(Jednání pokračovalo v 19.35 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat bodem 34. Je jím

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
/sněmovní tisk 440/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Ivan Langer a zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Václav Šlajs. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 440/3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle informací, které mám tady o proceduře, čeká nás dalších asi čtyřicet hlasování, takže pojďme vzhůru k hlasování.

Otvírám rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a je jí pan poslanec Boháč. Poprosím, aby se pan poslanec ujal slova. (Do sálu přicházejí stále další poslanci.)

Poprosím kolegy a kolegyně, aby zavřeli dveře od jednacího sálu. Děkuji.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, vážená vládo, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že v rámci tak významného projednávaného materiálu, jako je reforma policie, jako je zákon o Policii České republiky, několik pozměňovacích návrhů směřuje do oblasti obecních policií, dovolím si k tomuto tématu pár slov.

V čem se shodujeme tady v Poslanecké sněmovně, což jsem měl možnost poznat na jednání podvýboru pro obecní a městské policie během tří měsíců, co podvýbor vznikl, je potřeba řešit, opravdu řešit problematiku obecních a městských policií. V tom je shoda. Já jenom chci upozornit na jednu skutečnost, že zákon z roku 1991, tedy zákon o obecní policii, ač několikráte novelizován, má tak hluboké nedostatky, že tyto pozměňovací návrhy, se kterými, kolegové, přicházíte v rámci projednávání zákona o policii, nevyřeší tuto problematiku komplexně, tak jak by si určitě zasloužila. V tom z mého pohledu byla shoda i při jednání v podvýboru pro obecní policii.

Děkuji při této příležitosti kolegům za kreativní přístup k řešení této problematiky. Chci ale poukázat na to, v čem možná se rozcházíme v této Poslanecké sněmovně, a to je otázka načasování či řešení problematiky spojené se zákonem o obecní policii. To z mého pohledu opravdu je záležitost, která byla dlouho opomíjená a neřešená. Uvědomme si jednu věc, že obecní policie - to je 7 tisíc strážníků v 350 městech České republiky.

Já bych si dovolil přijít s návrhem, který byl prodiskutován v podvýboru pro obecní policie, abychom uchopili tuto materii, abychom se snažili v nejbližších měsících připravit novelu zákona o obecní policii, případně celý nový zákon o obecní policii, opravdu se vážně zabývali touto problematikou a v tomto případě potom bychom komplexně pojali otázku, jak dále s obecní policií. Věřím, že se nám to podaří, že to zvládneme, a v tuto chvíli děkuji za důvěru, kterou dáte našemu podvýboru pro obecní policii. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho neregistruji do rozpravy.

Než ukončím rozpravu, chvíli počkám, protože kolegyně a kolegové se rozprchli. (Hlas: Zagongujte.) Pane poslanče, už jsem několikrát zvonil. Myslím, že není potřeba pořád kolegy a kolegyně upozorňovat. Myslím, že znají své povinnosti.

Pane ministře, myslíte, že můžeme ukončit rozpravu, že není potřeba některé věci načíst v rozpravě, abychom nemuseli otvírat tuhletu rozpravu? Počkám ještě malou chvíli. (Opět hlas: Zagongujte.) Gonguji stále.

Takže můj dotaz zní - je...? Ještě pan zpravodaj pan poslanec Šlajs.

 

Poslanec Václav Šlajs: Pane předsedo, já bych se v zastoupení paní poslankyně Orgoníkové přihlásil k jejím legislativně technickým úpravám. Všichni poslanci obdrželi tento návrh na stůl, já ho nebudu komentovat. A pokud by pak při hlasování o jednotlivých návrzích návrh paní poslankyně prošel, tak pak bychom na závěr hlasovali i o této legislativně technické úpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Dále do rozpravy pan poslanec Vondruška a potom pan poslanec Benda.

 

Poslanec Josef Vondruška: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, já bych chtěl pro stenozáznam uvést ohledně hlasování číslo 175, že jsem hlasoval ne, na sjetině mám ano. Hlasování nezpochybňuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl spíše jenom poopravit tisk 440/3, pozměňovací a jiné návrhy, tak jak jsem říkal v rozpravě ve druhém čtení. Nebo to berte jako legislativně technickou úpravu přednesenou ve třetím čtení, ale přednášel jsem ji ve druhém čtení.

V bodu B3 na straně 13, pokud by prošel, tak kromě vypuštění bodu 10 a 11 musí dojít k úpravě bodu 12 a k vypuštění bodu 15. Je to opravdu jenom technické promítnutí, legislativně technické promítnutí, ale žádná jiná změna se tam nedělá. Ale muselo by dojít ještě k úpravě těchto dvou bodů. Říkal jsem to již ve druhém čtení.

Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP