(18.00 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dámy a pánové, nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

33.
Vládní návrh zákona o Policii České republiky
/sněmovní tisk 439/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr Ivan Langer a zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Václav Šlajs. Pozměňovací návrhy máme k dispozici jako sněmovní tisk 439/4.

Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Chytka.

Dámy a pánové, byť neformálně, tak tady zaznívá návrh, abych k sobě povolal předsedy poslaneckých klubů či jejich zákonné zástupce, a to proto, abychom se poradili, jak postupovat dál. (Neformální porada mimo mikrofon.)

Dámy a pánové, omlouvám se protagonistům, panu ministrovi Langerovi a panu poslanci Šlajsovi, ale domnívám se, že návrh, který přednese pan poslanec Petr Tluchoř stojí za to, takže si ho poslechněte.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dámy a pánové, dovolte, abych přišel s procedurálním návrhem. Jsou to dva návrhy. První je, abychom dnes jednali i po 21. hodině, a druhý návrh je, abychom o zákonech hlasovali i po 19. hodině.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Když to přeložím do češtiny: budeme hlasovat do doby, než vyčerpáme program této schůze. - A pak máme ještě 35. schůzi. Děkuji za to upozornění.

Takže dvě hlasování.

 

Budeme jednat i po 21. hodině. Zahájil jsme hlasování pořadové číslo 129. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 139, 3 byli proti.

 

A nyní rozhodneme v dalším hlasování o tom, že budeme o zákonech hlasovat i po 19. hodině.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 130. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 140, proti 2. I tento návrh byl přijat.

 

Připomínám, že podle názoru a dohody mezi představiteli poslaneckých klubů se toto naše rozhodnutí týká i hlasování v 35. schůzi. Děkuji, že jste to vzali na vědomí.

Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, byl bych rád, kdyby se slušnost vrátila do Poslanecké sněmovny, a proto navrhuji, aby byl stažen můj pozměňující návrh pod písmenem G1. Důvod je, že obdobný pozměňující návrh podala i kolegyně paní Kateřina Jacques a dáma má samozřejmě přednost. Můj pozměňující návrh pod písmenem G2 nechávám tak, jak byl předložen. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec František Bublan.

 

Poslanec František Bublan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl ještě několik slov k tomuto zákonu, který nechci zpochybnit, nechci zpochybnit nutnost přijetí nové normy, podle které se bude řídit Policie České republiky. Nicméně zůstává zde otázkou zda je ten zákon dobrý. Máme před sebou skutečně velkou šňůru hlasování a velké množství pozměňovacích návrhů a to mě trošku vede k tomu, že ten zákon je připravený skutečně horkou jehlou a mohlo se možná trošku více počkat, anebo lépe na něm zapracovat. Nedávno jsem mluvil s německými kolegy, kteří říkali, že podobnou reformu dělali 15 let. A my jsme nedávno přijali a aplikovali zákon o služebním poměru policistů a příslušníků ozbrojených sborů a dodneška jsme se s tím nevypořádali, je to cítit a znát podle odchodů a podle určité nerovnováhy v policii, a teď přicházíme s novou normou, která opět vnáší dost velkou nejistotu do toho, co bude.

Tento zákon by měl mít dva takové aspekty, které jsou důležité pro to, aby reforma za něco stála. Tím prvním aspektem je změna působnosti policie. Můžeme říci trošku takové odbřemenění, aby policie skutečně dělala to, co má dělat, a nedělala věci nadbytečné, věci, které jí nepřísluší. A druhým aspektem je změna struktury. A tady si nejsem jistý, zda tento zákon skutečně vytvořil tu správnou strukturu, tak aby policie měla méně administrativy, aby byla lépe řízena a aby ta činnost byla znát tam, kde ji potřebujeme, tzn. v ulicích, na silnicích atd.

Takže výhrady k tomuto zákonu mám dosti velké, většina z nich je zobrazena v pozměňovacích návrzích, o kterých budeme hlasovat.

A na závěr mi ještě dovolte, abych se přihlásil k legislativně technické opravě ke svým pozměňovacím návrhům k sněmovnímu tisku 439. Je to k pozměňovacímu návrhu J1 a J12. Tam jde o opravu nepřesného přepisu, tak aby tento pozměňovací návrh byl v souladu s terminologií zavedenou v usnesení výboru pro bezpečnost, jde o záměnu krajská správa a krajské ředitelství. A druhá legislativně technická oprava je k návrhu J10, tam jde pouze o to, že při přepisu bylo zaměněno označení jednotlivých odstavců. Takže k tomuto se hlásím a děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP