(12.50 hodin)
(pokračuje Kasal)

Proběhne kontrola hlasování. (Předsedající chvíli čeká.) Hlásí se pan poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, omlouvám se. Chtěl bych zpochybnit hlasování, jelikož jsem hlasoval ne, a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 56. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přihlášených 174 bylo pro 121, proti 5. Námitka Petra Zgarby byla přijata.

 

Já se chci ubezpečit - jednalo se o poslední hlasování o termínu, o lhůtě? Ano, takže toto hlasování nyní zopakujeme v hlasování pořadové číslo 57. (Ozývají se výkřiky ze sálu: Odhlásit!) Dobře. Ukončím hlasování, vynuluji a prosím o novou registraci. Už se to podařilo, takže se přihlaste, prosím pěkně, svými hlasovacími kartami.

 

Rozhodneme o návrhu na zkrácení lhůty na 30 dní. Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 58) skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 90, proti 41. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní se vrátíme k avizovanému bodu

 

33.
Návrh na volbu kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

 

Hovoří předseda komise Petr Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dobrý den, krásné dobré poledne, dámy a pánové.

Tento volební bod byl vyřazen z pořadu 32. schůze konané v červnu.

V úvodu mi dovolte konstatování, že úmrtím člena této rady pana Ivana Dejmala se uvolnilo jedno místo v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů. Ve stanovené lhůtě předložily poslanecké kluby tyto návrhy pro volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Jedná se o návrh ČSSD se jménem Vladimír Cisár a o návrh Strany zelených na Petrušku Šustrovou. Návrhy byly zaslány poslaneckým klubům.

Protože se jedná o volbu kandidátů, které nakonec volí Senát, je volba jednokolová. Vzhledem k tomu, že Senát bude volit z návrhů Poslanecké sněmovny jednoho kandidáta, nicméně není nijak upraveno, kolik nominací může Poslanecká sněmovna předložit, znamená to tedy, že každý z těchto dvou kandidátů, pokud dostane nadpoloviční většinu hlasů, je Poslaneckou sněmovnou nominován.

V souladu s usnesením č. 82 volební komise konstatuji, že tato komise navrhuje volbu tajnou. Nicméně mi dovolte připomenout, že při poslední volbě kandidátů do této Rady v říjnu minulého roku rozhodla Poslanecká sněmovna o volbě veřejné.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste zahájil rozpravu jak k navrženým kandidátům, tak ke způsobu hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, stane se tak. Otevírám rozpravu. Přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se pan poslanec Petr Tluchoř? Ne. Rozpravu končím.

Prosím, pane poslanče, řekněte, co budeme dělat dále.

 

Poslanec Petr Tluchoř: V rozpravě nebyly podány žádné návrhy. Proto myslím, že můžeme nyní hlasovat o způsobu volby, tedy o tajné volbě. Ta by musela být schválena nadpoloviční většinou. Pokud nebude schválena, bude volba veřejná.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Kdo souhlasí s tajnou volbou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 59 končí. Ze 171 přítomných pro 37, proti 89, takže tento návrh nebyl přijat. Volba bude probíhat způsobem veřejného hlasování.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Můžeme nyní jednotlivě hlasovat o kandidátech na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Opakuji, že každý, kdo dostane nadpoloviční většinu hlasů, je nominován jako kandidát pro Senát.

Za člena rady ústavu je navržen pan Vladimír Cisár.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 60. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 173 hlasujících bylo pro 118, proti 6.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za kandidátku na členku rady ústavu je navržena paní Petruška Šustrová.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 61. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 hlasujících bylo pro 82, proti 25.

 

Pane předsedo, vyhlaste výsledky voleb.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Prosil bych o kontrolu hlasování. (Předsedající chvíli čeká.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Hrbata.

 

Poslanec Michael Hrbata: Vážený pane místopředsedo, já se omlouvám. Já jsem se snažil zmáčknout tlačítko, ale nepovedlo se. Mám na sjetině křížek, chtěl jsem hlasovat ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O námitce rozhodneme, jak je naším dobrým zvykem a jedinou možností, tak, že dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 62. Kdo souhlasí s touto námitkou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 hlasujících bylo pro 115, proti 6. Námitka byla přijata.

 

Bude opakováno hlasování o kandidátce Petrušce Šustrové. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem na tuto kandidátku. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 171 přihlášených bylo pro 90, proti 33.

 

Prosím pana předsedu volební komise, aby vyhlásil výsledky volby.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Konstatuji, že kandidáty na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů byli zvoleni Vladimír Cisár a Petruška Šustrová. Tím tento bod končí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, tím končí také dopolední program našeho jednání. Za pět minut, to znamená ve 13.05 hodin, se sejde organizační výbor, a my se zde ve sněmovní síni sejdeme ve 14.30 hodin a budeme projednávat ty zákony, které jsme odsouhlasili k projednání jako první a druhý bod ve středu odpoledne.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP