(9.40 hodin)
(pokračuje Rath)

A v té reportáži byla zajímavost. Městská policie umístila svůj stabilní radar vedle nebo těsně před nechráněným přejezdem. Bylo zdokumentováno, že na tom přejezdu vlak jel možná někdy za Rakousko-Uherska nebo za první republiky, protože podle stavu kolejí a bodláků a trávy bylo jasné, že tyto koleje vagon či lokomotivu neviděly pěkně dlouho. Radar naopak vypadal velmi nový a moderní. Samozřejmě před tím přejezdem nebyla žádná značka snížení rychlosti, protože přece každý řidič by měl vědět, že po nechráněném přejezdu musíte jet 30 km za hodinu. Zajímalo by mě, kolik zde přítomných poslanců včetně pana ministra Langera toto ví, aby bez značky na nechráněném přejezdu, přes který jednoznačně nejezdí žádný vlak - a nejel tam, jak říkám, desítky let - ztlumil, snížil rychlost na 30 km za hodinu. Mělník není tak velké město, aby o této anomálii váš starosta z ODS nevěděl.

Co na té věci bylo pozoruhodné dál - že ten radar pro městskou policii smluvně zajišťovala a spravovala soukromá podnikatelská firma. Takže jak jsem to pochopil, ti redaktoři to vyzkoušeli a zjistili, že najednou komunikují hlavně se soukromou firmou, která má výrazný podíl z pokut, protože ta smlouva s městskou policií je nastavena tak, že městské policii platí jen jakýsi paušál za to, že ty pokuty vymáhají, a většina toho zisku jde do kapes soukromé firmy. Přiznám se, že už si teď s odstupem nepamatuji, jestli váš starosta za ODS byl pověstným šibalem a byla tam nějaká vazba na tuto firmu a bylo to svého druhu jeho podnikání, nebo nebylo. To bych se musel podívat do toho archivu. Nicméně v té reportáži se vaši politici, městští politici z Mělníka, z ODS, velmi vehementně této praxe zastávali a tvářili se, že na tom nevidí přece nic špatného.

Víte, pane ministře, mně to špatné docela připadá. Přijde mi to v podstatě něco jako novodobé loupežnictví. Nic jiného to totiž není. Tady nejde o žádnou bezpečnost, o žádný veřejný zájem, ale čistě o to, lidi obírat. Ta televizní kamera tam stála nějakou dobu a měřila rychlost sama a zjistila, že přes tento nepoužívaný, ale velmi frekventovaný přejezd, co se týče aut, přejelo za pár desítek minut mnoho desítek aut a ani jedno z těch aut nedodrželo třicetikilometrový limit. Obávám se a z mých zkušeností plyne, že obdobných věcí, které umožňuje současně platný zákon, který byl ale touto Poslaneckou sněmovnou změněn, tedy zákon, kdy městské policie mohou měřit rychlost a navíc nic jim nebrání, aby šly do obchodních vztahů se soukromými firmami, které to pro ně takzvaně zajišťují, to znamená starají se o ten radar, třeba ho i koupí a městská policie si ho od nich pronajme, samozřejmě za podíl z vybraných pokut, tak je nejspíš velmi běžný. Mě zaráží, že vám tento stav, pane ministře, zjevně nevadí, a dokonce ho chcete znova obnovit. Já dost nechápu, proč lobbujete pro takovouto praktiku, proč lobbujete pro to, aby obecní policie mohla měřit rychlost, tudíž mohla postupovat stejným způsobem, jak postupují vaši straničtí kolegové z Mělníka.

Přemýšlel jsem o tom hodně. Říkal jsem si, proč ministr vnitra, který má vlastní policii, Policii České republiky, které tato kompetence plně patří a která by tuto kompetenci měla jediná vykonávat, tak místo toho, aby předkládal návrhy směřující k posílení a podpoře role Policie České republiky v této oblasti, přichází s něčím úplně opačným. Vzhledem k té reportáži, kterou jsem viděl, pane ministře, mě napadla jediná věc a rád bych tady od vás jasně slyšel, že tomu tak není.

Víte, nedávno jste v médiích řekl, že jste takový zdravý český patriot, což vlastně ve vašem podání je, že se přimlouváte, lobbujete za různé firmy, aby mohly dosahovat svých podnikatelských záměrů. Jak jsem z té reportáže pochopil, tak ten podnikatelský subjekt v Mělníce je také česká firma, navíc propojená nebo dobře spolupracující s vašimi politiky z mělnické ODS a z vedení mělnické radnice. Tudíž já bych tady od vás jasně chtěl slyšet, zda náhodou teď neplníte tu druhou svoji roli, ke které jste se tak vehementně přihlásil, to znamená, že nevidíte nic špatného na tom, pomáhat a lobbovat určitým podnikatelským subjektům, takový ten váš "zdravý český patriotismus", že zvedáte telefony a přimlouváte se na různých místech za tyto firmy. Jestli náhodou toto vaše lobbování ve prospěch městské policie a na ni navázaných českých podnikatelských subjektů není také projevem vašeho "zdravého českého patriotismu". Rád bych to slyšel, vy to jistě přiznáte, protože sám na tom nespatřujete nic špatného, jako na tom nespatřuje nic špatného pan premiér Topolánek, který jasně říkal, že to je podstatná část jeho denní agendy, nechť se na něj podnikatelé obrátí, on ochotně zvedne telefon a bude jim pomáhat v jejich podnikatelských záměrech. Jistě, považujete to za normální, logické, správné. Čili chtěl bych slyšet, zda toto normální, logické, správné děláte i v tuto chvíli, když tak vehementně lobbujete a prosazujete zájmy městských policií.

Dámy a pánové, abych to shrnul. Myslím si, že všichni z nás a drtivá většina občanů bohužel - a podtrhuji bohužel - má velmi negativní zkušenosti z fungování městských policií v oblasti dopravy. Ten příklad, který jsem já jmenoval, je jeden z mnoha. Vystačilo by to tady možná na dlouhé vyprávění z každého okresu, možná z každého města. Myslím si, že je povinností Poslanecké sněmovny hájit občany, hájit veřejný zájem, a v tomto případě je veřejným zájmem, aby tuto kompetenci plně dělala Policie České republiky a aby zákon neumožňoval takovéto velmi pochybné, a já se nebojím říci doslova vyděračské praktiky, které se v některých místech České republiky staly normou.

Takže, dámy a pánové, z toho důvodu dávám návrh na vrácení k přepracování předkladateli s tím, aby přišel s komplexní novelou zákona o obecní policii, která by obecní policii vrátila to, proč byla zřízena, to znamená aby obecní policie především dbala na dodržování pořádku v příslušných obcích, aby čelila vandalismu a drobné kriminalitě a aby se nestávala podnikatelskou aktivitou na získávání peněz do městských pokladen, v horším případě dokonce do pokladen soukromých podnikatelských subjektů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Rathovi. Slova se ujme poslanec Pavel Hojda, připraví se pan poslanec František Bublan. Mám další dvě přihlášky do rozpravy, takže budeme pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, je otevřen zákon vládním návrhem 361/2000 a zákon o policii. Zejména ten první je vždy otevření Pandořiny skříňky ve Sněmovně. Samozřejmě se zde říká celá řada názorů, někdy až extrémních.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP