(10.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Šimonovskému, oběma diskutujícím za dodržení času pro faktickou poznámku. S přednostním právem před kolegou Valouchem ještě předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já děkuji za slovo, budu velmi krátký. Dovolte mi modifikovat můj návrh, resp. moje veto, protože jsme si dost dobře neporozuměli spolu s panem kolegou Bublanem, když jsme se domlouvali na vetu, a místo 30 dnů tam je číslovka 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Znamená to, že můžeme projednat ve druhém a ve třetím čtení tento návrh na říjnové schůzi.

Pan kolega Valouch. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já si myslím, že my dáváme do jednoho problému moc věcí a podstata k řešení je úplně někde zcela jinde.

My zde hovoříme, jestli obce vydělávají, nevydělávají, jestli je v pravomoci policií obecních, městských, jestli mají měřit rychlost, nebo nemají, ale nejdeme do podstaty věci, kdy bychom si měli říct, za jakým účelem městské policie vznikly, proč se nedodržuje to, co bylo dáno zákonem, proč nejdeme po tom, kdo měl a má plnit svoje povinnosti ze zákona, které jsou. A třetí otázka je otázka profesionalizace. Prosím vás, chcete mi říct, že dneska v celém procesu, bych řekl, Policie ČR nebo městských policií by každý tento příslušník měl vykonávat vše v tomto rámci? Vždyť to tak není! Není to tak a nemůže to být! V 21. století, v novém věku, je potřeba, aby každý byl svým odborníkem v oblasti, kterou má vykonávat, a jestliže hovoříme o tom, že jsou nedostatky na komunikacích, jsou nedodržovány rychlosti a je potřeba, aby toto bylo odborně dobře vedeno a byli postiženi ti, kteří tento zákon nedodržují, musí být odborně dán člověk, který opravdu se zabývá pouze touto problematikou! Nebo musí být potom spojen s tou částí, která odbornost má, a pak může dejme tomu i městská policie za účasti právě těchto odborníků vykonávat tuto funkci, není-li dostatek, bych řekl, činností a pracovníků, zaměstnanců v této profesionální sféře.

Takže já si myslím, že to je nutné si říct! Vůbec se nebudeme hádat, jestli si obce vydělávají peníze, nebo nevydělávají, jestli je málo, anebo moc policajtů městských nebo státních, ale jít k profesionální části. Proto se domnívám, že bychom se měli vrátit k tomuto zákonu, že bychom měli provést diskusi a měli konkrétně říkat, jaké povinnosti kdo za co má, v jakých rovinách, a potom konkrétně říct, že se vůbec nehádáme o tom, jaké jsou povinnosti které policie, ani o to, kdo vydělává jaké peníze, ale o to, aby byla bezpečnost na silnicích, aby bylo konkrétně jasno každému občanovi, že to dělá profesionální odborník a že to je měřeno ne proto, v uvozovkách, že si říkáme, že chce na tom někdo vydělat nebo podobně někoho stíhat, ale že je to profesionálně odborně dáno, aby byla bezpečnost pro naše občany i všechny zahraniční, kteří k nám přijedou, na našich silnicích dodržena.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Valouchovi a požádám podle § 58 odst. 5 o řízení schůze paní kolegyni Němcovou, chci vystoupit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další vystoupení je vystoupení místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, my jsme se na zákoně, který předkládá ministr vnitra a který v podstatě je reakcí na hlasování Poslanecké sněmovny, dostali k otázce uplatňování státní moci. Možná že se to zdá někomu marginální problém a bavíme se tady, jako bychom nevěděli, o čem mluvíme.

Víte, ono nejde jenom o to, jestli měří Policie ČR, městská policie, ale zejména jde o to, a já jsem se vlastně rozhodl k vystoupení až po vystoupení pana kolegy Šimonovského - ano, existují automatizované systémy, existují ve Velké Británii, existují v Německu, existuje v Rakousku průběžné měření rychlosti na silnicích, ale bylo zrušeno rozhodnutím Ústavního soudu Rakouské republiky, protože to není možné! Výrazně to zasáhlo do občanských a lidských práv občanů nejen Rakouska, ale momentálně celé Unie.

A my v této souvislosti se bavíme o tom, kdo je oprávněn vykonávat státní moc a kdo je příjemcem pokut, abych to zjednodušil, které se vyberou. Ano, jestliže se rozhodneme, že budeme privatizovat státní moc, bavme se o tom, jaké mají být daně, co stát poskytuje občanovi. A v tomto ohledu je to základní otázka. Já si nemyslím, že ji na tomto tématu vyčerpáme, a jsem rád, že pan kolega předseda našeho klubu Pavel Kováčik navrhl, aby se to zkrátilo jenom na 20 dnů, abychom to mohli projednat na říjnové schůzi. Nic nemám proti tomu, abychom se o tom vážně bavili, ale prosím, debatu veďme s tím, že tady jde o zásadní otázku - jestli státní moc, to znamená to, jakým způsobem se chovají lidi, je privátním statkem, anebo je to statkem veřejným. A chování lidí v našem státě je snad stále statkem veřejným a my se podle toho musíme chovat.

Pan ministr vnitra by jistě byl velmi nerad, kdyby se tady rozmáhala svémoc, různé národní gardy a další věci. Podle mého soudu, jestli si máme vážit demokratického systému v České republice, važme si demokratických institucí, včetně těch, které podle Ústavy ČR mají vykonávat represivní moc. A to není úplně jednoduché! Svěřit někomu represi vůči občanům ČR, umýt si nad tím ruce, že stát jaksi už není ten, který to bude vymáhat po lidech, je velmi nebezpečné, může se nám to vymknout z ruky a já bych předtím vážně varoval.

Věřím tomu, že debata bude efektivní v obou výborech, ať už ve výboru pro bezpečnost nebo ve výboru ústavněprávním, nebo ve výboru petičním, který by podle mého soudu se tím měl zabývat, protože jde o jednu z nejvážnějších debat, kterou vedeme na toto téma, ač jde o řekl bych úzký problém, ale narazili jsme tady na limity, které jsou v každém případě mezi výkonem státní moci a případnou jejich privatizací. Prosím, uvažujme o tom, nezlobme se jeden na druhého, nedělejme argumenty, které jsou, promiňte mi, trochu mimo hlavní rámec úkolu, který před sebou máme.

Já se nezlobím, že pan ministr vnitra to předložil, nakonec to tady řekl na schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme po dvouleté zkušenosti zjistili, že se to vyvíjí jiným směrem, než byl úmysl zákonodárce, a nezkoumám, věřte mi, jestli ten pozměňovací návrh do tehdejšího vládního návrhu zákona o pozemních komunikacích vložil ten nebo onen poslanec. Nakonec pan kolega Šimonovský také si to pravděpodobně už nepamatuje a nebylo to pravděpodobně ani jeho úmyslem, aby takhle zákon vypadal. Ale věřte mi nebo ne, je to vážná věc. Rád bych, abychom nad ní uvažovali s chladnou hlavou, a myslím si, že 20 dní nám pro to dostatečně postačuje. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi Filipovi a nyní se hlásí o slovo pan kolega… (váhá nad jménem) … Krátký. Promiňte mi, pane kolego. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Krátký: Paní předsedající, dámy a pánové, chci se vrátit k vystoupení svého stranického kolegy starosty. I já jako bývalý místostarosta pověřené trojky s jeho argumentací skutečně, ale opravdu nemohu souhlasit. Prostě není možné to, co tady velmi odborně pan místopředseda Sněmovny vysvětlil. Já laicky říkám, není možné, když se nám policie rozsype díky nekvalifikovanému zásahu zvanému reorganizace, tak přece nemůžeme přijímat zákony, aby stát suploval města. To snad opravdu nebudeme dělat. Takže každý si rozdělme své povinnosti, svá práva a ty si plňme! Nesuplujme to, co má dělat stát! Městům nechme to, co mají dělat! A když si někdo rozbije policii, ať si za to nese svou politickou zodpovědnost! (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Krátkému za vystoupení. Konstatuji, že nemám žádnou… Mám, eviduji další faktickou poznámku pana kolegy Zdeňka Boháče. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já opětovně to, co tady zaznělo již několikráte, pane kolego Krátký: Tato kompetence městským a obecním policiím, co se týče měření rychlosti, byla dána v červnu 2006. Tehdy nebyl ministrem vnitra Ivan Langer! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já myslím, že tuto otázku jsme vyřešili nějakým způsobem. Vidím pana kolegu Jana Klase, který se hlásí do rozpravy z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP