(16.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Vláda vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas a předkladatelé navrhují, aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vyjádřila s návrhem souhlas již v prvém čtení.

Tolik má zpravodajská zprava. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní přerušuji projednávání sněmovního tisku 503 a otevírám projednávání sněmovního tisku 504, tedy následujícího bodu č. 19.

 

19.
Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka,
Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 504/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Sloučili jsme obecnou rozpravu, ale přesto musím ještě jednou formálně poprosit zástupce předkladatelů pana poslance Davida Ratha, aby uvedl sněmovní tisk 504, a posléze aby vystoupil zpravodaj tohoto tisku pan poslanec Jiří Carbol. Děkuji vám. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Já jsem vše řekl v předchozí rozpravě, jen bych se opakoval. Předem připomínám, že toto je ten z našeho pohledu, z pohledu sociální demokracie, kompromisní návrh, který ruší poplatky u vyjmenovaných skupin obyvatel.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám a poprosím pana poslance Jiřího Carbola, zpravodaje pro prvé čtení sněmovního tisku 504, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Carbol: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, předložený návrh zákona navrhuje osvobodit od placení regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních jen některé skupiny pojištěnců. V tom je rozdíl mezi těmito dvěma návrhy.

Já k odůvodnění už nemám co dodat, pouze to, že i s tímto návrhem zákona vláda vyslovila nesouhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Zapomněla jsem sdělit, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 504/1, a stejně jako u předchozího sněmovního tisku, i zde předkladatelé navrhují, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, a stejně jako u předchozího sněmovního tisku jsme obdrželi podpisy 78 poslanců a poslankyň poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, kterými tento klub podává veto na návrh na zkrácené projednávání.

Otevírám tedy sloučenou obecnou rozpravu ke sněmovním tiskům 503 a 504 (body 18 a 19) a prosím premiéra, který je jako první přihlášen do této rozpravy, resp. s přednostním právem, aby se ujal slova. Vážený pane předsedo vlády, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené kolegyně a vážení kolegové, já ani nechci vést meritorní diskusi a dovolím si říci tři poznámky a jednu výzvu.

Já mám diabetes druhého typu. Já si vyprošuji, aby v této Sněmovně, pane kolego Rathe, někdo komentoval mé zdraví, aby se do něho opíral, aby mi doporučoval, co mám dělat. Naše reforma mi umožňuje mimo jiné, že si rozhoduji o typu léčby. Já nechci čerpat ze zdravotního systému a ze zdravotního pojištění víc, než je nezbytně nutné. Já nevím, jak to dopadne. Ale zatím můžete sledovat, že dodržuji to, co mi lékaři doporučili. Já si vyprošuji, abyste se vy opíral do mého zdraví a do mého zdravotního stavu. To je první poznámka.

Celá ta reforma je postavena samozřejmě na systémových změnách, ke kterým ještě nedošlo, a také na lidech. Zásadně postavena na odbornících. Nemohlo vám uniknout, že tři z ředitelů fakultních nemocnic jsou členové vaší strany. Je to pan Němeček ve Fakultní nemocnici v Ostravě, je to paní Kunová ve Fakultní nemocnici v Plzni a je to pan Ludvík v Motole. Dělají to dobře, pane poslanče Rathe. Musím říci, že po mé páteční návštěvě Fakultní nemocnice v Ostravě, která byla zadlužena, v problémech a já bych řekl, že někteří uvažovali o tom, jakou má perspektivu, jsem hluboce přesvědčen, že realizované změny, jak systémové, tak ty exekutivní, jsou nejenom v těchto nemocnicích naplňovány správně.

Já bych opravdu chtěl, abyste jako lékař, jako bývalý předseda Lékařské komory a Lékařského odborového klubu opravdu jednal korektně a vystupoval korektně a používal korektní čísla a korektní srovnání.

Třetí poznámka. Poplatky jsou samozřejmě nultou, možná minus první etapou celé reformy zdravotnictví. Dokonce si vzpomínám, že, já nevím, jestli před deseti lety nebo před jakou dobou, jste je bral jako nutnou, nikoli postačující podmínku pro reformu zdravotnictví i vy.

Já pokládám všechny změny realizované v této Sněmovně, ať už při samotném zavedení poplatků, tak změny, které budou platit od příštího roku, za dostatečné naplnění toho, o čem vy mluvíte, a to je sociální, případně jiná dimenze případného postižení těmi poplatky. A jsem o tom hluboce přesvědčen.

A mám výzvu. Já jsem velmi váhal, jestli z důvodů, které každý pochopí, protože jsem předmětem vašich častých urážek, nedoporučit voličům ve Středočeském kraji, aby vás zvolili a my se vás zbavili. Ale protože vy to stejně jenom tak hrajete, tak já vám veřejně sděluji, že my to tady s vámi raději vydržíme. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dalším přihlášeným s přednostním právem je ministr zdravotnictví pan Tomáš Julínek. Vážený pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést především fakta, i když na začátek se vám musím svěřit, že mě samozřejmě napadají různé přídomky a slova, a protože asi od této doby už je tady dovoleno všechno, tak by mně to možná dávalo příležitost říkat tady o kolegovi Rathovi nebo o vás, cokoliv se mně umane, a urazit nebo napadnout kohokoliv jakkoliv. Ale věřte, já nejsem Rath ani v projevu, ani v přístupu ke zdravotnictví a ke zdravotnickému systému. A pokud sledujete moje vystoupení a moje výsledky, které se snažím prezentovat nebo jsou objektivně dostupné, tak musíte nutně konstatovat, že jsou konzistentní a že vám nelžu a že je to jakýsi systém, plán, který se realizuje a ze kterého jsou výstupy, které nejsou nijak zkresleny, zamlženy, a nemám snahu vás nějakým způsobem ošidit.

Proto vám tady přečtu nějaká fakta, která jsou opravdu fakta ze statistiky nezpochybnitelná. Zároveň se musím samozřejmě vyjádřit k některým vyjádřením pana kolegy Ratha. Dávám do úvahy z jeho vystoupení, co jsem si já jenom poznamenal, ale věřím, že jste to postřehli i vy.

Na účtech ve zdravotních pojišťovnách jsou obrovské přebytky, které by měly být využity pro zdravotní péči. A poznamenávám, že z další statistiky se dozvíte, že jsou používány na zdravotní péči, a možná by zdravotní pojišťovny mohly být ještě pružnější, a víte, že jsem jejich kritikem, že nevyužívají tyto peníze například víc na zkrácení čekacích dob, než se podařilo doposud. A proti těm velkým zásobám stojí na konci vystoupení pana poslance Ratha tvrzení, že vlastně ty poplatky nemají žádný význam a že žádné peníze do systému nepřinesly. Srovnání, logika, nic víc.

Potom na začátku vystoupení - nemocní se nemohou dostat ke zdravotní péči, třicetikoruna jím brání se dostat k péči. Na konci vystoupení - ono se nic nestalo, jsou pořád plné čekárny. Jenom na úvahu, logika. Myslím, že to vypovídá něco o serióznosti řečníka, myslím si já.

K samotným návrhům. Chci technicky upozornit na to, že v důvodové zprávě se jako hlavní důvod předložení uvádí porušování, nebo dojem z porušování článku 31 ústavy a že je to vlastně leitmotiv, proč byly vůbec tyto zákony předloženy. Chci všechny upozornit a připomenout, že Ústavní soud toto vyvrátil. To znamená nejsou tam vůbec relevantní důvodové zprávy a není řádně zdůvodněno vůbec předložení tohoto návrhu.

Já se potom vyjádřím ještě k některým drobnostem, které tady zazněly, protože ony mají vždycky charakter strašení a vyvolávání paniky a je potřeba, aby ministr zdravotnictví ty nejzávažnější vyvrátil na mikrofon, takže to tak učiním, ale předtím vám přečtu zcela suše výsledky ze zavedení poplatků.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP