(10.10 hodin)

Poslanec Josef Řihák: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já nahlašuji střet zájmů, protože, jak řekl pan ministr Langer, jsem starostou ve městě Příbram, a dovolím si pár svých osobních poznatků z našeho města.

Víte, tady se povídá, že je to novodobé loupežnictví, jak si města plní pokladny. To prostě není pravda. Jeden z mých kolegů tady citoval ze statistiky, co se týká Svazu měst a obcí. Já vám řeknu přesnou statistiku z města Příbrami. My dáváme do městské policie více než 26 milionů korun ročně. Na pokutách bylo ročně vybráno - za dobu, co můžeme měřit radarem - 600 tisíc korun. Já si nedokážu představit, a nechci tady mluvit za jiné starosty, třeba z ODS, že starostové schválně posílají vybírat strážníky měřit tam, kde to není potřeba. Protože ten starosta se zodpovídá radě, zastupitelstvu a těm lidem prostě, kteří v tom městě jsou. Takže to je další takový mýtus. Já vždycky říkám, ať si každý starosta mluví za sebe.

Já tady jediné, co vytýkám panu ministrovi a Ministerstvu vnitra, tak je ten problém, že ti státní policisté nejsou. Nám třeba v Příbrami jich chybí 40. Kolik jich chybí v Kladně, kolik jich chybí v Mladé Boleslavi? A to je ten problém.

My jsme tady udělali krok, se kterým já nemůžu souhlasit, že od 1. ledna bereme někomu kompetenci. Řeklo se tady "a", a to "b" nikdo neřekl, v současné době, kdy státní policie personálně není obsazena, není na to vybavena. To se týká i přístrojů na měření. Tak kdo to bude dělat?

Populistické je tady vystoupit - a já si myslím, že občané, teď všichni mají před volbami v této zemi - a říci: nebudeme měřit nic. Ale co ty maminky s těmi kočárky? Já bych vám přál se podívat potom někde, jak to vypadá, když nikdo neměří. A jestliže teď vezmeme tuto kompetenci městským strážníkům a víme, že státní policisté prostě na to nejsou personálně vybaveni, tak vám vznikne na silnicích prostě takový klondike.

My jako starostové ve většině měst - já vím, že nemůžete pouze měřit rychlost, my dáváme na silnice různé retardéry, před školy, před školky, strážníci chodí na přechody, hlídají - a já podpořím tady zkrácení lhůty, aby to prošlo do druhého čtení, aby se vedla ještě k tomu diskuse, protože ani já se vším nesouhlasím, co pan ministr tam dává. Ale tady musím říci, že pokud toto uděláme od ledna, nejsme připraveni na to, co vznikne.

Já nemohu opravdu přijmout názor, že města na tom vydělávají, že si plníme městské kasy. Tak to není. Například ve městě Příbram - to je město, Příbram je pověřená obec III. stupně - máme 10 veřejnoprávních subjektů, kde nás malé obce z okolí prosí a žádají o to, abychom tam chodili občas měřit rychlost, protože prostě státní policie nemá prostředky. To je ten problém. My něco zakážeme, ale neřekneme, co bude od ledna. Od ledna by to nebylo správné, proto jsem připraven podpořit tento zákon. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Řihákovi. S přednostním právem pan poslanec Pavel Kováčik, poté pan poslanec Šimonovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já mám pocit, že příliš často - i v tomto případě - se tady honí kočka za ocas a že se tady zaměňuje příčina za následek a že dost často přichází vláda s návrhy, které jako by potřebovala rychle mít ze stolu, aby si odfajfkovala splněný úkol.

Domnívám se, a celý náš poslanecký klub se domnívá - a musím říci, že i ve shodě s celým klubem sociální demokracie - že tato materie potřebuje ještě diskusi, a proto mi dovolte vznést veto dvou poslaneckých klubů na zkrácení o více než 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Šimonovský, poté pan poslanec Valouch. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šimonovský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vzhledem k vystoupení některých mých předřečníků.

Obce, které loupeží na těch nebohých řidičích, kteří překračují rychlost. Ono je to skutečně trochu opačně. Ty obce jsou zoufalé z toho, že nedokáží na svém území udržet pořádek a takovou situaci, aby byl zákon dodržován. Nejjednodušší prevence proti tomu, aby bylo to podezření, že někdo loupeží novodobě, stačí dodržovat pravidla, která si tady stanovíme. Jestli má někdo takový pocit, že by se mělo jezdit rychleji, tak určitě by bylo legitimní, aby přišel s tím, že se po obcích bude jezdit vyšší rychlostí, že budou úseky silnic, kde třeba je bezpečnější jezdit rychleji. Ale to, že se bude tolerovat přestupování zákona, je cesta do zkázy, kdy ti neukáznění řidiči, ti bezohlední, dávají špatný příklad všem těm ostatním, kteří se snaží pravidla dodržovat.

Ve Velké Británii, která je dávána nejen za vzor demokracie, ale také za vzor ukázněných řidičů, je zhruba - nebo bylo v loňském roce - 3 tisíce smrtelných úrazů na silnicích, zatímco u nás to bylo přes 1100. Ve Velké Británii jezdí sedmkrát více automobilů než u nás a je tam šestkrát více obyvatel.

Co je zajímavé - ještě jeden statistický údaj - je tam také 50 tisíc automatických měřičů rychlosti. Víte, tu diskusi, kterou jsme tu absolvovali a jak jsme vyškrtli návrh Ministerstva dopravy, že budou automatizované systémy umožněny v České republice, tak to je možná příčina toho, že dnes uvažujeme o tom, kdo všechno by měl měřit rychlost na silnicích, aby vůbec někdo to měřil, aby vůbec někdo ty šílené řidiče ukáznil. Možná by bylo dobře, kdyby pan ministr si vzal také trochu do úvahy, že ty fyzické policisty, kteří by mohli dělat klidně nějakou preventivní práci, nahradí velice dobře automatizované systémy. A také v té Velké Británii nebo u sousedů v Rakousku vyberou obrovské sumy, ale nikdo nenařkne tyto automatizované systémy z toho, že jsou novodobí loupežníci. To je cesta, kterou musíme jednou jít, ke které se Sněmovna musí rozhodnout. Do té doby určitě bude dobře, pokud ten, kdo má autoritu v tomto státě, a to je policie, městská policie, bude mít oprávnění vyžadovat dodržování zákona také na silnicích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Šimonovskému. S faktickou poznámkou pan kolega David Rath a poté řádně přihlášený pan poslanec Valouch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já bych byl velmi rád, kdybychom argumentovali v této věci trochu korektně a nepodsouvali některé argumenty, které nezazněly. Já jsem tady neslyšel, skutečně neslyšel od nikoho argument, že by bylo správné, aby se předpisy nedodržovaly, nebo dokonce se nekontrolovalo dodržování předpisů. Možná to někdo řekl a mně to uniklo, ale já jsem to rozhodně neřekl a neřekl to podle mne nikdo z mých předřečníků.

Ale je přece rozdíl, když kontroluje dodržování předpisů k tomu určitý orgán, v tomto případě státní policie, která byť podléhá ministrovi vnitra, tak má určitou míru nezávislosti, než když je to městská policie, jejíž velitel, přímý velitel, je politik, lhostejno, z jaké strany politik, a navíc ta městská policie se propojí se soukromou firmou, která na tom porušování předpisů vydělává. Tak jestli tohle nepovažujete za amorální, tak už nevím, co by mělo být označeno za amorální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Rathovi. Žádám pana kolegu Valoucha ještě o posečkání, pan poslanec Šimonovský s faktickou poznámkou bude reagovat. Prosím.

 

Poslanec Milan Šimonovský: Já myslím, že pan poslanec Rath se přihlásil k tomu, co jsem kritizoval. Tam skutečně je potřeba v jeho sdělení vyslechnout jeho jádro. To jádro je v tom, že pokud nebudete předpisy porušovat, tudíž na vás nikdo nebude loupežit. Takže vy neporušíte předpisy a nemusíte podezírat politiky ani velitele obecní policie z toho, že na vás chtějí kořistit.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP