(11.10 hodin)
(pokračuje Urban)

Ale nemá smysl bavit se o tom, že děláme nějaký populistický návrh, když vy si to myslíte. Snažil jsem se zde dokázat, když jsem to předložil, proč má smysl se tady bavit o nějakém obráceném gardu, co kdo kdy říkal. Pojďte to udělat, pojďte to spočítat a pojďte to odsouhlasit.

Má to jednoduchou logiku: Proč má český člověk platit zhruba 2,50 Kč, nebo je to resp. i víc, na benzinu víc za 1 litr než Němec ve své zemi, než Francouz ve své zemi, já tomu nerozumím. Nesvádějme to na Evropu, není tady žádná kolize. Platí, že je to suverénní rozhodnutí tohoto státu. Počítejme fiskální dopady včetně ovšem nějakého časově delšího období, včetně toho, kolik stát inkasoval již dávno na dani z přidané hodnoty, pak to má nějaký smysl.

Myslím si, že až zase vystoupíte, tak zase budete říkat - ti čerpadláři to stejně ukradnou, že se to nepromítne, že tam není žádná záruka, že budeme muset zkrátit sociální dávky, o které přijde ten státní rozpočet a podobné věci. Já už na to reagovat nebudu, nechci zatěžovat Sněmovnu nějakými zbytečnými debatami.

Myslím si, že v této chvíli můžeme něco udělat ekonomiku, nakonec to může přispět i k tomu, aby ta vaše inflace byla trochu menší. Myslím si, že můžeme všem lidem trochu usnadnit život. Na rozdíl od toho, co jsem kdysi četl na plakátech, že ta báječná reforma přinese nějaké blaho všem, tak tady je to pochopitelné, ten, kdo používá benzin a naftu, tak je bude mít levnější, pokud ten návrh přijmeme. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Obecná rozprava pokračuje vystoupením pana ministra financí Miroslava Kalouska. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dovolte, pane poslanče Urbane, abych vám upřímně vyjádřil svoji hlubokou úctu. Já si skutečně vážím toho, že jste několikrát přiznal během svého vystoupení, že tomu nerozumíte. Ono to z vašeho vystoupení bylo více než zřejmé, ale to, že si to uvědomujete a sám to přiznáváte, je nesmírně cenné prohlášení, které jistě obohacuje naši politickou kulturu.

Nechci vůbec reagovat na argumenty, které jste tady říkal o 2,50 Kč na litr. Chci se trochu ohradit proti motivu, který jste přisoudil ministru financí, že ministr financí chce víc a víc peněz, aby mohl víc a víc rozdělovat. To je argument, který velmi kulhá v porovnání s vaším včerejším vystupováním k mému návrhu o snížení sociálního pojištění o 1,5 %. Protože kdyby tomu bylo tak, tak nenavrhuji snižování tam, kde je to ekonomicky vhodné, a nebráním se tomu tam, kde je to ekonomicky nevhodné.

Když to přeložím do češtiny, vaše chování včera i dnes, tak včera jste odmítl přidat tomu, kdo má 20 tisíc měsíčně, aby mu v peněžence zbylo o 250 Kč více, a výměnou za to chcete dát 2,50 Kč na litr jeho čerpadláři. To je váš přístup. Abychom to přiblížili veřejnosti - učiteli, který má 20 tisíc Kč měsíčně říkáte: Nechci, abys měl, jako Kalousek, o 250 Kč v peněžence víc, a za to, že ti zabráním v přístupu k těmto 250 Kč, dám za odměnu 2,50 Kč na litr tvému čerpadláři.

Jménem těch, kteří mají těch 20 tis. Kč měsíčně, vám za tuhle politiku děkuji, nechci a odmítám. Proto budu hlasovat pro zamítnutí vašeho návrhu.

Znovu opakuji svůj motiv. Můj motiv není v objemu přerozdělování ve veřejných rozpočtech. Můj motiv je varování před nepromyšlenými jednorázovými fiskálními impulsy do plynulého cenového vývoje. V okamžiku, kdy se jakákoli komodita ocitla v nějakém exogenním cenovém šoku, tak všechny politické kroky, všechny politicky motivované fiskální impulsy se ukázaly dlouhodobě jako škodlivé. To je stoletá historie. Nevidím důvod, proč v tomto případě by to mělo být jinak. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. - Vidím, ano, pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas se přihlásil do rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, i tento návrh můžeme zařadit do kontextu nejenom včerejšího hlasování o návrhu daně z příjmů a sociálního pojištění, jak o tom mluvil pan ministr financí, ale i do kontextu dnes projednávaných návrhů sociálních demokratů, které předkládají.

Ta bilance je, dámy a pánové, následující: Požadavky, které plynou z toho, co předložili sociální demokraté jenom dnes na zvýšení výdajů státního rozpočtu v oblasti jednorázových příspěvků jak důchodcům, tak dětem, jsou suma sumárum za 12 miliard zvýšení výdajů. Snížení příjmů tímto návrhem je 17 miliard. Celková záporná bilance do státního rozpočtu je 29 miliard.

Dámy a pánové, třemi návrhy o 3/4 jednoho procenta hrubého domácího produktu se zvyšuje deficit veřejných financí. Jenom trojím mávnutím rukou. Ó jak lehké je býti sociálním demokratem! (Hučení v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas byl zatím posledním přihlášeným v rozpravě. Ptám se, jestli ještě někdo další má zájem vystoupit v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan navrhovatel? Ne. Pan zpravodaj? Také ne.

Protože byla podána námitka, budeme se zabývat návrhy, které padly v rozpravě. Protože jsem předtím neřídil, požádal bych pana zpravodaje, aby shrnul výsledek rozpravy, zda padl návrh na vrácení nebo na zamítnutí, abychom se tím mohli zabývat.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane místopředsedo, padl výhradně jeden jediný návrh, tedy ve smyslu hlasovatelného návrhu, a sice návrh na zamítnutí sněmovního tisku 538.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Ještě využiji gong a požádám kolegy a kolegyně, kteří nejsou v jednacím sále, aby se vrátili, pokud mají zájem rozhodnout o této věci. Já vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom mohli tento návrh rozhodnout. Rozhodneme o návrhu na zamítnutí tohoto tisku.

 

Hlasování pořadové číslo 88. To jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 88, z přítomných 156 pro 78, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat, a to návrhem… Ano, počkáme, až zástupci klubů překontrolují zápis o hlasování.

Po poradě v klubu ODS se hlásí pan poslanec Hrbata. Prosím, pane poslanče.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP