Stenografický zápis 35. schůze, 18. června 2008Předseda PSP Miloslav Vlček


1. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze přerušena v 18.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP