(10.00 hodin)

Poslanec David Rath: Děkuji. Já chci jenom poděkovat této Sněmovně, že ten kompromisní návrh, který navrhuje zrušení poplatků u důchodců, dětí a nemajetných osob, prošel do dalšího čtení. Čili děkuji této Sněmovně, že je možné začít věcnou debatu o kompromisu a že jsme se posunuli přece jenom o kus dál. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já pouze pro stenozáznam - náhradní karta 24 pan poslanec Zgarba, náhradní karta 35 paní poslankyně Dundáčková. Bylo tomu tak i v minulých dvou hlasováních.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu 20 našeho schváleného pořadu, kterým je

 

20.
Návrh poslanců Zdeňka Škromacha, Lenky Mazuchové, Miroslava Opálky,
Ivany Levé, Anny Čurdové, Michala Haška a dalších na vydání zákona
o jednorázovém příspěvku důchodci
/sněmovní tisk 535/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Současně oznamuji, že jsem obdržela veto poslanců poslaneckého klubu Občanské demokratické strany na návrh na zkrácené projednávání. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 535/1.

Nyní prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedla paní poslankyně Lenka Mazuchová. Vážená paní poslankyně máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji. Paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jelikož míra inflace v letošním roce je vyšší, než se předpokládalo, je potřeba řešit tíživou situaci sociálně slabších skupin obyvatelstva, v našem případě zejména u důchodců. Sice vláda reagovala na přetrvávající vysokou míru inflace a skokově stoupající ceny základních životních potřeb v březnu tohoto roku předložením novely zákona o důchodovém pojištění přijaté jako zákon č. 178/2008 Sb., kde důchod je navýšen o 470 korun měsíčně, ani toto mimořádné zvýšení důchodů však naprosto neodpovídá vysoké míře inflace, která již několik měsíců postihuje zvlášť tíživým způsobem již zmiňované rodiny důchodců, pro které jsou důchody většinou jediným zdrojem příjmu.

Protože dopady překotného růstu cen do rozpočtu domácností důchodců od počátku roku 2008 jsou mimořádně tíživé, je nezbytné dorovnat seniorům propad jejich životní úrovně alespoň ve formě jednorázového příspěvku. Navrhuje se proto poskytnout v prosinci 2008 všem důchodcům k částečnému zmírnění shora uvedených cenových dopadů v roce 2008 jednorázový příspěvek ve výši 3000 korun. Zhruba to vychází 250 korun měsíčně v jednom kalendářním roce.

Jinak jak zmínila paní předsedající, bylo požádáno o projednání podle § 90. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Laudát. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, dámy a pánové, obdrželi jste daný návrh zákona jako sněmovní tisk číslo 535 a vládní stanovisko k tomuto tisku pod označením 535/1. Jenom stručně řeknu, že tak jak říkala moje předřečnice, jedná se o jednorázové navýšení důchodů o 3000 korun, resp. o jednorázovou výplatu k důchodu 3000.

Pokud se týká vládního stanoviska, to je zamítavé. Vzhledem k tomu, že obdobný návrh byl již jednou přednesen a neprošel Sněmovnou, tak nebudu příliš zdržovat argumenty vlády o výši vypočtené částky vzhledem k dopadu na státní rozpočet a o nesystémovosti a o systémových opatřeních vlády. To znamená přidání standardně podle pravidel o 470 korun, které proběhlo, a o 330 k Novému roku, k 1. lednu příštího roku, dle názoru vlády dostatečně kompenzuje zvýšené náklady na život důchodců. Takže asi tolik zatím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zdali si někdo přeje zapojit do obecné rozpravy. Pan poslanec Opálka. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych se stručně vyjádřil k stanovisku vlády, k jeho jednotlivým bodům.

Dá se říci, tak jak konstatuje vláda, že se týká o nesystémový krok mimo zákonem stanovený mechanismus. Já však musím říci, že precedens už byl učiněn a není to první tento krok, to znamená, že využíváme to, co v minulosti již bylo uplatněno.

Jestliže se vláda odvolává na valorizaci mimořádnou za podpory celé Poslanecké sněmovny v srpnu o 470 korun rovnou částkou, myslím si, že není vyřešen ale propad reálných důchodů, co se týká měsíce leden až měsíce červenec, kde prokazatelně reálné důchody klesly, a v podstatě ta částka zohledňuje až měsíce srpen a prosinec. Takže cílem předkladatelů bylo alespoň částečně ten propad reálných důchodů v té první části roku 2008 nějakým způsobem vyrovnat.

Protože další argument vlády je, že se narušuje průměrná relace, průměrný důchod, průměrná mzda, je třeba zdůraznit, že v minulosti stejně jako zemědělci, tak důchodci financovali propady svých příjmů transformaci ekonomiky České republiky. K obdobné situaci došlo vlastně na začátku roku 2008 a naší snahou je, jak jsem již předeslal, aby tento propad příjmů byl nějakým způsobem nahrazen.

Jestliže je napadána ve stanovisku vlády skutečnost, že finance, které předpokládá návrh zákona, nebudou stačit, myslím si, že můžeme ve druhém čtení a prohlasovat ve třetím čtení určitou úpravu, neboť celkový počet 2 869 000 důchodů čítá taky nemálo souběhů důchodů a v případě těchto souběhů by tento příspěvek neměl být vyplácen na dva či více důchodů.

Je třeba tedy z našeho pohledu řešit nedostatečnou a opožděnou valorizaci, i když mimořádnou, protože k 1. 1. 2008 vláda mohla rozhodnout o vyšší valorizaci, neboť indicie, že inflace bude vyšší, nebyla nic nového. Neučinila tak. Chceme tohoto napravit tímto mimořádným příspěvkem.

Pokud tedy jde o státní rozpočet, myslím si, že není nic nového, když se přistupuje k rozpočtovým opatřením, a určitě by se našlo řešení i v této oblasti.

Tolik zatím z mé strany k tomuto materiálu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan František Laudát, poté paní poslankyně Mazuchová.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já nebudu zdržovat dlouho. Víceméně se ztotožňuji s názorem vlády, a byť nerad, protože přeji důchodcům všechno nejlepší a děkuji předkladatelům za tento předklad, tak přesto musím dát návrh na zamítnutí materiálu v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Prosím paní poslankyni Mazuchovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já přece jenom věřím, že zvítězí zdravý rozum, a věřím, že to projde do výborů, a proto bych žádala o zkrácení doby projednání ve výborech na 20 dnů. Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP