(17.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Prosím paní skrutátorky o zjištění počtu přítomných poslanců.

 

Máme sečten počet přítomných poslanců, a já se tedy zeptám, kdo z přítomných poslanců souhlasí s návrhem na zkrácení lhůty k projednávání ve třetím čtení na 48 hodin. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruku a vyčkejte tak, aby mohl být váš hlas sečten. Děkuji těm, kteří hlasovali. Zeptám se ještě, kdo je proti tomuto návrhu. Prosím, kdo je proti, nechť zvedne ruku.

Dovolte, abych oznámila, že v hlasování s pořadovým číslem 5 bylo přítomno 184 poslanců, potřebné kvorum bylo 93, pro návrh na zkrácení lhůty se vyslovilo 125, proti bylo 26. Tolik tedy výsledek hlasování číslo 5.

 

S tímto výsledkem končí projednávání bodu číslo 3, sněmovního tisku 486 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce i všem ostatním kolegům, kteří se podíleli na projednávání tohoto návrhu.

 

Dalším bodem, kterému se budeme nyní věnovat, je bod číslo 4. Je to

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 533/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předmětem předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jsou dvě oblasti. První se týká sjednocení lékařské posudkové služby. Lékařská posudková služba v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí od 1. července roku 2006 byla rozdělena do dvou složek. Složka, která se zabývá problémy důchodového pojištění a nemocenského pojištění pod Českou správou sociálního zabezpečení, a složkou, která se zabývá lékařskými posudky pro ostatní systémy sociální ochrany, které byly převedeny pod úřady práce. Znamená to tedy, že de facto v této zemi působí téměř 78 lékařských posudkových služeb, protože každý úřad práce je samostatnou organizační složkou státu, a vedle toho posudková služba České správy sociálního zabezpečení.

Ukazuje se, že z hlediska efektivního fungování lékařské posudkové služby je účelnější systém s jednou lékařskou posudkovou službou v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Čili tento návrh navrhuje, aby se sloučila tato lékařská posudková služba v rámci České správy sociálního zabezpečení, s tím, že tento systém je proti bývalému systému, který platil do 1. července roku 2006, obohacen o prvek smluvních lékařů. Vedle toho samozřejmě musíme vést širší politickou diskusi, co s druhou instancí lékařské posudkové služby, která se týká posudkových komisí, ale to bude předmětem až dalších debat.

Druhou oblastí, kterou upravuje tento zákon, je zavedení tzv. námitkového řízení do rozhodování o důchodech. Stávající systém je zaveden tak, že správní řízení je pouze jednostupňové a na úrovni krajských soudů je možný soudní přezkum. Tento návrh zavádí tzv. námitkové řízení, které by mělo zmenšit počet žalob ke krajským soudům, protože celou řadu pochybení těchto rozhodnutí je možné napravit správní cestou a tento prvek, který je tady zaveden, znamená větší ochranu klientů a současně odlehčení soudní soustavy.

Navrhovaná právní úprava, chci zdůraznit, není spojována s vyššími požadavky na státní rozpočet a bude vyřešena zcela v rámci rozpočtové kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí.

Chtěl bych vás, dámy a pánové, požádat o podporu tohoto návrhu a o jeho posun do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi a prosím o slovo nyní zpravodajku, kterou je určena pro prvé čtení paní poslankyně Ivana Levá. Prosím, paní poslankyně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP