(9.30 hodin)
(pokračuje Šlajs)

Zatímco druhá změna je naprosto logická, kdy při projednávání zákona o Policii České republiky došlo k určitému nedopatření, tak první novela - změna zákona o silničním provozu - přece jenom určitá úskalí má. Poslanecká sněmovna na své letošní červnové schůzi schválila komplexní návrh zákona o Policii České republiky a novelizovala dalších 58 zákonů s činností policie souvisejících a schválila i to, že od 1. ledna se odebírá možnost obecním policiím měřit rychlost. Zda to bylo ukvapené, je otázka. V každém případě filozofie vzniku obecních policií začátkem 90. let byla jiná a v poslední době se činnost obecních policií v řadě obcí, převážně tedy měst, komercionalizuje.

Já se domnívám, že veto dvou klubů je na místě a že bude dobré, aby tento vládní návrh byl projednán v řádném procesu, byť třeba ve zkrácených lhůtách, tak aby bylo možné řešit řadu otazníků, co to je místo. Víme, že nedopatřením od 1. ledna není možné ukládat trestné body za alkohol, čili je zde řada otázek a bude dobré, pokud příslušný garanční výbor, to znamená výbor pro bezpečnost, ale je možné případně i další výbory, tuto vládní novelu projednají.

Čili já doporučuji, aby Sněmovna propustila tento návrh do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ještě než otevřu obecnou rozpravu - náhradní kartu č. 31 má paní poslankyně Eva Dundáčková.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím čtyři přihlášky. Prvním přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Maršíček. Připraví se pan poslanec David Rath. Dále vystoupí pan poslanec Hojda a pan poslanec Bublan. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dovolte mi, abych se ve svém vystoupení zabýval problematikou, kterou novela zákona o provozu na pozemních komunikacích řeší, a to je kompetencemi obecních policií a Policie České republiky. Pan ministr ve svém úvodním vystoupení celkem podrobně hovořil o nutnosti přijetí této novely, nicméně na základě jeho úvodního vystoupení s něčím lze souhlasit, s něčím ne. Dovolte mi proto, abych se s některými rozdílnými názory s vámi podělil.

Obecní policie je primárně zřízena k jiným účelům, než aby se zabývala dodržováním rychlosti řidičů na území obce. Obecní a městská policie by se především měla zabývat veřejnou bezpečností a vnitřním pořádkem v obcích, stejně tak jako dodržováním obecních předpisů spojených s bezpečností a dodržováním obecních vyhlášek. Za bezpečnost zodpovídá stát. Obecní a městská policie má sloužit k zajištění veřejného pořádku. Neexistuje proto důvod, proč by měla mít naprosto stejné kompetence jako Policie České republiky. Mělo by být jednoznačně stanoveno, který bezpečnostní sbor a které orgány kontrolují dodržování bezpečnosti silničního provozu včetně dodržování stanovené rychlosti na pozemní komunikaci. Je jasné, že v této oblasti má také své místo policie obecní, která by však primárně měla řešit zejména takové přestupky, které brání plynulosti silničního provozu, jako jsou nesprávně zaparkovaná vozidla, auta stojící na přechodu, nepovolené zábory chodníků nebo jiné neoprávněné překážky na silničních komunikacích. Strážníci obecní policie by měli být na rizikových místech před školami, u přechodů, na místech se zvýšenou možností výskytu nežádoucích jevů, se zvýšeným náporem kriminality, na místech, kde je ohrožována bezpečnost občanů, a ne tak, jak tomu mnohdy je, postávat u radarů nebo se zabývat administrativními úkony spojenými s tisíci dopravními přestupky denně.

Odebrání pravomoci měřit rychlost obecní policii a připravovat podklady ke správnímu řízení související s dopravními přestupky je tedy účelným krokem, který ve své podstatě zvýší bezpečnost ve městech a obcích, kde byla obecní policie zřízena. Měření rychlosti, a to je i názor samotných strážníků, jim zabírá zbytečně moc času a v momentu, kdy stojí u silnic, chybí tam, kde jsou potřeba. Skutečně se v praxi stává, že městské a obecní policie zejména ve větších městech se příliš věnují řešení dopravních přestupků na úkor svých povinností, pro které byla obecní policie zřízena. To ve svém důsledku může zapříčinit faktické zhoršení i bezpečnosti na území města.

Pokud už dojde ke schválení novely, pak pravidla součinnosti obou složek musí mít jasné mantinely, vymezené třeba smluvním vztahem mezi obecní a státní policií. Strážníci by na základě smlouvy prováděli měření pro Policii České republiky a ve spolupráci s ní. Stávající znění paragrafu je nedostatečné. Myslím, že by to chtělo komplexně předělat celý tento paragraf, který se týká měření rychlosti obecní policií. Radary musí být označené a musí zmizet různé záludnosti. Problémem může být i obecní policií používané takzvané úsekové měření rychlosti díky tomu, že systém si v tomto případě zapamatovává registrační značky projíždějících vozidel a lze pak snadno v případě potřeby vysledovat tedy pohyb konkrétního automobilu a nedostatečně je stanoven způsob ochrany takto získaných osobních údajů, a právě to může být a je považováno za zásah do osobní svobody.

Za podivné považuji, když důvodová zpráva uvádí - cituji z důvodové zprávy - že pokud by došlo k tomu, že by obecní policie pozbyla možnost provádět měření rychlosti, nemá - a to podotýkám - zatím Policie České republiky dostatečné kapacity pro to, aby jej zajistila ve stejném rozsahu. To by se bohužel projevilo zvýšenou nehodovostí a větším počtem mrtvých a zraněných, neboť stejně jako v ostatních částech republiky počet registrovaných automobilů se každoročně zvyšuje. Policie České republiky by vzhledem ke svým kapacitám na těchto místech rychlost neměřila vůbec, nebo pouze v takové četnosti, která nezajistí u řidičů pocit nezbytnosti v těchto lokalitách dodržovat rychlost. - Tolik k citaci důvodové zprávy. Co k tomu dodat? V lepším případě jde o přiznání neschopnosti zajistit povinnosti, které Policii České republiky zákon ukládá ze strany předkladatele. V tom horším případě jde o určitou formu nátlaku na zákonodárce, aby bez připomínek byl návrh předkladatele schválen.

Proto doporučuji a vítám, že novela bude projednána ve druhém čtení a budou se moci k ní opětovně vyjádřit kompetentní výroby. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Maršíčkovi. Slova se ujme pan poslanec David Rath. Připraví se pan poslanec Pavel Hojda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedající, dámy a pánové, nedávno jsem zhlédl jistou reportáž v televizi o tom, jak funguje měření rychlosti městskou policií. Nejde asi o nic výjimečného. Zaujalo mě to z několika pohledů. Předně se to týkalo kraje, který mě bytostně zajímá, Středočeského kraje, města Mělník, kde vládne starosta ODS, tedy městská policie je jím řízena. Je to velitel této policie.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP