(10.50 hodin)

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, nechtěl jsem vystupovat, protože si myslím, že diskuse, která tady probíhá, měla proběhnout především při projednávání na výboru. Ale protože byla holt otevřena, tak mi dovolte, abych připomněl některé známé skutečnosti.

Především tento pozměňovací návrh, který byl přijat v červnu, nebyl výsledkem žádného hlubokého posouzení dané situace. Vznikl ad hoc na plénu v souvislosti s projednáváním zákona o policii a byl vložen do těla zákona o policii jako černý pes, který měl v důsledku svého přijetí zmařit přijetí celého zákona o policii. A proto si myslím, že tuto chybu, které jsme se dopustili v červnu, a většina bohužel pro ni hlasovala - já jsem mezi nimi nebyl - bychom měli co nejdříve napravit. A to z toho důvodu - protože když nestihneme 1. leden příštího roku, pak vznikne na našich silnicích, především v městech a obcích, velký chaos. Nejvíce chodců je zraněno či zabito právě v obcích. Proto vás žádám, abychom posuzovali tento zákon s chladnou hlavou.

Zazněly tady odstrašující případy, Mělník, případně další obce, kde je radar umístěn sto metrů nebo dvě stě metrů za cedulí označující obec. Já si osobně myslím, že to číslo odstrašujících příkladů, které bezesporu by měly být nějak vyřešeny, například v Mělníku, tím, že se železniční přejezd přeznačí na železniční vlečku. Ostatně který starosta si může dovolit perzekvovat své vlastní občany a chtít vyhrát další volby?

Já se hodně přimlouvám za to, abychom s chladnou hlavou projednávali tento zákon především na výborech, nebo na výboru, podle toho, kam bude přiřazen, a zastal bych se městské policie a koneckonců i starostů. Těch případů je méně než deset. Obcí máme šest tisíc. Dámy a pánové, je to méně než jedno procento. Já si myslím, že to je docela slušný výsledek, že to dokazuje to, že v jádru problém, který měl být řešen, je řešen docela dobře. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Plachému. Ještě vidím - do obecné rozpravy pan poslanec Karel Sehoř. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Sehoř: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jenom velmi krátce. Nikoho asi nepřekvapím, když řeknu, že tento zákon podpořím. Jenom bych chtěl, aby se při těch diskusích nepoužívaly nekorektní argumenty. Jeden tady zazněl před chvílí. Jestliže někdo dostal dva trestné body za rychlost 52 km - prosím vás, tu dokumentaci mi přineste. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Sehořovi. Pan kolega Klas se ještě přihlásil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych rád reagoval na dvě poznámky svých předřečníků.

Za prvé prostřednictvím vás směrem k panu ministrovi Kalouskovi. Já tu pokoru určitě mám, pane ministře. Já jsem v městském zastupitelstvu a v městské radě byl v letech 1990 až 1994 a velmi dobře vím, jak se odlišuje komunální politika od celostátní, jak vy říkáte. Takže jestliže jste teď, v současné době, členem zastupitelstva, tak to já mám dávno za sebou, i členství v městské radě, a právě v tom období se zakládaly městské policie. A já jsem byl u toho. Na rozdíl od vás. Takže to je první poznámka.

Já samozřejmě jasně říkám, tady jsem se s kolegy o tom bavil a Karel Sehoř na to navazuje, prostřednictvím pana předsedajícího, že by se rád seznámil s dokumentací, kdy za přestupek 51 km, 52 km, rád se do toho podívá. Já mu samozřejmě takovou dokumentaci rád dodám.

A třetí poznámka, prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Plachému: To přece, Jardo, nemyslíš vážně! Já to řeknu takto ležérně. To už jsme se skutečně zbláznili, že říkáme, že ten návrh jsem podal, aby neprošel zákon o Policii ČR? Já bych byl velice rád, aby se k tomu vyjádřil ministr vnitra, s kterým jsem proseděl hodiny nad tímto zákonem. A ne s cílem, abych ten zákon shodil. Takže buď žádám omluvu, nebo uvedení věci na pravou míru. (Opozice tleská.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou pan kolega Jaroslav Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji za slovo. Je snadné zjistit ze stenozáznamu, jak kdo hlasoval. O tomto pozměňovacím návrhu hlasovali společně všichni sociální demokraté a komunisté plus několik málo našich poslanců. A je jasné, že prošel právě a díky především hlasování opozice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kdo další do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Evidentně má. Pan zpravodaj také.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer No, co po té dvouhodinové rozpravě říci? Můžete si za to sami, protože jste hlasovali pro pozměňovací návrh pana poslance Klase. (Směje se.) Já chci poděkovat téměř všem - říkám téměř všem - vystupujícím v této rozpravě. Dovolte mi, abych se přihlásil ke slovům pana ministra financí Kalouska. Zkusme doopravdy nepropadnout té pýše v tom, že si myslíme, že jsme lepší, chytřejší než starostové v těch obcích. Nejsme.

My jsme se snažili velmi pečlivě vyvážit ten návrh tak, abychom eliminovali možné škody. Každý v této Sněmovně si dokáže najít ten sebeabsurdnější případ, který v životě může nastat. A to, co jsme slyšeli, byla přehlídka mnohdy právě těch absurdních případů. Znamená to, že toto je realita kolem nás? Znamená to, že to, co se nelíbí jednomu poslanci, platí po celé České republice? Opravdu tomu věříme? Já věřím těm lidem, kteří v těch obcích pracují a kteří se snaží dělat svoji práci dobře.

Neděláme nic jiného tímto návrhem zákona, pokud hovoříme o měření rychlosti, než že se snažíme vrátit stav tam, kde je. Nedělám nic jiného, než že se snažím vyjít vstříc těm, kteří říkají: Pojďme alespoň něco udělat. A nedělám nic jiného, než že volám po zdravém rozumu a pokoře v této Poslanecké sněmovně, aby šla tou cestou a tou metodou, kterou jsem navrhl. Aby mluvila s těmi lidmi, kterých se to týká, aby slyšela jejich názory a aby na základě rozsáhlé analýzy udělala novou úpravu.

Je pro mě smutným zjištěním, že v této Sněmovně mnohdy platí, že rozumné vystoupení se potlesku nedočká. Zato sebevětší pitomost ano. (Řada poslanců ČSSD se smíchem tleská.) Tato rozprava nebyla výjimkou. (Se smíchem:) Tato rozprava nebyla výjimkou a potlesk těch z vás, kteří jste tleskali teď, o tom jenom svědčí. Mohl bych teď citovat Dostojevského, který říkal: Čemu se smějete? Sami sobě se smějete!

Já to vrátím zpátky tam, kde jsme chtěli tu debatu mít. Apeluji znovu na to, abychom vrátili věci tak, jak jsou, abychom metodou, kterou jsme připravovali reformu policie, připravili i novou komplexní úpravu působení a působnosti obecních a městských policií. Toť vše. To bylo asi všechno, co k této věci skutečně po té rozpravě lze dodat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo panu ministru vnitra Ivanu Langerovi. Nyní prosím pana Václava Šlajse jako zpravodaje, aby přednesl své závěrečné slovo po obecné rozpravě.

 

Poslanec Václav Šlajs: Kolegyně a kolegové, slyšeli jsme velmi zajímavou, bohatou, někdy až protichůdnou diskusi v rámci obecné rozpravy. Celkem vystoupilo 17 poslanců či poslankyň, někteří opakovaně, a z diskuse vyplývaly i určité filozofické otazníky nad systémem fungování státu.

Česká republika je jednotným, unitárním státem, sice se samosprávnými kraji a samosprávnými obcemi, přesto převládá výrazná role centrálních orgánů.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP