(16.00 hodin)

Poslanec Miroslav Opálka: To bylo zajímavé. (K počtu hlasů pro.)

Budeme hlasovat dále o bodu A2. Souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 57 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 185, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Další dva body, čili A3, A4, A6 jsou nehlasovatelné stejně jako A5, protože prošly body 5.

Nyní budeme hlasovat o bodu D. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Nesouhlas.) Ano.

 

Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 58 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 90, proti 91. Návrh nebyl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Další návrh - budeme hlasovat o bodu E. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 59. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. A kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 88, proti 92. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Nyní prohlasujeme skupinu F. Takže F1 - doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 60. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. A kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 92. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: F2 - doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 61. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 90, proti 90. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: F3 - souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 62. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. A kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 90. Návrh nebyl přijat. Další návrh prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: F4 - souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 63 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. A kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 89, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Poslední pozměňovací návrh - F5. Doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan ministr? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 64. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

O všech návrzích bylo hlasováno. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Miroslav Opálka: Je tomu tak. Budeme hlasovat o zákonu jako celku ve smyslu pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 435, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska, pánové? (Zpravodaj: Nesouhlas. Ministr: Souhlas.)

 

Děkuji a zahajuji hlasování s pořadovým číslem 65. Táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným usnesením. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti 90. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. - Ale vidím, že se někteří kolegové rozhodli ověřit výsledek tohoto hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.)

 

Pan poslanec Skopal nám chce sdělit následující:

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nestává se mi to často, hlasoval jsem ne, mám na sjetině ano, proto zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: O této námitce rozhodneme bezprostředně v hlasování s pořadovým číslem 66, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce?

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro námitku 164, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 67 a táži se vás, kdo souhlasí s předneseným usnesením o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 89. Konstatuji, že jsme opět s návrhem zákona vyslovili souhlas. - Ale v tomto případě opět kontrola.

 

Pane poslanče Dolejši, sdělte nám…

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já vás požádám ještě o malé zdržení. Zahlasujeme si ještě jednou, protože moje vůle a chod techniky nebyly v jednom, takže rozporuji výsledek a poprosil bych o nové hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, zahlasujeme si ještě dvakrát. Nejprve o námitce. Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 68. Táži se vás, kdo souhlasí s námitkou proti hlasování? Kdo je proti vznesené námitce? Děkuji.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro námitku 163, proti námitce 6.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP