(12.20 hodin)
(pokračuje Liška)

Tam se jedná o převod na příspěvkovou organizaci, a to proto, že maturita nebude zadarmo, bude stát docela značné finanční prostředky, a právě proto, abychom umožnili z Evropského sociálního fondu čerpat tyto prostředky na státní maturitu, je potřeba, aby se tato instituce transformovala na příspěvkovou organizaci. Právě proto vás žádám o to, abyste tuto úpravu podpořili, protože schválení této úpravy znamená také zelenou státní maturitě v její přípravné fázi. Pokud by totiž toto ustanovení neprošlo, byl by to vážný zásah do těch příprav a já bych nemohl garantovat státní maturitu, o kterou společně stojíme a která v této Sněmovně má silnou podporu. Já vás prosím o podporu tohoto ustanovení.

A na závěr mi dovolte vás požádat o zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů, abychom se na příštím plénu Sněmovny mohli vrátit ke druhému čtení a třetímu čtení, tak aby do konce tohoto kalendářního roku tato novela mohla být schválena, samozřejmě podle toho, jaké budou schváleny další pozměňovací návrhy. Dejte mi, prosím, prostor, dejte nám, prosím, prostor pro projednání těchto pozměňovacích návrhů. Neodmítejte tuto novelu. Podpořte ji do dalších čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Nicméně musím konstatovat, že váš požadavek vzešel až po ukončení rozpravy a že bude nezbytné rozpravu otevřít, k čemuž se chystá předseda vlády, který si je toho zřejmě vědom.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji. Přestože bych mohl k této normě vystoupit, otevírám obecnou rozpravu jenom proto, aby mohl být načten regulérně ten návrh, o kterém mluvil Ondřej Liška.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo vlády. Pan ministr.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji panu premiérovi. My jsme vedli ještě jednání o tom, jaké zkrácení by bylo vhodné. Děkuji vám za to. Proto znovu opakuji, prosím o zkrácení lhůty pro projednání této novely na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se dále paní poslankyně Bohdalová. Prosím. Poté paní poslankyně Čurdová.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já děkuji, že byla otevřena znovu rozprava, protože po emotivním závěrečném slovu pana ministra bych tady chtěla říci jedno. Ve svém úvodním slově nám řekl, že touto novelou, kromě jiného, chce vláda naplnit svůj vládní program. Já konstatuji, že všichni ti, kteří tady navrhovali zamítnutí tohoto zákona, nehlasovali ani pro vládní program. My chceme tento návrh zákona zamítnout také proto, že my chceme naplnit svůj volební program.

A ještě jedna věc. Velmi se mi líbí, když tady někdo emotivně mluví o běhu škol, o průběhu škol, a myslím si, že není zrovna tím největším odborníkem na školství. (Poslanci ČSSD tleskají.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byla paní poslankyně Bohdalová. Nyní se o slovo přihlásila paní poslankyně Anna Čurdová.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych velice stručně reagovala na přednášku pana ministra školství, hlavně co se týká jeho napadení sociální demokracie ohledně slaďování pracovního a rodinného života a nepodpory mateřských škol.

Pane ministře, vy sám určitě víte, že míst v mateřských školách je nedostatek. Vaše vláda se tváří, jako že podporuje slaďování pracovního a rodinného života a že přijímá celou řadu opatření, která momentálně máme v prorodinném balíčku, která by měla pomoci právě - právě - v předškolní výchově. Bohužel místo abyste šli cestou veřejných služeb a podpory školek, tak vymýšlíte to, co v podstatě není osvědčené. Takže to bych jenom chtěla říci k tomu, co jste nám tady říkal a jaký rozbor o předškolní výchově a mateřských školách jste nám udělal.

Možná by bylo dobré, kdybyste někdy zajel do mateřských škol jak v Praze, tak v jejím okolí. Kdybyste zajel do speciálních mateřských škol, tak byste věděl, jak jsou tam například odměňováni učitelé, kteří jsou na základních platech a kteří ani nemají nárok na další záležitosti, než abyste nám tady kázal o tom, jak my chceme neplacený poslední ročník, a ještě nám tady argumentoval tím, že víceméně je to nespravedlivé vůči těm rodičům, nebo spravedlivé vůči všem, ale jak se na to budou dívat tedy ti rodiče, kteří už si ten třetí ročník zaplatili, když tady argumentujete tím, že to bylo zvýšeno pro první a druhý ročník.

Víte, ty obce, které vědí, a rozumní starostové, kteří vědí, jaký budou mít populační vývoj, počítají s tím, že budou potřebovat mateřskou školu, že budou potřebovat jesle. A jediné, co tady můžeme udělat, je, že stát bude zodpovědný a tyto věci zafinancuje. Protože jiná cesta tady nevede.

Totéž se týká i inkluzí dětí do školek, integraci dětí do škol apod. Takže sám dobře tyto záležitosti znáte a o nich víte. Ale, prosím vás, neobviňujte sociální demokraty.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Čurdové. S přednostním právem vystoupí pan místopředseda vlády Petr Nečas, potom paní poslankyně Zelenková.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, závěrečná eskapáda, kterou tady předvedly především paní poslankyně ze sociální demokracie, mě docela ohromila. Ohromila mě především tou neuvěřitelnou ignorancí faktů, které tady velmi precizně a věcně uvedl pan ministr Liška, ale řekla je například tady i paní poslankyně Šojdrová.

Mluví-li se tady o odbornosti, tak tady musím především zpochybnit předcházející volební období a čtyřleté údajné vedení údajným odborníkem Ministerstva školství. Důsledky přijatého školského zákona pro veřejnost, pro konkrétní rodiče a pro konkrétní děti, lze shrnout do několika vět: Jedna přihláška, jediná přihláška na střední školu. Postupové zkoušky ve víceletých gymnáziích. Hodnocení žáků a další zatížení učitelů. Nesmyslný poslední ročník zdarma v mateřské školce, který platí ostatní rodiče v nižších ročnících mateřské školy. Absolutně nepřipravená státní maturita.

Jaký byl dopad pro českou veřejnost? Stresované děti, stresovaní učitelé, stresovaní rodiče. Teď, když přichází tato vláda, tento ministr školství a snaží se tyto největší nesmysly ve vámi prosazeném školském zákoně opravit, aby ubylo stresů u dětí, stresovaných rodičů a přetížených učitelů spisujících pravidelné eseje, které nemají vůbec žádný význam, o svých žácích, tak vy najednou říkáte, že tyto věci tam nemají být. Já jsem přesvědčen o tom, že tváří v tvář faktům je vaše vystupování neuvěřitelné.

A poslední vzkaz pro paní poslankyni Čurdovou prostřednictvím pana předsedajícího. Za osm let vlád sociální demokracie poklesl počet tříd v mateřských školkách v České republice o 20 %. Tak o čem tady mluvíte? Kážete vodu a sami pijete víno. Za vás poklesl jak počet tříd v mateřských školkách, tak počet žáků v mateřských školkách, kteří mohli do těchto mateřských školek chodit. Tak teď se neohánějte jejich podporou, když jste to osm let ignorovali. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí paní poslankyně Zelenková, potom paní poslankyně Čurdová, potom paní poslankyně Bohdalová.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, je velká škoda, že pan místopředseda vlády se snižuje k takové demagogii. Máme totiž také nějaký demografický vývoj a o něm všichni víme. Takže těžko mohou počty dětí ve školkách stoupat, když nám dětí ubývá. Já myslím, že toto může pochopit i pan vicepremiér.

Jinak bych ještě chtěla zareagovat na jeho poznámku o jedné přihlášce a o vystresovaných dětech.

Vážené kolegyně a kolegové. Vystresované děti, které nebudou ještě v červenci vědět, v příštím roce, jestli se na školu dostaly, nebo ne, tak tyto vystresované děti uvidíme, my uvidíme přijímací řízení v přímém přenosu. Odborníci dneska vědí, jakou katastrofou je tento zákon, který jsme tady přijali. Jenom pro vaši informaci, CERMAT už dneska připravuje elektronicky řízený centrální systém, který by nějakým způsobem zabránil rizikům, která budou vznikat, který by zabránil zmatkům, které přijdou v roce 2009 při přijímacím řízení.

A já si teď ještě dovolím malinko zareagovat na pana ministra. Pan ministr nám tady emotivně a pevným hlasem vysvětlil, jak vypadají ustanovení s komisionálním přezkušováním.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP