(14.40 hodin)
(pokračuje J. Dolejš)

Připomínám v této souvislosti v rámci zdůvodnění tohoto návrhu, že v loňském roce jsme již přispěli na podobnou katastrofu v podobné lokalitě, i když poněkud severněji, a to Spojeným státům americkým. Věřím, že i když tento hurikán řádil poněkud jižněji, tak že budeme stejně shovívaví a minimálně stejně štědří.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Jacques. Připraví se pan poslanec Hašek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolila bych si navrhnout dvě změny.

Za prvé bych ráda požádala o zařazení nového bodu na pořad této schůze. Jmenoval by se Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a jeho pevné zařazení na zítřek středu 24. září před polední přestávkou. Tento návrh byl s poslaneckými kluby předjednán a dovolte mi pouze krátké zdůvodnění.

K tomuto návrhu přijala volební komise usnesení dne 7. května 2008 a podle něho jsou za kandidáty navrženi pan Vladimír Cisár klubem sociální demokracie a paní Petruška Šustrová poslaneckým klubem Strany zelených. K této volbě dosud nedošlo. Naposledy byly v červnu všechny volební body vyřazeny ze schváleného pořadu 32. schůze Poslanecké sněmovny. Jelikož se jedná o důležitou funkci v Radě Ústavu pro studium totalitních režimů, která už je půl roku neobsazená po smrti Ivana Dejmala, který byl rovněž nominován poslaneckým klubem Strany zelených, tak se domnívám, že jelikož se jedná pouze o nominace Poslanecké sněmovny, protože řádnou volbu provede teprve Senát, zdá se mi, že bychom to mohli i v té časové tísni jednoho týdne, kdy naše schůze trvá, zvládnout. Po jednání s předsedou volební komise se domnívám, že to průchodné je, a velmi vás prosím, abyste tento bod podpořili.

Druhý bod, který chci navrhnout, je přesunutí projednávání bodu č. 1, tisku č. 253, vráceného prezidentem. Jedná se o vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých dalších zákonů, srozumitelně pojmenovávaný antidiskriminační zákon. Jedná se o velice důležitou právní normu a já navrhuji, aby bylo její projednávání přesunuto na dobu po konání krajských a senátních voleb. Zdůvodnění již si každý domyslí sám.

Děkuji i za podporu tohoto navrženého bodu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Hašek. Připraví se pan poslanec Krákora. (Poslankyně Jacques chce ještě doplnit své vystoupení.) Ale já jsem dal slovo panu Haškovi. Já vám pak dám slovo vzápětí. Už jsem to odhlásil, takže pan Hašek a pak paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, uragány a tajfuny neřádí pouze u amerických břehů, ale také v brněnském zdravotnictví. Konkrétně jedním z takových uragánů je současný ministr Tomáš Julínek. Dovolte mi, abych v souvislosti s Úrazovou nemocnicí v Brně požádal ctěnou Sněmovnu o zařazení nového bodu. Je jím třetí čtení sněmovního tisku 373, návrhu zákona o přechodu Úrazové nemocnici Brno, respektive Úrazové nemocnice v Brně. Třetí čtení mělo být dokončeno v červnu tohoto roku. Jestli dnes slyšíme na jižní Moravě z úst představitelů ODS či KDU-ČSL, že z úrazovky se stalo předvolební téma, je to především věcí koaličních poslanců, kteří v červnu vyřadili třetí čtení z programu tehdejší schůze Poslanecké sněmovny.

Já tedy znovu opakuji: Navrhuji nový bod, třetí čtení sněmovního tisku 373, návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně. Protože jste, pane předsedo, avizoval, že třetí čtení bude probíhat v pátek a jako první bod je navrženo právě třetí čtení, já tedy navrhuji, aby tento sněmovní tisk byl projednán jako druhý pevně zařazený bod v pátek. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Nyní paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Já se, pane předsedo, omlouvám. Z některých reakcí vyznělo, že nebylo úplně zřejmé, o co mi jde. Pro jistotu to zopakuji. Jde mi o vyřazení toho mnou načteného bodu z 38. schůze Poslanecké sněmovny a následně zařazení na schůzi, která bude až po krajských a senátních volbách. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. O slovo se přihlásil pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, paní a pánové, já bych se nehlásil, ale vzhledem k tomu, že paní kolegyně Kateřina Jacques zopakovala svůj návrh, chtěl bych upozornit nejen ji, ale každého z nás, že pokud jde o zákony vrácené Senátem nebo vrácené prezidentem republiky, je naší ústavní povinností se jimi zabývat na nejbližší schůzi, a ta právě nastala. Čili já si myslím, že ten návrh je zmatečný, že o něm nelze hlasovat, a žádal bych paní poslankyni Kateřinu Jacques, aby svůj návrh vzala zpátky, protože je podle mého soudu nerealizovatelný.

Když už hovořím, dovolte mi ještě jednu poznámku, která se týká našeho jednání. Máme to štěstí na dnešní schůzi, že jsme slyšeli slib poslance, protože slib skládal nový poslanec Poslanecké sněmovny za odešlého pana poslance Moravu. Všimněte si, co v tom slibu je - nejen věrnost České republice, ale dodržovat ústavu a zákony České republiky.

Dovolím si připomenout, že mezi takovou povinnost také samozřejmě patří to, abychom respektovali minimální pravidla politické práce, tj. abychom zachovávali legitimitu našich rozhodnutí. Připomínám, že pokud máme hlasovat o takzvané smlouvě SOFA nebo Smlouvě o umístění prvků protiraketové obrany mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, že legitimita tohoto sboru neodpovídá tomu hlasování. Žádná z politických stran v této Sněmovně neměla tento bod ve svém volebním programu. Dokonce když jsme poprvé, protože o tom byla vedena debata v září roku 2006, předložili návrh zákona o speciálním referendu, ODS ujišťovala, že nic takového nehrozí. V lednu 2007 byl požadavek Spojených států amerických o takovém jednání a vláda se ho hned ujala.

Připomínám, že tedy v tomto případě občané České republiky se nemohli ve volbách rozhodnout o tom, které politické straně dát hlas při odpovědi na tuto závažnou otázku. Proto připomínám, že legitimita rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v této věci je nulová. Není možné a kdykoliv taková mezinárodní smlouva, byť dvoustranná, může být zpochybněna. Připomínám to proto, že abychom se vyhnuli takovému zpochybnění legitimity, navrhuje klub KSČM zařazení nového bodu, tisku 490, to znamená zákona o speciálním referendu v této věci, protože podle nejen mého názoru, ale podle názoru minimálně 70 až 75 % obyvatelstva České republiky takové rozhodnutí náleží pouze občanům naší vlasti. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil pan předseda poslaneckého klubu Strany zelených pan poslanec Rabas. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Dobrý den. Dámy a pánové, já navrhuji pevné zařazení bodu 26, sněmovního tisku 428, na středu dopoledne na konec bloku pevně zařazených bodů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Na středu dopoledne, pane poslanče? Ano, bod č. 26.

Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Krákora. Připraví se pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, navrhuji, aby bod č. 17, sněmovní tisk 503, zrušení regulačních poplatků, a bod č. 18, sněmovní tisk 504, veřejné zdravotní pojištění, byly pevně zařazeny jako třetí a čtvrtý bod dnešního programu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, jednu poznámku k diskusi, která se zde vede o tom, jestli je možné vyřadit tisk, zjednodušeně řečeno antidiskriminační zákon, z této schůze, anebo jestli se tím chováme nějakým způsobem proti zákonu o jednacím řádu. Já jsem přesvědčen, že se nechováme, neboť povinností předsedy je navrhnout Poslanecké sněmovně, aby tento tisk projednala. To předseda nepochybně, respektive organizační výbor udělal.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP