(10.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Dalším přihlášeným je ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, opakovaně se Poslanecká sněmovna zabývá tímto návrhem zákona a tímto krokem, který je absolutně nesystémový a který bude mít jediný dopad, a to je zvýšení výdajů státního rozpočtu bez toho, aby se ve skutečnosti důchodcům jakkoli reálně pomohlo, protože jednorázový příspěvek nepředstavuje standardní zvýšení důchodů, nýbrž samostatnou jednorázovou dávku. Proto i při jakémkoliv dalším zvýšení důchodů nelze k této částce přihlédnout. Navíc i důvodová zpráva uvádí chybné údaje. Opatření je tady finančně velmi podhodnoceno. Tento krok by vedl ke zvýšení výdajů státního rozpočtu o 8,6 mld. Kč, což je částka, která je velmi vysoká. Předkladatelé zákona špatně zkalkulovali možné výdaje a mají podhodnocenou výdajovou stránku o téměř 2,5 mld. Kč.

Já mohu pouze konstatovat, že mezi lednem letošního roku a lednem roku 2009 se průměrná výše penze zvýší o 1145 Kč. Je to nejrychlejší a nejrazantnější nárůst penzí v posledních více než deseti letech. Chci také velmi zdůraznit to, že se razantním způsobem v uplynulých dvou letech zvedla základní výměra důchodů, čili ta výměra, která má dopad především na penzisty s nižšími důchody, že tato výměra za dob sociální demokracie vzrostla všeho všudy jenom o něco málo přes stokorunu. V současné době vzrostla od září 2006 o 700 Kč, což je především bonus pro nižší příjmové skupiny s nižšími penzemi. Průměrná hodnota penze v příštím roce dosáhne 10 tis. Kč, čili je to další dokument toho, že tyto penze rostou velmi vysokým způsobem. A především - a co je důležité - reálná výše penzí v příštím roce v porovnání s reálnou výší penzí v roce 1989 přesáhne 111 % úrovně roku 1989. Je to nejvyšší reálná výše penzí od listopadu 1989.

Já jsem přesvědčen, že opatření, která vláda dělá v důchodovém systému, jsou dělána tak, aby důchodový systém zůstal stabilizovaný, aby se nedostal do deficitu, a přitom především uvážlivou politikou valorizací byly důchodcům kompenzovány především nárůsty cen. A tady bych znovu podotkl, že klíčovým krokem, který jsme provedli, je zvyšování základní výměry, což je věc, která je především ve prospěch nižších příjmových skupin a důchodců z těchto nižších příjmových skupin.

I po těchto krocích, které tady byly provedeny, včetně analýzy čistých příjmů domácností, nadále se udržuje pozitivní stav, že z hlediska čistých příjmů domácností důchodcovské domácnosti na hlavu dosahují zhruba 80 % hodnoty čistých příjmů zaměstnanců, což je dobrá statistika a vychází z tohoto pohledu velmi pozitivně.

Tento krok tedy, jak jsem již řekl, je absolutně nesystémový, je finančně podhodnocený a povede pouze k tomu, že se zvýší výdaje státního rozpočtu bez toho, aby se důchodcům jakkoli reálně pomohlo.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji a prosím paní poslankyni Annu Čurdovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já mám někdy pocit, když slyším pana ministra Nečase a některé z našich koaličních kolegů, že žijeme na dvou planetách. Na jedné planetě, kde to všechno funguje tak, jak nám tady pan ministr popisuje v různých číslech, a potom na jiné planetě, která je realistická, se kterou se setkávám dnes a denně.

Víte, pane ministře, ono je hezké, když nám tady uvádíte ta čísla, a skutečně statistiky asi tak vypadají, ale realita je vždycky někde jinde, protože nejenom že musíme posuzovat stránku příjmovou, to znamená to, co vy jste přidali, ale také stránku výdajovou. Proto krok, který sociální demokracie připravila, to znamená jednorázový příspěvek důchodcům v té podobě, jak je předložen, je naprosto realistický a přichází v pravou dobu. Tady nejde jenom o to, jakým způsobem byl navýšen HDP, poplatky u lékaře, poplatky za léky, ale také jakým způsobem se zvýšila inflace, do jaké míry šla, a také enormní zdražování všech energií, poplatků a dalších. Takže v tuto chvíli důchodcovským domácnostem a speciálně těm, o kterých tady hovoříte, že těm přidáváte nejvíce, přicházejí účty za elektřinu, přicházejí účty za plyn a celá řada dalších účtů, se kterými se musí poprat. A často z těch důchodů, které oni mají, na zaplacení těchto výdajů prostě v domácnostech není.

Prosím vás, nechte si zpracovat skutečně realistický spotřební koš důchodcovské domácnosti, protože důchodce nebo senior není jenom ten, který má přežívat. I on má nějaké své další potřeby. My se musíme rozhodnout, na jaký život mají nárok ti lidé, kteří pro společnost již něco odvedli, kteří poctivě platili celý život sociální pojištění. Jestli na důstojný, v důstojných podmínkách, nebo na chudobu, kterou jim připravuje tato vláda.

Děkuji za pozornost.

(Předseda vlády ze svého místa mimo mikrofon reaguje na toto vystoupení.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, paní poslankyně. (Poslankyně Čurdová se vrací k mikrofonu.) Ano, ještě s faktickou.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Vážený pane premiére, já bych byla velice ráda, kdybyste tuto otázku položil zde na mikrofon. Já zopakuji to, co jste mi tady křičel za zády. Víte, že mě strašně mrzí, že k vám nemůžu mluvit čelem, že k vám musím být zády. (Poslankyně Čurdová se obrací od mikrofonu čelem k premiérovi.) Nicméně z očí do očí - nezvedli jsme proto, protože nebyla tak vysoká míra inflace, a zvyšovali jsme je úměrně tomu a úměrně zákonu, tak jak byl předkládán. Takže mi tady neříkejte, že sociálně demokratická vláda nezvyšovala. Zvyšovala, a zvyšovala přesně podle zákonem stanovených pravidel. A pokud se se mnou chcete hádat, buďte tak hodný, pojďte k mikrofonu. (Ze sálu se ozývají hlasy, aby se poslankyně Čurdová obrátila k mikrofonu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Paní poslankyně, omlouvám se. Asi jste způsobila trošku potíže našim zapisovatelům, protože některá z vašich slov pronesená bokem k mikrofonu nebyla tak přesně zaznamenána. Ale myslím, že všichni vědí, co jste chtěla říci.

Pan poslanec Opálka ještě jednou do obecné rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Chce se mi říci, že je to velké nedorozumění. Návrh zákona nechce navyšovat valorizaci. Ten chce dorovnat propad, který vznikl od ledna do srpna v příjmech. Pane ministře, vy uvádíte správně, o kolik se zvedla valorizace, že se zachovává relace mezi mzdou a důchodem, ale vždycky k tomu klasickému datu. Ale než k tomu klasickému datu, tedy k 1. 1. 2009, dojde, tak tam je obrovský propad a cílem tohoto mimořádného příspěvku je v roce 2008, kdy byla mimořádná inflace, použít mimořádné prostředky. Nic víc, nic méně.

My jsme v prvním návrhu navrhovali příspěvek 6 tis., protože nebyla jistota, že k nějaké valorizaci dojde. Vzhledem k tomu, že došlo, tak jsme snížili tento příspěvek na 3 tis., protože jsme zohlednili, že od srpna do prosince valorizace bude zvyšovat příjmy.

A jestliže hovoříte o tom, že k 1. 1. 2009 bude vlastně zvýšen průměrný důchod o 1150 Kč, tak musíte říci, že to je k 1. 1. stejně tak jako k 31. 12. 2009, že sčítáte dvě valorizace na dva roky, i když to jakoby opticky vypadalo, že k tomu došlo v jednom roce. Takže nejde o nic jiného než vyrovnat ten propad, který byl vyšší než v minulých letech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP