(10.40 hodin)
(pokračuje Klas)

Existují obecní policie, které to mají tak vymyšlené, nejenom ta v té malé obci, která se tím vyloženě živí a má 27 veřejnoprávních smluv, že když už měří, tak jsou třeba v bodě, kde se sjíždí z kopce. Neviděli jste, protože já ten úsek znám, kolik řidičů se tam chytne. Ale podle mě slušných řidičů, protože jsou zastaveni za rychlost 51, 52, 53, protože ten motor prostě neubrzdil rychlost přesně na 50, a okamžitě jsou obráni o dva body. To ale přece není hlavní smysl, to není prevence.

Takže já samozřejmě souhlasím s tím, aby se o tom diskutovalo, nepodpořím zamítnutí tohoto zákona a myslím si, že jsem rád, že diskuse bude vedena. Mám připraveny návrhy a zhruba bych řekl dvě oblasti, kterých se ten problém týká. A to je první oblast, jak kolegové senátoři naznačili. Aby odpadlo "měření v křoví" a načapání za každou cenu, tak si myslím, že je velice legitimní, aby úsek, kde se měří, byl označen přenosnými značkami. Myslím, že to je fér hra a že to je skutečná prevence. Že jenom blázen by nesnížil rychlost, když uvidí takovou značku a úsek, na kterém se měří rychlost. A druhá věc, kterou bych chtěl reagovat na těch 27 veřejnoprávních smluv, je, aby obecní policie směly měřit rychlost pouze v katastru své obce. Myslím, že tyto dvě věty vyřeší velkou část problémů, o kterých se tady neustále dohadujeme, nebo třeba, chcete-li, hádáme.

Samozřejmě byla úvaha, aby pokuty vybrané městskými a obecními policiemi byly příjmem státního rozpočtu. Bohužel legislativně je to velice problematické a bylo by potřeba změnit asi pět základních zákonů v této zemi. Do toho se samozřejmě asi pouštět nebudeme. Myslím, že diskuse, která proběhne příští týden, já věřím, že to období pro projednání výboru na bezpečnost bude schváleno na 10 dnů, tak že se k té diskusi dostaneme podrobněji.

Závěrem bych chtěl říci, dámy a pánové, nepodléhejme lobby některých primátorů a starostů. Nebojme se říci, pojmenovat stav, jak je. Četl jsem přes léto noviny, kde jsem byl označován za hlavního viníka, který bude mít krev na rukou. A kdo ji má dnes, dámy a pánové, když se měří a každou neděli koukáme na televizi a s hrůzou zjišťujeme, kolik mrtvých každý víkend přinesl? Kdo ji má dnes, 24. září, tu krev na rukou? Také my? Nebo jenom já? Když se stále měří? To je otázka, na kterou bych rád slyšel fundovanou odpověď.

Nechápu argument, že Policie České republiky není schopna zajistit tuto činnost. Do roku 2006 byla. A daňoví poplatníci si ji platí nejenom za osobní bezpečnost, ale za bezpečnost na silnicích. Proto ona by měla nést hlavní zátěž. Protože pak se dostaneme k té obci u Slaného, která vybírá 24 hodin denně a má z toho statisíce zisku.

Takže tolik k tomu, co říkal pan kolega Boháč. Prostě jsou tady obce, které se věnují více než 44 % času. Věnují mu 100 % času. Takže nevím, z jakých statistik vycházel.

Prevence je hezké slovo. Ano, prevence. Měření rychlosti ale podle mě není prevence, to je první fáze represe, nebo chcete-li, represe. Když vezmu příklad - přechody mezi sedmou a osmou hodinou ranní před školou. Přece největší prevence je, když tam jsou jeden nebo dva strážníci v reflexních vestách a hlídají přechod pro děti. Tam zmírní i ten největší blázen a psychopat. Ale jestliže postavím radar před přechod nebo za přechod a zjistím, že děcko bylo sraženo řidičem, který jel 60 kilometrů za hodinu, k čemu mi to bude?

Takže rozlišujme mezi tím, co tady padlo, skutečně, kdo má zkušenosti ze silnic, kdo jezdí řadu let. A zajímavé je, že tady se říká: Nechme vypracovat dlouhodobou koncepci na dva roky, po dvou letech. Co se týká zdravotních poplatků, tak vláda musela ustoupit tlaku některých koaličních stran už dříve než po půl roce. Tam nedali ani půl roku, a tady říkají: počkejme více než dva roky. Je potřeba dlouhodobá koncepce. Takže opět nelogická věc.

Závěrem bych chtěl říci, že doufám v konstruktivní debatu na výboru pro bezpečnost a podpořím samozřejmě, aby tisk prošel do druhého čtení v předložené lhůtě 10 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Janu Klasovi. Nyní s přednostním právem pan ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Promiňte, nechtěl jsem původně zdržovat, neboť se necítím být odborníkem v této materii, přes zákon o pozemních komunikacích, jenom jsem obecním zastupitelem, jsem členem této ctihodné Sněmovny a jsem ministrem vlády a z těchto pozic jsem s údivem poslouchal některé poznámky typu: abyste viděli, jak uvažuje komunální sféra; nepodléhejte lobby starostů a primátorů. Tak bych chtěl položit čistě řečnickou otázku. Kde reprezentanti centrální moci berou morální právo se domnívat, že centrální moc je osvícenější a chytřejší než moc komunální?

Já jim blahopřeji k tomuhle optimismu. Nahlédnutím do sdělovacích prostředků to tak skutečně nevypadá. A jako komunální politik i jako centrální politik se domnívám, že bychom měli z této Sněmovny cítit velkou pokoru vůči demokraticky zvoleným zástupcům na krajích i v obcích a nemyslet si, že jsme chytřejší. Zdá se, že kdykoli vznikne diskuse - a tady to zobecňuji a říkám, na jakékoli téma - kdykoli vznikne diskuse, kde začínají padat pojmy jako demokracie a demokratická subsidiarita, pak s úporností plísně zachvátí bolševický etatismus všechny politické kluby v této Sněmovně odleva doprava, dokonce by se mi chtělo říci odprava doleva.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí Miroslavu Kalouskovi. S faktickou poznámkou paní kolegyně Mazuchová, připraví se pan poslanec Soušek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, nechci zdržovat, jenom technicky. Já jsem ze stejného místa bydliště jako pan kolega Klas. Na rozdíl od něj já jsem tam místostarostka a městská policie tam chodí i pěšky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, nyní pan kolega Soušek.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nezdá se vám, že tady trochu chodíme v kruhu? My se bavíme o desítkách různých problémů, a ten základní se tady vůbec nediskutuje. K čemu byly zřízeny městské policie, komu mají sloužit a co mají dělat? Tak se na to podívejme přesně na rovinu.

Obecní policie mají stejný nedostatek lidí, jako má státní policie. Obecní policie místo toho, aby se věnovala pořádku ve městech - a přiznejme si, kriminalita ve městech roste - tak místo toho nám někde měří rychlost. Mně vadí to, že se kriminalizují lidé, kteří jsou tak nepečliví, že jedou 52 kilometrů v obci. Samozřejmě, porušili nějaký předpis, dobře. Ale vedle toho ta samá policie naprosto chybí v místech, kde se schází drogující mládež, v místech, kde jsou herny, kde nám kriminalita roste. Tak my tady posíláme podle mého pozdrav občanům, že říkáme: Jakmile drobně přestoupíte, tak po vás půjdeme. Ale ti, kteří páchají skutečnou kriminalitu, ti, kterých se musíte ve městech bát, tak ti budou nedostižní. Takže vraťme obecní policii tam, co má dělat, to znamená k pořádku, a myslím, že dopravní policie by měla mít dostatek sil a pravomocí k tomu, aby vyřešila dopravní přestupky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Souškovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jaroslav Plachý.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP