(12.30 hodin)
(pokračuje Zelenková)

Vysvětlil nám, jak to vypadalo před rokem 2004, před přijetím školského zákona, a jak to vypadá dnes, když fungují věci podle námi nebo naší vládou navrhovaného školského zákona. Já vím, jak to funguje. Já jsem to totiž, a troufnu si říci na rozdíl od pana ministra, dělala a prováděla v praxi.

Zopakuji. Platí to, pan ministr připomněl na obhajobu toho, co navrhuje dnes, jak to bylo před rokem 2004. Ano, tehdy skutečně ředitel nemusel nařídit komisionální přezkoušení, ale už tam nebylo, že může změnit známku. Jinými slovy, že může kantorovi říci: zlepšete, pane kolego, žákovi XY známku. To tam, pane ministře, pro vaši informaci, nebylo, ale to navrhujete vy dnes. A to je to, co já jsem si tady dovolila kritizovat, protože to považuji za velmi špatné a velmi nebezpečné. Když jste tady hovořil o těch výchovách. Ano, já jsem tady řekla při svém včerejším vystoupení, že v případě výchov a chování, kde neexistuje opravný prostředek, tam lze váš návrh akceptovat. Ale neakceptovatelné je pro mě otevřít prostor k tomu, aby ředitel mohl nařídit svému učiteli, že musí změnit známku k lepšímu, protože někdo z rodičů se známkou, s hodnocením nesouhlasí. Na druhé straně jsem upozornila i na to, že sám ředitel se dostane do velmi obtížné situace, jestliže na něho jako na ředitele školy bude vyvíjen tlak, aby zařídil, v uvozovkách, žákům změnu klasifikace.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Zelenkové. Nyní se o slovo přihlásil pan ministr Ondřej Liška.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Krátká reakce.

Paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, takhle zjednodušeně řečeno to samozřejmě zní líbivě, ale já jsem přece také řekl, že tady toto, co chceme zavést, to znamená to, co se v praxi neosvědčilo a kde učitelé sami volají po změně, protože to nedává smysl a je to nesystémové, tak právě tento mechanismus, kdy by ředitel mohl změnit známku, ten připadá v úvahu pouze tehdy, pokud by shledal závažné porušení pravidel hodnocení. Tato pravidla hodnocení jsou povinnou součástí školního řádu, to znamená, že tady máme zcela formální dokumenty, kterých se bude muset držet.

Já znovu říkám, tohle je návrh, který vzešel z rozsáhlých diskusí s terénem, kterým vy se oháníte, se kterým já jsem v kontaktu a se kterým pravidelně tyhle věci diskutuji. Pokud máte lepší návrh, předložte jej ve formě pozměňovacího návrhu. Na výboru se o něm budeme rozhodně bavit ve věcné rovině. A pokud dojdeme společně k tomu, že existuje lepší řešení, tak potom s ním budu velmi rád souhlasit. Ale prosím, propusťte tuto novelu do dalšího čtení, tak abychom k tomu vůbec tu příležitost měli. To, že je potřeba to změnit, je podle mě nepochybné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou paní poslankyně Zelenková.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Já musím technicky zareagovat ještě na to, co nám tady pan ministr vysvětloval, že ředitel přezkoumá, jestli byla porušena pravidla hodnocení. Všichni, kdo si umějí představit, jak složitý a mnohotvárný je proces hodnocení žáka, musí vědět, že přezkoumat pravidla hodnocení je tvrzení naprosto formální a v praxi lehce zneužitelné. Co to jsou pravidla hodnocení? Školní řád má každá škola jiný. Má to jinak ustanoveno. Někdy mají napsáno, že žák musí dostat dvě známky za pololetí třeba. Učitel má svoje poznámky, svoje znamínka, aktivita, pasivita, snaha, nesnaha žáka a tak dále. Je to subjektivní záležitost a nelze to takto formálně zjednodušeně prohlásit. Jinými slovy, lze prohlásit vždycky a kdykoliv ano, byla porušena pravidla hodnocení, když se bude chtít. Takže to je věta formální. Ustanovení je podle mého názoru naprosto bezcenné. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Zelenkové. Nyní vystoupí paní poslankyně Čurdová.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom krátkou repliku na probíhající debatu, asi na pana ministra. Ona je vždycky nejlepší zkouška praxí. Až budete jednou procházet tím systémem jako rodič a bude vám vaše dítě doma vypravovat, co se děje, tak možná také potom časem změníte názor na to, jaká situace ve školách je. Ale to prostě každý máme před sebou, protože to s sebou nese věk.

A nyní mi dovolte, pane ministře Nečasi, prostřednictvím pana předsedajícího, protože to už jsou dlouhodobé debaty, které my tímto způsobem vedeme ohledně mateřských školek. Víme to oba dva přesně. Já bych vás chtěla poprosit, abychom to prostě už nějak stopli, anebo možná v tom budeme dál pokračovat. Víte, mateřské školy, a vy to dobře víte, zřizují obce. Na většině obcí v České republice, o čemž hovoří statistika, nevládnou sociální demokraté, vládnou tam nezávislí a ODS. A pokud se podíváte do statistik, tak to tak skutečně je. A pokud se podíváme na příklad třeba tady v Praze, tak tady v Praze neseženete místo, ani když ho i chcete koupit pro to, abyste v něm mohl zřídit soukromou mateřskou školu, protože prostě část budov se vracela v restitucích a část budov byla naprosto natvrdo ve velkých městech privatizována.

Takže prosím vás, neříkejte tady, že za osm let vlády sociální demokracie my jsme neudělali nic pro systém předškolní výchovy. Nemáte pravdu. Vy teď tu možnost máte a flikujete to sousedským hlídáním. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Čurdové. Nyní vystoupí paní poslankyně Bohdalová. Potom pan poslanec Krátký a paní poslankyně Mertinová.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Chtěla bych se prostřednictvím pana předsedajícího obrátit na pana ministra Nečase. Před chvílí paní kolegyně Čurdová naznačila, jak to bylo s budovami, ve kterých sídlily mateřské školy. Osm let jsem zastupovala město jako zřizovatel ve školství. Ano, přiznávám se, že při poklesu dětí, kdy se nám rodilo 1400 dětí ve městě v roce 1990 a v roce 1995 700, jsme měli najednou poloprázdné budovy a museli jsme omezit provoz některých mateřských škol. My jsme to udělali, ale ty budovy jsme neprodali, my jsme je pronajali. Ale bohužel teď vládne v Budějovicích opět ODS a již dva roky jí trvá, aby tyto nájmy vypověděla a místa zajistila. To je jedna věc.

Druhá věc. Pan ministr Nečas tady vyjmenoval, kdo všechno je v této zemi stresován. Já bych to obrátila. V této zemi nejsou stresováni pouze členové ODS a jejich voliči, jinak ostatní obyvatelé této země jsou stresováni vládami ODS. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

A poslední. Ráda bych připomněla, že pan ministr školství se tady ohání tím, jak je v kontaktu s terénem. Kolegové, minulý týden probíhala v Českých Budějovicích veliká školská výstava Vzdělání a řemesla. 150 středních škol, učilišť i vysokých škol zde představovalo svoji činnost. Já jsem tam byla na zahájení a musím říct, že poprvé tam z ministerstva bylo zastoupení pouze jako ředitel odboru. Vždycky tu výstavu - 14 let trvá - otevíral ministr, jeho náměstek a při tom tam ministerstvo dělalo setkání s terénem. V podstatě tam teď z ministerstva nikdo nebyl a já jsem tam byla a s terénem, tedy s učiteli, s řediteli škol jsem mluvila. Pane ministře, vy se fakt těch učitelů bojíte? (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, jedno věcné upozornění. Na ministra se můžete obracet přímo a nezneužívat k tomu předsedajícího. Stejně tak pan ministr se na vás může obracet přímo a nezneužívat předsedajícího. Takže to jenom na vysvětlení jednacího řádu.

Teď se o slovo přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já jenom krátkou poznámku na paní kolegyni Čurdovou. Z šesti a půl tisíce starostů má ODS pouze 500. To je první poznámka. A druhá. Ona mluvila něco v tom smyslu, že obce, kde ODS je na radnicích, rušily mateřské školky. Ale to není možné, protože když se podívá do školského zákona, i do toho předchozího před rokem 2004, tak vždycky poslední slovo musí mít přece Ministerstvo školství, protože ono vyřazuje z rejstříku škol. Je dobré se na to podívat, nastudovat si to, a pak vystupovat. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Teď pan poslanec Krátký. Dáte přednost paní poslankyni Mertinové. Takže děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP