Stenografický zápis 38. schůze, 25. září 2008


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Exner


35. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Ladislava Zelenková
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách, podepsaná v Praze dne 8. července 2008, a k vyslovení souhlasu s přistoupením Úmluva o založení Evropské kosmické agentury, otevřená k podpisu dne 30. května 1975 /sněmovní tisk 577/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Václav Exner


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 563/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Smýkal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


36. Ústní interpelace

Poslanec Michal Hašek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Michal Hašek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Karel Korytář
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Karel Korytář
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Milada Halíková
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Milada Halíková
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Lenka Mazuchová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Lenka Mazuchová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jiří Polanský
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jaroslav Klein
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Sivera
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Miroslav Krajíček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Wolf
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Wolf
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Petr Wolf
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Maršíček
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Rafaj
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec František Novosad
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Petr Červenka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 17.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP