(19.00 hodin)

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Stanovisko předkladatele je také souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, takže opakujeme toto hlasování, tj. hlasování 153. Čili je jasné, o čem dávám hlasovat? Je.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 160. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Ze 174 přítomných pro bylo 82, proti 56, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Prosím o klid! (Probíhá kontrola hlasování.)

 

Poslanec Václav Šlajs: Já se zeptám, pane předsedající, jestli nikdo nezpochybňuje hlasování…

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nezpochybňuje. Nebyl přijat návrh.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dobře. To znamená, že návrh pod písmenem C39 výboru pro bezpečnost nebyl přijat a budeme hlasovat o návrhu poslance Vidíma pod písmenem L.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: A je to konec řetězu tohoto hlasování, protože tady máme námitku pana poslance Petrušky ještě k hlasování. Ale rozumím té logice, že je potřeba to dotáhnout do konce.

Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Já se domnívám, že v tomto okamžiku už není o čem hlasovat, protože původní vládní návrh předpokládal sídlo krajského ředitelství v Praze. Pokud Sněmovna nepřijala návrh přemístění tohoto na Kladno, což se právě teď stalo, pak ředitelství zůstává podle vládního návrhu v Praze. Není o čem hlasovat v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, hlásí se pan poslanec Krill.

 

Poslanec Petr Krill: Vážené kolegyně, kolegové, já se omlouvám…

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid!

 

Poslanec Petr Krill: Zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To poslední hlasování zpochybňujete? (Ano, poslední.) To bylo hlasování 160, kdy jsme znovu hlasovali o původním hlasování 153.

 

Takže v hlasování 161 se vyslovíme k námitce pana poslance Krilla.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 161. Kdo s námitkou souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 174 poslanců bylo pro 128, proti 5. Návrh byl přijat.

 

A budeme opakovat hlasování původní 153, nyní tedy 160, a já prosím ještě jednou o zřetelná stanoviska navrhovatele a zpravodaje.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer C39 - navrhovatel souhlas.

 

Poslanec Václav Šlajs: Zpravodaj neutrální.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 162. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 83, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Protože návrh C3 nebyl přijat, je již bod L nehlasovatelný…

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já jen konstatuji, že jsme tímto zbytečně vyhodili asi 500 milionů korun, ale to je v pořádku.

 

Poslanec Václav Šlajs: A nyní bychom hlasovali o námitce k usnesení k bodu J16.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, je to námitka pana poslance Petrušky. Kdo souhlasí s touto námitkou, ať to dá najevo v hlasování 163 tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 173 poslanců, pro 114, proti 9. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat ono hlasování a já prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Václav Šlajs: Hlasovali bychom opětovně o návrhu výboru pro bezpečnost pod bodem J16.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer To je pozměňovací návrh pana poslance Bublana - nesouhlas. (Zpravodaj: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 164. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 82, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Protože návrh J16 nebyl přijat, nyní bychom hlasovali o návrhu K2. Je to návrh poslankyně Jacques.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Ministr: Souhlas. Zpravodaj: Neutrální. Rozpaky v sále.)

 

Poslanec Václav Šlajs: Já se omlouvám, já jsem to nedořekl. Hlasujeme o K2 alternativně a jedná se tu o § 53 odst. 4.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Ano, to je pozměňovací návrh K2 - alternativa. Navrhovatel souhlasí. (Zpravodaj: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 165. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 174 poslanců, pro 89, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Protože tento bod K2 - alternativa byl přijat, je již bod M2 nehlasovatelný.

V posledním hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem F rozhodneme o F5, který je však v kolizi s totožným zněním bodu M3 a K5. Hlasováním o bodu F5 se tak stanou tyto kolizní body již nehlasovatelnými. Čili hlasujeme o návrhu F5.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska?

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Souhlas. Je to stejné jako K5 a M3. Souhlas. (Zpravodaj: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování 166. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 168, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP