(Přestávka na opravu hlasovacího zařízení byla dvakrát prodloužena, jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, potíže hlasovacího zařízení byly odstraněny, můžeme pokračovat dále.

Připomínám, že projednáváme sněmovní tisk 503 v prvém čtení, tedy návrh na vydání zákona o zrušení regulačních poplatků. Nejprve rozhodneme o návrhu na sloučení obecné rozpravy u bodů 18 a 19, tedy u sněmovních tisků 503 a 504.

Já vás všechny prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami, protože jste byli odhlášeni. Současně přivolám z předsálí kolegy a kolegyně, kteří se chtějí zúčastnit tohoto hlasování. Počkám, až se ustálí počet přihlašujících se, a přistoupíme k hlasování. Připomínám, že budeme hlasovat o sloučení rozpravy. (Předsedající chvíli čeká.)

Myslím, že všichni, kteří se chtějí účastnit tohoto hlasování, měli možnost se dostavit do sálu a přihlásit se.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 69 a táži se vás, kdo souhlasí se sloučením rozpravy u sněmovních tisků 503 a 504. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 112 poslankyň a poslanců pro návrh 111, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím tedy pana poslance Davida Ratha, aby za navrhovatele uvedl sněmovní tisk 503. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, tyto dva návrhy spolu logicky souvisejí. První návrh již byl v této Sněmovně předložen a projednáván. Jedná se o zrušení poplatků zavedených ve zdravotnictví od 1. ledna tohoto roku bez rozdílu. Ten druhý je vykročením směrem k určitým názorům, které zaznívají především od poslanců strany lidové a Strany zelených, kteří opakovaně veřejnosti prezentovali, že jsou ochotni, resp. že se jim líbí cesta, kdyby od těchto poplatků byly osvobozeny alespoň některé vybrané skupiny, především tedy starobní důchodci, děti do 18 let a osoby nemajetné, tedy osoby, jejichž příjem je nižší než dvojnásobek životního minima. Toto je podstata toho druhého návrhu, tisku 504.

Logika předkladatelů je následující. Sociální demokracie by nejraději zrušila poplatky všechny najednou jako jeden celek, ale chápeme, že pro to v tuto chvíli nemáme dostatek hlasů v Poslanecké sněmovně, protože jsme se o to pokoušeli již několikrát, bohužel neúspěšně, a proto jsme se rozhodli ulevit alespoň těm, na které ty poplatky dopadají, pokud by ten náš první návrh, tedy v tisku 503, nebyl touto Sněmovnou přijat. Byli bychom velmi rádi, pokud nebude přijat tisk 503, tedy zrušení veškerých poplatků, aby byl projednáván návrh v tisku 504, tedy návrh, který od poplatků osvobodí některé skupiny, které jsou těmito poplatky postiženy nejvíce. Tolik k jednotlivým bodům.

Teď k vlastnímu meritu věci. Dámy a pánové, o poplatcích v této Sněmovně toho zaznělo hodně. Čím je delší čas od jejich zavedení, tím je více vidět, jak jsou zbytečné a jak jsou neužitečné. Zvláště pro některé skupiny obyvatel, jako jsou právě lidé odkázaní na invalidní důchod, na starobní důchod, případně neúplné rodiny s dětmi, třeba matky samoživitelky nebo rodiny s více dětmi, které musí žít za průměrný či nižší než průměrný příjem, znamenají poplatky poměrně velký problém, značnou bariéru v možnosti čerpat potřebnou zdravotní péči. To se ukazuje prakticky denně. Já myslím, že všichni, kdo se pohybujeme mezi občany, kdo s nimi vedeme diskuse, kdo chodíme navštěvovat domy s pečovatelskou službou, domy seniorů, kdo debatujeme s matkami samoživitelkami, tak víme, jaké obtíže to těmto lidem udělalo. Nejde přitom o jednotlivce, ale v souhrnu jde o desetitisíce lidí v České republice.

Dokonce mě napadlo, když jsem viděl ten reklamní spot, který nechala vyrobit současná vláda, po mém soudu ne úplně smysluplně, o tom, jak to Evropě osladíme, jestli autorům, tedy Mirkovi Topolánkovi a Sašovi Vondrovi, nemělo dojít trochu něco jiného a neměli ten spot a tu reklamu rozšířit.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP