(13.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Je ještě žádost o kontrolu hlasování, ale myslím, že výsledek je takový, že… (Hlasy z pléna, že se jedná o hlasování předchozí.) Ano, hlásí se s připomínkou pan kolega Josef Smýkal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chci zpochybnit hlasování, jak bylo předloženo to prvé - o vrácení. Hlasoval jem pro, tedy ano, mám křížek. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jde o hlasování 72 o vrácení k přepracování. Tam tedy výsledek byl těsný, nebudeme o tom diskutovat.

 

O námitce proti zápisu o výsledku hlasování rozhodneme v hlasování pořadové číslo 74. Kdo souhlasí s námitkou, kterou přednesl pan poslanec Josef Smýkal? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 146 pro 120, proti 7. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu rozhodovat o vrácení předloženého návrhu k dopracování, a to v hlasování pořadové číslo 75, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení předloženého návrhu k dopracování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 147 pro 71, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Myslím, že podle zápisu je to asi logické, že všichni ti, kteří chtěli hlasovat, hlasovali. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Protože žádný procedurálních návrhů nebyl přijat, budeme tedy rozhodovat.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru rozpočtovému. V rozpravě, a pan zpravodaj mě kontroluje, padl návrh na přikázání výboru pro sociální politiku, takže v pořadí, jak bylo řečeno. Má někdo jiný návrh? Ještě jinému výboru? Není tomu tak.

 

Čili v hlasování pořadové číslo 76, které jsem právě zahájil, se ptám, kdo je pro přikázání výboru rozpočtovému. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 76 z přítomných 147 poslanců pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 77, které jsem právě zahájil, o přikázání výboru pro sociální politiku. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 147 pro 72, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Poslední hlasování, které budeme absolvovat, je hlasování o zkrácení lhůty o 30 dnů. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 78, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 147 pro 72, proti 24. Návrh nebyl přijat.

 

(Žádosti o kontrolu hlasování.) Ano, vyčkám kontroly zápisu o výsledku hlasování, jestli odpovídá vašim úmyslům. Jinak konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému. (Probíhá kontrola hlasování.)

Všechno v pořádku? Ano. Takže konstatuji, že návrh zákona bude projednáván ve lhůtách podle zákona o jednacím řádu. Děkuji panu ministrovi financí, děkuji zpravodaji Bohuslavu Sobotkovi. Končím bod číslo 12. Zároveň vyhlašuji polední přestávku. Pokračovat budeme podle zákona o jednacím řádu odpověďmi na ústní interpelace poslanců ve 14.30. Děkuji vám. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP