(10.00 hodin)
(pokračuje Bublan)

Když zůstaneme u toho modelu, že umožníme městské a obecní policii měřit rychlost, tak ona to dělat bude a vytěžené prostředky půjdou možná do nových radarů, bude se dělat nábor nových strážníků - a to je taková nekonečná cesta, která nikam nevede. Pokud nepůjdeme tou cestou, jak jsem naznačil, udělat naše obce a města v tom dopravním systému bezpečnější, tak potom nám žádný radar a žádná policie, ať už městská nebo státní, nepomůže od toho, aby se nehodovost v obcích a městech snížila.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Bublanovi. Slova se ujme pan poslanec Zdeněk Boháč, připraví se pan poslanec Josef Řihák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl ve svém vystoupení rovněž tak coby předseda podvýboru pro obecní a městské policie řešit tu jednu část celého sněmovního tisku 592. Tedy nebudu hovořit o czech pointech, nebudu hovořit o navrácení pravomocí státním zástupcům ve věci řešení strážníků či příslušníků zpravodajských služeb, ale nedá mi na úvod, abych se nevrátil k některým vyjádřením svých předřečníků. Předřečníků jak z dnešního dne, tak i z 25. června letošního roku, kdy jsme poprvé hovořili na toto téma a kdy zazněly opravdu velice, velice zavádějící údaje v této oblasti.

Já bych chtěl vzpomenout právě zmiňované naplňování tzv. obecních pokladen ze strany, z pokut, které jsou vybrány při překračování rychlosti a ve spolupráci se Svazem měst a obcí. Dámy a pánové, mohu jednoznačně prokázat na základě statistiky, že částky, které jsou vybírány právě z této činnosti při překračování rychlosti, jsou minimální, tedy nenaplňují obecní pokladny natolik, abychom mohli stavět rondely, abychom mohli nakupovat další radary. To jsou desetiny procent. Mohu statisticky doložit, tento průzkum provedl Svaz měst a obcí, nejedná se o žádné miliony, jedná se o desetiny procent. Nenašli jsme žádné město v České republice, které by překročilo hranici jednoho procenta, co se týče objemu vybraných částek právě z pokut při překračování rychlosti. A to si myslím, že to je pádný argument, který vyvrací tvrzení o naplňování obecních pokladen, o účelovém měření rychlosti na místech, kde by se měřit nemělo. Mohu dokladovat a mohu samozřejmě tuto statistiku, kterou zpracoval Svaz měst a obcí, vám ukázat.

Další argument, který hovoří o tom, že by radary neměly být. Samozřejmě je to praxe, která je dlouhodobě osvědčená na západ od našich hranic. Ty radary jsou v těchto zemích Evropské unie, jsou praktikovány a výsledky se jednoznačně ukazují jako dobré. Zase statistika. Za rok 2007 - za rok 2007, kdy bylo umožněno měření rychlosti obecní policií - se situace ve městech a obcích, co se týče dopravních nehod, značně zlepšila. Rovněž tak mohu doložit. To znamená rok 2007.

Bylo to v polovině roku 2006, kdy za vlády - jenom teď prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegu Rathovi - za vlády sociální demokracie, opravdu za vlády sociální demokracie, byla dána pravomoc obecní policii měřit rychlost. Takže já bych velice nerad, aby tady ta osobní zkušenost, ta negativní osobní zkušenost některých poslanců napříč politickým spektrem se promítla do tak zásadní zákonné normy. Samozřejmě, všichni jsme řidiči. Ne vždy jezdíme tak, jak se jezdit má. Ale není dobré, aby tato osobní zkušenost, v tomto případě zejména při překračování rychlosti, se opravdu negativně promítla do tohoto zákona.

Každý zákon je reakcí na vývoj ve společnosti. Já velice vítám diskusi k tomuto tématu, co se týče měření rychlosti obecní policií. Určitě nám ale zde ve Sněmovně jde o vytvoření dlouhodobé koncepce. Ne koncepce na dva roky, tak jak to bylo přijato, tedy tento zákon v roce 2006, a v roce 2008 bychom měření rychlosti obecním policiím znemožnili. Jde o dlouhodobou koncepci. A tady souhlasím se svými předřečníky, že je třeba odpovědět si na otázku: Quo vadis, městská policie? A k tomu byl zřízen právě podvýbor pro obecní a městské policie. Není to dlouho, je to pět šest měsíců. Dejte nám čas a prostor, abychom mohli zpracovat novelu zákona o obecní policii tak důslednou a důkladnou, která by rozhodně překročila období dvou let, která by byla dlouhodobou koncepcí. A tam se jednoznačně jako podvýbor pro obecní a městské policie vyjádříme, jak dál s městskou policií.

Je třeba si uvědomit, že obecní a městské policie, to je 7000 strážníků ve zbrani v rámci České republiky, to je 330 měst, která zřídila obecní policii. Samozřejmě, že v roce 1991 při zřizování obecních policií prvořadý úkol je zabezpečení veřejného pořádku. To platí i nadále. Rovněž tak si tady dovolím nesouhlasit s některými předřečníky, kteří tvrdí, že obecní a městské policie většinu svého času věnují měření rychlosti. Rovněž tak mohu statisticky vyvrátit. Svaz měst a obcí provedl průzkum a došlo se k závěru, že ne 44 %, jak uvedl některý z vás kolegů, 44 % času věnují obecní a městské policie měření rychlosti. Jsou to dvě, tři, čtyři, maximálně pět procent celkového času. Rovněž mohu doložit.

Takže já bych velice nerad, aby tyto zkreslené informace ovlivnily v rámci hlasování celkový vztah k tomuto zákonu. Je opravdu zásadní v tuto chvíli, abychom dokázali potvrdit ten názor z roku 2006, aby obecní a městské policie měřily rychlost, aby tedy ta možnost obecním a městským policiím zůstala zachována.

Dámy a pánové měření rychlosti má ryze preventivní charakter. Nejde v žádném případě o šikanu řidičů, nejde ani o plnění obecních pokladen, ale jde o zajištění bezpečnosti na našich silnicích, zejména tedy v městech a obcích. Já si myslím, že opravdu ten krok, který byl učiněn v červnu letošního roku, nebyl krok správným směrem. Dámy a pánové, proč měnit něco, co se ukázalo jako účinné a prokázalo reálné pozitivní výsledky? Změnila se za poslední dva roky situace na našich silnicích a cestách k lepšímu či zmizel problém s koncentrací dopravy? To určitě ne.

Vážení kolegové, apeluji na vás v zájmu bezpečnosti na našich silnicích, abychom zákon podpořili, zákon, který opravdu zabezpečí pořádek na našich cestách, zákon, který zachrání lidské životy. A pane předsedající, dovolte mi navrhnout zkrácení lhůty na projednání na deset dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Boháčovi. S faktickou poznámkou pan kolega Rath, kterému nemusím vyřizovat vzkaz, který řekl pan poslanec Boháč, protože pečlivě poslouchal. Prosím, pane kolego, s faktickou poznámkou.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. K mému předřečníkovi. Ten návrh, kterým se dostala tato kompetence do zákona, nebyl návrhem vlády a vlády sociální demokracie, ale byl to návrh poslanecký. Čili je nekorektní říkat, že se to stalo za vlády sociální demokracie, protože to nebyl vládní návrh. A nikdo dneska neví, nebo aspoň já nevím, který konkrétní poslanec to navrhl, jestli to nebyl třeba poslanec ODS. Ale i kdyby to byl váš poslanec, tak tady bych se ho chtěl zastat, protože tehdy to mohl myslet dobře. Dnes ale máme jasnou zkušenost, jak se to zneužívá. Těch zkušeností jsou desítky, možná stovky.

Čili dámy a pánové, pokud dneska to nebudeme chtít změnit a opravit, tak už se z toho vymluvit těžko můžeme. Já jsem pro to, aby rychlost měřila státní policie třeba ze zákona ve spolupráci s městskou policií nebo s obecní policií. To je přece docela korektní. Ale současný stav je legalizace novodobého loupežnictví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Rathovi za dodržení času k faktické poznámce. Zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Josef Řihák. Prosím, pane kolego, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP