práva jenom na svobodu projevu nebo svobodu vyznání a že se nestaráte o to, jestli ti lidé mají vůbec co jíst a kde bydlet. (Delší potlesk v levé straně sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu profesoru Jičínskému i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Křeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane ministře, k vašemu údivu nad tím, že by Sněmovna mohla rozvrátit vládu kvůli energetické koncepci, tak vás ujišťuji, že Sněmovna může i odvolat vládu. Kdykoliv. Čili to, že by tak udělala kvůli energetické koncepci, toto zděšení není na místě.

Pokud jde o ten Tibet, pane ministře, vy neděláte rozumnou zahraniční politiku. Protože kdyby Číňané vyvraždili všechny Tibeťany, tak by to nebylo ani 10 % těch obětí, které v té Číně od vzniku lidové republiky jsou. Ale to vám nevadí. Tak daleko vy nejdete. Vy se vezete na populistické vlně, jak se zviditelnit na tomto jediném případě, jak řekl profesor Jičínský, ostatní věci vás nezajímají. Že dneska v Číně je 40 % lidí, kteří jsou bez jakéhokoliv zajištění, bez pracovních smluv, bez všeho, o tom se samozřejmě nezmíníte. Ale v této věci, když se můžete zviditelnit, to dokážete. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážení kolegové a kolegyně, dám ještě Radimu Chytkovi k faktické poznámce před řádně přihlášeným Břetislavem Petrem slovo. Prosím vás, já bych vás chtěl vést k věci. Ta debata je přece jenom o jiném tématu.

Prosím, pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, mně to také nedá, abych nezareagoval. Opravdu, já jsem tedy toto téma tady nevnesl, ale k panu profesoru Jičínskému jednu jedinou poznámku. Tibet se opravdu změnil. Poté co Čína Tibet obsadila, tak tam čínští vojáci nutili mnichy a mnišky, aby souložili na veřejnosti, a co je daleko horší, aby děti zabíjely své rodiče. Ano, takto se změnil Tibet. (Poznámky z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené kolegyně a kolegové, řádně přihlášený Břetislav Petr. Znovu vedu všechny k pořádku, abychom se zabývali tématem, tiskem 547. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jsem rád, že konečně skončila debata o Tibetu a že se vracíme k meritu věci, to je k projednávání energetického zákona.

Já si myslím, že tady byla řečena celá řada slov, která zejména z úst pana premiéra, a je škoda, že tady není, nejsou pravdivá. Tím, že chceme, aby energetická politika odpovídala současnému stavu, a že chceme, aby ji schvaloval parlament, přece chceme zabránit tomu, o čem tady pan premiér hovořil. Chceme zabránit tomu, abychom byli nezávislí na cizích zdrojích, pokud to jen půjde. Ať si Rusko s Německem staví v Baltském moři další plynovod a ropovod, nás to nemusí zajímat. Nás musí zajímat, abychom z vlastních zdrojů byli schopni udělat maximum energie.

A teď k dalším záležitostem. Tady se hovoří, že jsou obavy o životní prostředí. Ano, ať jsou takovéto debaty. Ale chtěl bych podotknout, že za období, kdy jsme ještě neměli vrtule a splnili jsme kjótské protokoly, jsme dostali na kjótských kreditech za snižování emisí 35 miliard Kč, které jsme, pane ministře, dali vám k dělení. Tak kde jsou obavy z toho, že stávající energetika, a navíc když chceme budovat atomovou elektrárnu, ještě zhorší životní prostředí?

Na další podněty, které zde byly: Ano, stát nebude stavět, ale stát musí vytvořit podmínky pro to, aby se mohlo stavět. A já se ptám, proč tak dlouho jsme museli čekat, až ČEZ podal žádost o posouzení vlivů na životní prostředí pro třetí a čtvrtý blok. Nám přece podle zákona o EIA v tom nic nebránilo. Snad tomu bránila jedna věc - aby ti lidé, kteří jsou ve vedení, náhodou nebyli odvoláni, poněvadž by porušili a vstoupili neblaze do ujednání mezi zelenými a ODS o tom, jak se bude vyvíjet naše energetika.

A otázka, zda ve Finsku šlo o něco jiného. Pane kolego Vojíři, já si nemyslím. Já si myslím, že u nás se nevede vůbec žádná energetická debata, poněvadž jistá část se nechce zúčastnit této energetické debaty. A teď jistě můžete říci, proč se sociální demokracie nezúčastnila práce Pačesovy komise. To je o něčem jiném.

Já si myslím, že jsou tady problémy, o kterých hovořil pan ministr Bursík. Je to problém Temelín a je to problém územních limitů. A když se podíváte a rozhlédnete po Evropě, tak Evropa se vrací k tomu, že typy energií, které byly odepisovány a dávány k ledu, najednou začínají být zajímavé. Velká Británie v současné době buduje šest nových uhelných dolů s roční kapacitou až 40 milionů tun. Česká republika na rozdíl od toho odepisuje zásoby, nebo v podstatě nechce využít to, co má pod nohama. A že to jde, stačí se zajet podívat do Zwickau.

A poznámka ještě k tomu. Pan ministr Bursík se tady ukázal jako polyglot, když kritizoval pana Jičínského apod. Pane ministře, já vím, že pracujete v celé řadě oblastí, které vám nepřísluší a nepatří. Vy jste dostal uloženo od vlády, abyste upravil geologický zákon. Vy jste připravil horní zákon, který v podstatě, když bude přijat, ukončí hornictví v Čechách. A situace je zhruba asi taková: Vy velmi rád tady předkládáte návrhy, kdy nás Evropská komise tlačí k tomu, že něco neplníme. Ale na druhé straně vy sám porušujete zákon. Kompetenční zákon vám neukládá, abyste hovořil do oblasti těžby, zušlechťování a úpravy nerostů.

Já se domnívám, že za dva roky skupina zelených ministrů svým kutilstvím ve vládě (smích z řad poslanců ČSSD) uškodila tomuto státu více než povodně na Moravě v roce 1997 a v Čechách v roce 2002. (Potlesk v levé části sálu.)

Pane ministře, víte, já si myslím, že u těch atomových elektráren musí být otázkou víry, skoro mantry, to, že budeme proti nim bojovat.

A abych poněkud odlehčil situaci. Našim kolegům socialistům na Západě trvalo 40 let, než pochopili, že zestátňování průmyslu, bank a pojišťoven není řešením pro prosperitu národa. Trvalo jim to 40 let. Já bych byl nesmírně rád, kdybyste tuto dobu poněkud zkrátili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP