(17.10 hodin)

Poslanec Alfréd Michalík: Poslední návrh je bod D. Po jednání s legislativním odborem doporučuji hlasovat v celku ve smyslu úpravy, která byla oznámena při zahájení třetího čtení. Bod D jako celek nedoporučuji. (Ministr: Souhlasím.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 96. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Proběhne kontrola. (Předsedající chvíli čeká.)

Pan poslanec David Šeich. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, na sjetině mám křížek, a chtěl jsem hlasovat pro. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: O této námitce rozhodneme bezprostředně v hlasování s pořadovým číslem 97, které zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro námitku 145, proti 6. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem D.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 98 a táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Ze 183 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 65. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě jednou proběhne kontrola hlasování. (Předsedající chvíli čeká.) Je vše v pořádku? Nikdo nezpochybňuje výsledek hlasování. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 442, ve znění schválených pozměňovacích návrhů. "

Vaše stanoviska? (Zpravodaj: Nedoporučuji. Ministr: Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 99 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Ze 184 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 62. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Střídání předsedajících.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Tento bod jsme úspěšně dokončili.

 

Budeme se věnovat bodu

 

26.
Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 388/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Michal Doktor a zpravodaj rozpočtového výboru Petr Braný. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu. Tuším, že bude třeba, abychom za poslance Braného, který není přítomen, určili nového zpravodaje. Obracím se na předsedu rozpočtového výboru, aby někoho určil nebo se ujal této role.

 

Zpravodajských povinností se uvolil zhostit pan poslanec Jiří Dolejš. Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 100, které jsem zahájil. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 182 poslanců, pro bylo 159, proti jeden.

 

Otevírám rozpravu. Přihlášky písemné do rozpravy nemám. Nikdo se nehlásí. Z místa se hlásí pan poslanec Doktor.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP