(11.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Další je bod číslo 5, to je

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony
/sněmovní tisk 471/ - druhé čtení

 

Tady bych požádal pana Miroslava Kalouska, ministra financí, který by měl ve druhém čtení uvést tento návrh.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Především dovolte, abych poděkoval výboru rozpočtovému a výboru kontrolnímu za kompetentní projednání ve zkrácené lhůtě, byť nebyla nařízena, a děkuji za pochopení, že poměrně dlouhá legisvakance u této normy je nesmírně důležitá.

Těším se samozřejmě na diskusi i v rámci Poslanecké sněmovny a prosím o vlídný přístup k tomuto návrhu zákona, protože znamená skutečně revoluci. Znamená možnost i pro zákonodárný sbor v reálném čase sledovat reálné hospodaření veřejné správy jak v jejích finančních tocích, tak také v jejím analytickém majetkovém účtu, tak také v jejích pasivech a aktivech a závazcích, což nikdy nebylo zvykem. Bude-li tento zákon schválen, je šance, že ve druhé dekádě 21. století bude Česká republika účtovat a vykazovat informace o svém majetku tak, jak je v civilizovaném světě zvykem už sto let. Já vám děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to bylo úvodní slovo. My jsme návrh ve druhém čtení přikázali rozpočtovému výboru a kontrolnímu výboru. Teď z těchto výborů máme usnesení 471/1 a 471/2. Já bych požádal zpravodaje rozpočtového výboru poslance Petra Červenku. Rozpočtový výbor, poslanec Petr Červenka - jestli by nám předložil zprávu o jednání tohoto výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Červenka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu zdržovat, a proto vám přečtu jenom usnesení rozpočtového výboru ze dne 28. května, kde na své 28. schůzi se usneslo k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Po úvodním slově ministra financí pana Miroslava Kalouska, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas bez připomínek; za druhé pak mě zmocnil, abych vás s tímto usnesením seznámil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych ještě požádal zpravodaje výboru kontrolního poslance Libora Ježka, jestli by nám také podal informaci.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kontrolní výbor projednal tento sněmovní tisk a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona o účetnictví schválila.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu k této novele. Že by se nikdo nehlásil? Asi ne, můžeme obecnou rozpravu ukončit.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy k účetnictví? Nikdo, to znamená, že i podrobnou rozpravu končím, a myslím, že není o čem hlasovat. můžeme ukončit také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Končím projednávání bodu číslo 5.

Hlásí se pan ministr Cyril Svoboda zcela mimo, ale on může, tak mu to tedy umožním. Čím nás překvapí?

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Pane místopředsedo, překvapím vás, protože přicházím ke Sněmovně se speciální prosbou. Obrátil se na mě prostřednictvím svých kolegů pan Jiří Louda, to je člověk, který nakreslil první český státní znak. Dal ho do této Sněmovny v roce 1992 a ten znak zmizel. (Hlasy ze sálu.) A právě proto jsem řekl, že využijeme všechny prostředky, které máme, a před prázdninami chci požádat vás všechny, abychom očistili tuto Sněmovnu, že pokud zmizel tady, tak že to nikdo z nás nemá na svědomí a že nikdo v kanceláři nebo někde jinde tento státní znak nemá. Jsme jediná země, která nemá originál svého státního znaku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže slyšeli jste, kolegové - podívejte se v kancelářích, jestli tam náhodou někde nemáte originál znaku.

 

Můžeme pokračovat, je to bod číslo

 

6.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 475/ - druhé čtení

 

Návrh za navrhovatele by měl uvést senátor Julínek, případně senátor Pavel Čáslava. Ptám se, kdo z nich? Opakuji, je to senátní návrh zákona, kterým se mění zákoník práce - č. 262, a inspekce práce - č. 251. Je to tisk 475. A tady by návrh měl uvést za navrhovatele buď senátor Tomáš Julínek, anebo senátor Pavel Čáslava, event. Adolf Jílek. Ale už vidím senátora Tomáše Julínka, takže to zřejmě nakonec bude on. Bude to on, v tom případě bych ho požádal, aby by ten návrh i za kolegy senátory v této chvíli uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Děkuji, pane místopředsedo. Já jen krátce. V mezidobí projednávání tohoto návrhu zákona zasedala Rada ministrů, která řešila problematiku pracovní doby, a v podstatě dala mně a kolegům za pravdu v tom slova smyslu, že je potřeba vytvořit opt-out, a navrhla směrnici, pod kterou, když bude přijata, může fungovat to naše řešení ještě elegantněji.

Samozřejmě moc prosím o to, aby prošel tento návrh tak jak dosud bez pozměňovacích návrhů, protože je to konsensuální návrh s odborovou organizací a s odborovými organizacemi, tak aby mohly být již v tomto roce legalizovány přesčasové hodiny, které zdravotníci mají, a mohly být v řádném režimu zákoníku práce. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo úvodní slovo senátora Tomáše Julínka. My jsme předložený návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví. Usnesení máte rozdána jako 475/2 nebo 475/3 a jedno z těch usnesení a také informaci o jednání výboru by nám měla přednést zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Alena Páralová, takže ji prosím, aby tak teď učinila.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, sděluji, že výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona na své mimořádné schůzi 5. 6. a přijal usnesení, které jste obdrželi pod číslem tisku 475/2. V tomto usnesení výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, sněmovní tisk 475.

Děkuji za pozornost.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP