(15.40 hodin)
(pokračuje Škromach)

A to, co považuji za nebezpečné, je vytváření určité generační nenávisti těch, kteří platí, vůči těm, kterým údajně důchody platí, protože jednou budeme samozřejmě v důchodu všichni, ale bohužel prezentace, která tady probíhá ze strany vlády, dnes vytváří nebezpečí právě posilováním prvku nevraživosti mladší generace vůči té starší ve smyslu - my platíme a důchodci chtějí stále více. Je to samozřejmé, protože ti lidé celý život dělali a chtějí mít slušné podmínky po odchodu do důchodu.

Pokud jde o otázku pozměňovacích návrhů, jednoznačně podporujeme návrhy výboru Poslanecké sněmovny, které byly schváleny, to je i otázku dřívějšího odchodu pro ženy, otázku zlepšených podmínek pro odchod do důchodu pro lidi, kteří dlouhodobě pečují o zdravotně postiženého člověka v rodině. Problém je v tom, že byly do návrhu zařazeny parametrické změny a změna celého systému například invalidních důchodů, kterou nemůžeme podpořit, proti návrhům, které byly zpracovány a v podstatě dohodnuty v roce 2005 - a je škoda, že pan ministr Nečas a vláda nepokračovali v této činnosti okamžitě po nástupu vlády, ale v podstatě se věnovali projednávání celé důchodové reformy v Poslanecké sněmovně mimo koalici pouze několik měsíců v minulém roce, to považuji za nedostatečné, a je škoda, že tak zásadní věci, které budou ovlivňovat celé generace do budoucna, budou přijímány zřejmě pouze těsnou většinou, zvláště za podpory takových stran, jako jsou KDU-ČSL a zelení, kteří, pokud vím, ve svých programech tyto změny, které dnes budou schvalovat, neměli. Zřejmě se s tím určitým způsobem vyrovnají, a už vůbec neočekávám, že by iniciovali v rámci vládní koalice nějakou diskusi s opozicí, protože mnozí neumějí odpovědět ani na pozdrav, když je člověk pozdraví dobrý den. Já myslím, že i ta vládní zodpovědnost má své důsledky a člověk pak přestává někdy vnímat, co se děje kolem.

Pozice sociální demokracie k tomuto návrhu je jednoznačná. Sociální demokracie stabilizovala důchodový systém, vyvedla ho z deficitu, ve kterém byl po vládách Václava Klause a ODS v polovině devadesátých let minulého století, kdy důchodový systém byl v deficitu řádově kolem 20 mld. Kč každým rokem. Dnešní stabilita je právě díky opatřením, která provedla sociálně demokratická vláda v minulých volebních obdobích. Pokud jde o návrhy, které jsou momentálně předloženy, jak jsem řekl, podpoříme jenom některé z pozměňovacích návrhů, ale vzhledem k nepřijatelnosti a nesolidárnímu přístupu k jednotlivým návrhům, které nemůžeme podpořit, nepodpoří sociální demokracie návrh jako celek. S tím si bude muset pomoci vládní koalice a její podporovatelé.

(Potlesk z levé a střední části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu končím.

Zeptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zdali si přejí ještě přednést svá závěrečná slova. Není tomu tak.

Můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté standardně přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem ministrem vyjádřil. Prosím, vážený pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vzhledem k tomu, že pozměňovacích návrhů je hodně, připravil jsem za pomoci legislativy proceduru ve 22 krocích. Pokud dojde k prohlasování některých návrhů, tak těchto kroků bude méně.

Za prvé bychom hlasovali o mém návrhu na zamítnutí. Pokud by prošel tento, není už třeba dalších 21 kroků.

Pokud neprojde, hlasovali bychom o pozměňovacích návrzích paní kolegyně Páralové, a to jako druhé hlasování body B1 až B4, jako třetí hlasování bod B5.

Dále o pozměňovacích návrzích pana kolegy Škromacha, a to po blocích, za čtvrté C1, C2, C7, C8 a C9.

Za páté C3, C4 a z C5 k bodům 27 a 28, dále C10 a C11.

Šesté hlasování C5. Týká se bodů 29, 30 a 31. C13.

Sedmé hlasování C6.

Osmé hlasování C12 společně s C14.

Deváté hlasování C15.

Desáté hlasování C16.

Pak bychom přistoupili k prohlasování návrhů výboru pro sociální politiku, a to jako jedenácté hlasování bod A1.

Dvanácté hlasování bod A2, pokud nebude přijat bod C1 a C2 nebo C3 a C4.

Třinácté hlasování body A3, A4 a A6. Je to nehlasovatelné, pokud by byly schváleny body B1 až B4.

Čtrnácté hlasování A5, nehlasovatelné, pokud bude přijat bod B5.

Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegyně Čurdové jako patnácté hlasování, bod D.

Pak o pozměňovacím návrhu kolegy Dimitrova, čili šestnácté hlasování, bod E.

Pak o pozměňovacích návrzích kolegy Petra, a to zase po blocích.

Sedmnácté hlasování bod F1. Byl by nehlasovatelný v případě přijetí bodu C1.

Bod F2 jako osmnácté hlasování. Nehlasovatelný by byl v případě přijetí C2.

Devatenácté hlasování bod F3, nehlasovatelný, pokud by byl přijat bod C6.

Pak samostatně dvacáté hlasování bod F4.

Jednadvacáté hlasování bod F5.

Jakmile bychom se vyrovnali s touto procedurou, hlasovali bychom o návrhu zákona jako o celku ve 22. hlasování.

Garanti klubu mají před sebou určitě návrhy procedury, tak myslím, že to půjde rychle. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane zpravodaji. Zeptám se, zdali má někdo z přítomných poslankyň a poslanců námitky proti takto navrženému postupu hlasování. Není tomu tak. Požádám vás, abychom přesto tuto proceduru schválili. Ještě než tak učiníme, na žádost z pléna vás odhlásím a prosím, abychom se všichni znovu zaregistrovali svými hlasovacími kartami. Počkám, až se ustálí počet přítomných v sále..., což se právě stalo.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 43, ve kterém rozhodneme o navržené proceduře. Kdo souhlasí s navrženou procedurou? Kdo je proti?

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 186, proti nikdo. Budeme tedy postupovat tak, jak navrhl pan zpravodaj.

 

Prosím tedy, pane poslanče, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřil. O totéž prosím pana ministra.

 

Poslanec Miroslav Opálka: První návrh je na zamítnutí předlohy. Doporučuji. (Ministr vyjadřuje více než zásadní nesouhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 44 a táži se vás, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců pro návrh 92, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Přeje si někdo zkontrolovat výsledek hlasování? Ano. (Probíhá kontrola hlasování.)

Vše je v pořádku. Můžeme se věnovat dalším pozměňovacím návrhům. Pane zpravodaji, pokračujte.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP