(18.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 142. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, pro bylo 90, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dále bychom hlasovali o návrhu ústavněprávního výboru B20. Nesouhlas.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Tady spíše nesouhlas, preference C23.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 143. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro byli 3, proti 117. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Tím, že nebyl přijat návrh B20, je možné hlasovat o návrhu výboru pro bezpečnost C23. Doporučuji. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 144. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nyní poslední hlasování k usnesení ústavněprávního výboru, bod B21, který je obsahově totožný s usnesením výboru pro bezpečnost C26. Pokud bude schválen B21, pak už C26 je nehlasovatelný. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasování bylo zahájeno. kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 171 poslanců, pro 166, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Tím jsme se vypořádali i s usnesením ústavněprávního výboru a nyní budeme hlasovat v sérii o usnesení výboru pro bezpečnost. Pokud nebudou námitky, můžeme jedním hlasováním rozhodnout o bodech C1, C2, C3, C4, C14, C15, C16, C17, C24, C28 až C38. Tyto body upravují stejnou problematiku. Upozorňuji však, že jsou v kolizi s některými návrhy pod body D1 a D2, návrh poslance Maršíčka, a návrhy poslance Bublana J1 až J7, J9 až J12. (Smích a hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud nejsou námitky, můžeme hlasovat.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Nejen z kvantitativního, ale i z kvalitativního hlediska vyslovuji souhlas. (Předsedající: S céčky tedy...) Ano.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nesouhlas. (Ohlas v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 146. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 90, proti 72. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Dále můžeme jedním hlasováním rozhodnout o návrzích výboru pro bezpečnost C5 až C11, s výjimkou bodu C8, který je již nehlasovatelný. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 147. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Bod C12 je již nehlasovatelný, a proto můžeme přistoupit k hlasování o bodech C13 a C18. Oba jsou usnesení výboru pro bezpečnost. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 148. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, 171 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nyní v samostatném hlasování rozhodneme o návrhu výboru pro bezpečnost C19. Pokud tento návrh neprojde, pak budeme hlasovat o K3 v první alternativě. K3 je návrh poslance Klase.

Hlasujeme o C19. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 149. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Další je samostatné hlasování C20, výbor pro bezpečnost. Projde-li tento návrh, stává se K4 nehlasovatelným. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 150. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Body C21, C22, C23, C24 jsou vzhledem k předchozím hlasováním již nehlasovatelné. Můžeme teď jedním hlasováním rozhodnout o návrhu výboru pro bezpečnost C25, o kterém bych nechal hlasovat. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 151. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, 168 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: C26 je již nehlasovatelný vzhledem k předchozímu hlasování. Proto nyní budeme hlasovat o bodu C27. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 152. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců. Pro bylo 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Šlajs: Body C28 až C38 jsou vzhledem k předchozím hlasováním již nehlasovatelné. Nyní rozhodneme jedním hlasováním o bodu C39. Je to usnesení výboru pro bezpečnost, které je však v kolizi s bodem L. Je to návrh poslance Vidíma. Hlasujeme o C39.

Souhlas.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Z koncepčního hlediska C39 souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 153. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 92, proti 11. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP