(16.00 hodin)
(pokračuje Hovorka)

A já se obávám, že takto pojatý projekt zelených karet může přinést problémy v tom, že dojde k stlačování ceny pracovní síly. Setkal jsem se v konkrétní nemocnici ve svém kraji s tím, že při mzdovém vyjednávání bylo zdravotním sestrám řečeno: Pokud nepřistoupíte na mzdové podmínky, dovezeme autobus sestřiček z Ukrajiny nebo z jiných zemí.

Takže prosím vás, toto je vážný problém a je třeba se jím zabývat. A já si rozhodně nemyslím, že tady toto krátkodobé opatření je bezproblémové a že vyřeší všechny problémy, které v České republice máme. Pokud chceme řešit problém některých regionů, kde je potřeba pracovní síly, tak se nabízí i jiný způsob motivace než jenom nabízení příspěvku na dopravu pouze konkrétním zaměstnavatelům, ale jednotlivým zaměstnancům, aby se jim vyplatilo dojíždět do tohoto regionu za prací, protože jak známo, doprava je příliš drahá.

Těch úvah je určitě více, ale já nesdílím optimismus vlády, s kterým předkládá projekt zelených karet. A nevím, proč se vláda rozhodla jít touto cestou a nesledovala například projekt modrých karet a neřídila se podle toho projektu modrých karet, který se připravuje v Evropské unii. To bych chápal, tomu bych rozuměl. Ale nevím, proč potřebujeme do České republiky přivážet nekvalifikovanou pracovní sílu, navíc s těmi riziky, která tady byla zmíněna, to znamená zdravotní rizika a podobně.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Šlajs, připraví se paní poslankyně Čurdová.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Šlajs: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, projednáváme významnou normu. Normu, která může zásadním způsobem změnit život občanů České republiky, změnit život milionů lidí. Moji předřečníci tady přednesli kvalifikovaná stanoviska, v nichž analyzovali rizika bezpečnostní, zdravotní, kulturní, a proto bych se nechtěl opakovat.

Filozofie předkladatelů je ryzí ekonomismus, kde převládá názor, že Česká republika si nemůže pomoci bez přílivu cizinců. Pravda je to poloviční. Ano, neubráníme se přílivu cizinců, ale - zaznělo to tady - jde nám především o příliv kvalifikované pracovní síly. Víte, já bydlím v městě Plzni, ve městě, kde je pravděpodobně nejvyšší koncentrace cizinců. Momentálně dle oficiálních čísel pracuje v Plzni 18 tisíc cizinců oficiálně a dle názoru primátora města dalších 18 tisíc nelegálně. Já si myslím, že to číslo je silně nadhodnocené, přesto kvalifikovaný odhad je 25 tisíc, což již činí 15 % obyvatel Plzně. A já tady nechci strašit - škoda, že tady není pan ministr Langer - ale skutečně v některých lokalitách se maminky s dětmi vpodvečer bojí vycházet z domova. Co se děje na předměstích Plzně a v nejbližších lokalitách, kam se cizinci ubytovávají - skutečně vznikají velké problémy. Dle posledních informací policie dramaticky narůstá kriminalita těchto občanů. Orientují se na drogy.

No, nechci tady strašit, ale domnívám se, že ten návrh je nesystémový, předčasný, nevyvážený a já ho nemohu podpořit.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Čurdová, připraví se pan poslanec Lhota. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, k problému zelených karet a migrace a zaměstnávání pracovní síly v České republice už bylo řečeno mnohé, nicméně dovolte mi tady se zmínit ještě o jedné záležitosti, ke které jsem hovořila i při vystoupení při projednávání podobného zákona, kde pan ministr Říman poprvé přišel se zelenými kartami.

Já si myslím, že pracovní síly - a nerada ten termín používán, protože si myslím, že člověka nelze degradovat jenom na pracovní sílu, protože člověk má spoustu jiných hodnot, o kterých je potřeba hovořit, a není pouhou pracovní silou. A mám pocit, že pokud takto hovoříme, tak se vracíme do počátku raného kapitalismu a k manufakturám 17. století, kdy dělníci pracovali sedmnáct a více hodin v těchto manufakturách.

Nicméně dovolte mi jednu poznámku k tomuto. Myslím si, že český pracovní trh by měl dostatek zaměstnanců. Kolega Škromach tady hovořil o problémech se zaměstnáváním lidí nad 55 let. A já si myslím, pokud by tato vláda konečně přijala ta opatření, o kterých dlouhodobě hovoří, ale která má stále schovaná v šuplíku, to znamená o konkrétních opatřeních ke slaďování profesního a pracovního života, tak potom samozřejmě těch pracovníků, kteří se budou vracet na trh práce, bude daleko více.

Ano, hovořím tady o těch, kteří se vracejí po rodičovské dovolené. A jsou to hlavně ženy, které jsou toto vládou nuceny, aby co nejdéle zůstávaly doma, protože se to pro ně vyplatí. Tato vláda se zatím nestará o to, aby vznikla celá řada veřejných služeb, které budou pomáhat právě ke krokům, po kterých i české firmy, a nejenom české, ale i nadnárodní firmy volají. Evropská unie a celá řada vašich konzervativních kolegů například v Německu přistupuje k tomu, že stát garantuje místa v jeslích a mateřských školách. My zatím máme jenom určité sliby o tom, jakým způsobem tato vláda bude podporovat slaďování pracovního a rodinného života.

Vážené kolegyně a kolegové, kolega Hovorka tady hovořil o modrých kartách, které jsou samozřejmě určitým způsobem - nebo vedou k tomu, jak eliminovat nežádoucí ekonomickou migraci, se kterou bojuje celá civilizovaná Evropa. Váš návrh bohužel nás z této civilizované Evropy posílá někam - no, nechci ani říci kam. Evropa bojuje s něčím, čemu se říká novodobé otroctví. Vy tímto návrhem toto novodobé otroctví legalizujete a do České republiky přinášíte.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. A nyní vystoupí pan poslanec Lhota, poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Milé dámy, vážení pánové, jak již bylo řečeno, nacházíme se v druhém čtení zákona o zaměstnanosti a s tím souvisejícím tolik diskutovaném pobytu cizích státních příslušníků na našem území.

Abych to malinko shrnul. Oba tyto zákony se nesou v zásadě a v rovině dvou základních témat. Tím prvním je skutečně smysluplnost a adekvátnost vyplácení sociálních dávek v době nezaměstnanosti, druhým pak diskutovaným snaha o vytvoření větší flexibility příležitostí při získávání zaměstnání na straně jedné, v kombinaci se skutečně chronickým problémem získávání pracovních sil na straně druhé.

Já mám pocit, že někdy žijeme v jiných světech. Prostě je tady celá řada firem a fabrik, na nichž my jsme závislí. A ty, nemít ty zaměstnance, tak už dneska nefungují. A ony dneska jsou skutečně v tíživé situaci, že nemají lidi na práci. Pan Škromach zde hovoří furt "bankovky, peníze", no tak dobrá, tak vytiskněme dvojnásobné množství peněz - ale copak to něco vyřeší? Všechno začíná právě u té práce. Takže určité řešení Ministerstvo práce a sociálních věcí vidí mimo jiné v činnosti zprostředkovatelských agentur. I ty jsou trnem v oku. A vedle toho v řešení formou takzvaných zelených karet, které mají ulehčit legální - legální - zaměstnávání cizinců na našem území.

Ale jak už to bývá, vše, co předkládá vláda, bývá ne vždy, ale zpravidla podrobeno pokud možno co nejvíce zničující kritice. Mnozí přitom říkají, že právě na tom přece stojí kolorit politiky. Jaké ale? Politiky zhrublosti? Zevrubnosti? Nebo politiky stojící alespoň na základní laťce věcnosti?

Co se alespoň čas od času podívat na věci taky i trošku věcně. A tak ve snaze o právě takovýto přístup jsem si dal tu práci a pročetl jsem si všechny stenozáznamy příspěvků, které zazněly v rámci prvého čtení. Dovolte mi proto podělit se o některé z jejich kritiky - dneska zazněly další, jsme v obecné rozpravě, vracím se k prvému čtení. A to kritiky z řad - abychom si uvědomili, o čem zde hlavně hovoříme - kritiky z řad komunisticky uvažující levice.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP