(11.40 hodin)

Poslanec Tomáš Hasil: Vážené kolegyně, kolegové, velmi se omlouvám, mám na sjetině X, přestože jsem hlasoval jinak. Zpochybňuji hlasování. (Výkřiky ze sálu: Jak hlasoval?) Hlasoval jsem pro, mám na sjetině X, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to je samozřejmě jiný zápis, než byl úmysl pana kolegy. Budeme tedy hlasovat o námitce proti zápisu o výsledku hlasování.

Nejdříve vás znovu odhlásím a požádám vás o novou registraci. Počkám, až se přestane zvyšovat počet přihlášených poslanců.

 

O námitce proti zápisu o výsledku hlasování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 94, které jem zahájil, a ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 94, z přítomných 156 pro 95, proti 22. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance a ministra zemědělství Petra Gandaloviče o zamítnutí návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 95, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 95, z přítomných 157 pro 81, proti 75. Návrh byl přijat.

 

Nechám proběhnout kontrolu hlasování. Paní poslankyně Ivana Levá. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážené kolegyně, kolegové, moc se omlouvám. Hlasovala jsem ne, a na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O námitce paní kolegyně Levé proti zápisu o výsledku hlasování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 96, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí námitky paní kolegyně Ivany Levé. Kdo je proti přijetí této námitky? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 96, z přítomných 157 pro 132, proti 3. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu opakovat hlasování o zamítnutí návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 97, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 97, z přítomných 157 pro 80, proti 76. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl zamítnut.

 

Končím bod 22. Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Václavu Grünerovi a zpravodaji panu Václavu Votavovi.

 

Pokračovat budeme bodem

 

23.
Návrh poslanců Anny Čurdové, Zdeňka Škromacha, Michala Haška a dalších
na vydání zákona o jednorázovém příspěvku dítěti
/sněmovní tisk 534/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 534/1.

Prosím, aby za navrhovatele u stolku zpravodajů zaujala své místo paní poslankyně Anna Čurdová a zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Ludvík Hovorka. Paní poslankyně Anna Čurdová bude mít úvodní slovo. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jménem poslanců sociální demokracie předložila návrh jednorázového příspěvku dítěti. Již jeden návrh o jednorázovém příspěvku důchodci jsme zametli pod stůl, protože nemáme zájem vyrovnat důsledky inflace starší generaci, tak doufám, že u té mladší generace budeme zodpovědnější.

Dovolte mi, abych své vystoupení uvedla statistickými daty, pro někoho pozitivními, pro někoho negativními, záleží na tom, jak situaci vnímáme. Data jsou ze statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí a týkají se právě rodin s dětmi.

Stačí si tady připomenout, co vláda, která si dala prorodinnou politiku a podporu rodin s dětmi do vínku, za uplynulé období dokázala, a to díky vládním reformám. Od ledna letošního roku se zkrátil přídavek na dítě téměř 40 procentům rodin. Dostávají ho rodiny s příjmy do 2,4násobku životního minima. To znamená že zhruba z 1,5 mil. rodin, které ho do loňska pobíraly, na něj již dnes nemá nárok téměř 600 tis. osob. Sociální příplatek přestala dostávat každá desátá rodina z celkového počtu přibližně 206 tis. rodin, které jej pobíraly koncem loňského roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že se jedná o 21 tis. rodin.

Rodiny s dětmi navíc postihují v době přetrvávající inflace - která, jak nám je sdělováno, není důsledkem nedomyšlených vládních reforem, ale důsledkem světové globalizace a ekonomickým vývojem světa - v podstatě další úsporná opatření. Já tomu neříkám úsporná opatření, ale úsporný experiment na lidech, a ten se týká přídavků na děti. Přídavky na dítě jsou od ledna poskytovány v pevné výši, a to pro dítě do 6 let činí 500 Kč, od 6 do 15 let 610 Kč, od 15 do 26 let pak 700 Kč měsíčně, ale ceny, které musí rodina s dětmi platit, stálé skutečně nejsou, a všichni víme, že jsou pohyblivé hlavně směrem nahoru. Reálná hodnota přídavku na dítě klesá.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP