(18.50 hodin)

Poslanec Václav Šlajs: Tím jsme se vypořádali s návrhy všech tří výborů a nyní k návrhům jednotlivých poslanců.

Pozměňovací návrh pod písmenem D poslance Maršíčka. Jeho návrhy jsou již vzhledem k předchozím hlasováním nehlasovatelné. Proto můžeme nyní přikročit k hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem E poslance Bendy. Zde jsou dvě varianty, a proto je nyní můžeme prohlasovat. Bude-li přijata varianta 1, je již varianta 2 nehlasovatelná, a opačně.

Čili hlasujeme o návrhu poslance Bendy pod písmenem E varianta 1.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Preferuji variantu 2, takže nesouhlas. (Zpravodaj rovněž nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování 154. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 10, proti 127. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Protože návrh ve variantě 1 nebyl přijat, hlasujeme o návrhu poslance Bendy pod písmenem E varianta 2.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr preferuje tuto variantu. (Ministr souhlasí, zpravodaj nesouhlasí.)

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 155. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 90, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích označených písmenem F. Jedná se o návrhy poslankyně Orgoníkové a vzhledem k bezkoliznosti těchto návrhů F1, F2 a F3 je o nich možné rozhodnout jedním hlasováním. Čili hlasujeme F1, F2, F3.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Ministr nesouhlasí, zpravodaj souhlasí.)

 

Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 156. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 82, proti také 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nyní budeme hlasovat samostatně o bodu F4. Je to návrh poslankyně Orgoníkové, který je však v kolizi s body J16, je to návrh poslance Bublana, a M1 poslance Klase. Vzhledem k tomu, že nejde o totožné znění, protože F4 je širší než ostatní kolizní body, budeme nejprve hlasovat o F4. (Ministr nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 157. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 23, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Protože návrh nebyl přijat, nyní budeme hlasovat o návrhu J16 poslance Bublana.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Ministr nesouhlasí, zpravodaj souhlasí.)

Hlasujeme v hlasování 158. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo sto… (Na světelné tabuli: přítomno 171, pro 89, proti 68.)

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže pan ministr žádá, abych toto hlasoval skrečoval, jestli tomu rozumím. (Protesty v sále.) Tak chviličku strpení. (Ministr Langer se radí s poslanci.)

Takže každopádně toto hlasování budeme opakovat... (Protesty v sále.) Není třeba? Protože jsem v průběhu hlasování tady slyšel pochybnosti a cosi jsem prohodil do mikrofonu, ale pokud jste to přeslechli, já budu jenom radši, protože si ušetříme minutu.

 

Poslanec Václav Šlajs: Protože nikdo hlasování nezpochybnil, hlasování o návrhu J16 bylo úspěšné, což znamená, že další návrhy K2 a M1 jsou již nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal:Ano.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já znovu prosím ještě o minutu na vyjasnění, pane předsedající. (Porada s poslanci.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. (Další porada.)

Takže o slovo se přihlásil pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Já se přece jen omlouvám, ale přece jen došlo k nedorozumění v rámci hlasování o J16. Samozřejmě procedurálně správně by mělo být, že ten, kdo hlasoval pro, by měl zpochybnit. Pokud to tak nenastane, tak bych prohlásil to hlasování za zmatečné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já se omlouvám. V hlasování číslo 153 jsem byl upozorněn, že jsem hlasoval ano a na sjetině mám ne. Takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čeho se to týkalo?

 

Poslanec Miloslav Kala: Usnesení bezpečnostního výboru číslo 18.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Petruška se hlásí.

 

Poslanec Daniel Petruška: Já se vám, dámy a pánové, omlouvám, já jsem chtěl při hlasování číslo 158 hlasovat ne, zpochybňuji hlasování, protože na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To je to poslední hlasování, ke kterému došlo, takže budeme postupovat tak, jak návrhy zazněly.

 

Nejprve zpochybnění hlasování číslo 153. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Kaly? Hlasování 159 bylo zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 bylo 140 pro, jeden proti.

 

Takže budeme opakovat hlasování 153. Já bych byl rád, kdyby zazněla stanoviska. Předpokládám zpravodaj ano, ministr ne.

 

Poslanec Václav Šlajs: Je to hlasování o návrhu výboru pro bezpečnost C39. Tento návrh je v kolizi s návrhem poslance Vidíma pod bodem L. Stanovisko zpravodaje bylo k návrhu ano. Podpořit návrh výboru pro bezpečnost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP