Stenografický zápis 38. schůze, 23. září 2008

(Schůze zahájena ve 14.09 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Michal Hašek
Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Votava
Poslanec Martin Tesařík
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Kováčik


1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách, podepsaná v Praze dne 8. července 2008, a k vyslovení souhlasu s přistoupením Úmluva o založení Evropské kosmické agentury, otevřená k podpisu dne 30. května 1975 /sněmovní tisk 577/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Hojda


2. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec František Bublan
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Jeroným Tejc


3. Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/4/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miloslav Soušek
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/5/ - vrácený Senátem

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Úlehla
Senátor Ivo Bárek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 16.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Pavel Kováčik


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony /sněmovní tisk 429/3/ - vrácený Senátem

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková
Poslanec Milan Bičík
Senátor Milan Bureš
Poslanec Zdeněk Škromach


6. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008 /sněmovní tisk 483/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


32. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008 /sněmovní tisk 483/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


9. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) /sněmovní tisk 517/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Vladimír Koníček


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 557/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 558/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslankyně Kateřina Konečná


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 542/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec


14. Vládní návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 548/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Libor Ambrozek


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jiří Krátký
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP