(11.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další má zájem navrhnout něco do programu? Nevidím nikoho… Vidím pana poslance Haška a poté pana poslance Severu. Prosím pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Omlouvám se, zřejmě váš zrak směřoval do jiné části politického spektra, když jste říkal, že nikoho nevidíte. Já si dovolím také ve lhůtě, která je pro to určena, navrhnout zařazení, opětovné zařazení do programu schůze, a to sněmovního tisku 373. Jedná se o návrh zákona o převodu Úrazové nemocnice v Brně ze státu na statutární město Brno. Tento zákon byl projednán v příslušném výboru, má splněnou lhůtu a podle našeho přesvědčení na čase projednání tohoto zákona velmi záleží, zda účel toho zákona, to znamená možnost zachování Úrazové nemocnice v Brně, bude skutečně naplněn, anebo zda koaliční obstrukcí tento zákon spadne do propadliště dějin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Druhé i třetí čtení, pochopil jsem to…

Nyní pan poslanec, předseda klubu KDU-ČSL Pavel Severa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, po vystoupení předřečníků si dovolím říci stanovisko po jednání s předsedy klubu zelených a ODS. Navrhujeme a podpoříme zařazení tisku 429 o znakové řeči a navrhuji, aby byl tento tisk projednán za bodem o církevní komisi a za bod 108, který je rozjednán. A na ostatní body - moc děkujeme za nabídku projednávat dnes poplatky, nicméně věřím, že poplatky vyřešíme na mimořádné schůzi stejně rychle a že to bude ku prospěchu věci, že ten návrh bude dopracován a bude moci být podroben klidné diskusi. Takže na ostatní návrhy, které byly předneseny jako návrhy na zařazení dalších bodů z hlediska tří klubů - poslaneckého klubu KDU-ČSL, ODS a zelených - vznášíme veto proti zařazení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě pan předseda Kováčik, poté pan kolega Hašek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové. Pane předsedající, dovolte, abych se vaším předsednictvím zeptal pana kolegy Severy, jestli jeho veto, tedy veto tří poslaneckých klubů vládní koalice, platí také pro návrh pana kolegy Kasala na zařazení bodu udělení státních vyznamenání. A jestli jsem slyšel dobře, že vládní koalice vetuje i zařazení vládních návrhů zákonů, které zde opozice navrhovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Hašek, poté pan předseda Severa. Prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Já rozumím tomu, že koalice chce udržet sevřený tvar, a proto je nejlepší neprojednávat nic, protože výsledky hlasování některých zákonů by vám mohly tuto vaši snahu, dámy a pánové, překazit. Přesto si myslím, že jsme mohli velmi rychle dnes projednat otázku regulačních poplatků u novorozenců. Dokonce bych chtěl říct, že jsme byli připraveni podpořit tento návrh zákona hned v prvém čtení v režimu podle § 90 a nemuseli jsme čekat na to, až se sejde příští týden, další týden a bůhvíkterý týden Poslanecká sněmovna a bude se těmito věcmi zabývat. Nepřekvapuje mě veto, které v této věci uplatnila Občanská demokratická strana. Překvapuje mě velmi veto, které v této věci podává klub KDU-ČSL, a také to, že se k tomuto vedu přidali zelení.

Oceňuji lidi, respektive oceňuji všechny, kteří umožňují projednání návrhu zákona o znakové řeči. Jistě je to důležité a pro ty lidi to bude přínosem. Na druhou stranu nerozumím tomu, proč vetujete záležitost převodu Úrazové nemocnice v Brně, protože se jedná o zachování zdravotnického zařízení, což podpořilo podpisem na petici více než 50 tisíc občanů Brna a Jihomoravského kraje. Je to váš vzkaz těmto 50 tisícům lidí, dámy a pánové. Ať si udělají obrázek sami. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan předseda klubu KDU-ČSL Pavel Severa, prosím.

 

Poslanec Pavel Severa: Na dotaz pana předsedy Kováčika, aby nežil v nejistotě - veto se týkalo návrhů, které vznesli opoziční poslanci, nikoliv návrhu, který vznesl kolega Kasal. Děkuji. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážené kolegyně, kolegové. Jako jeden z předkladatelů zákona o odpadech - jde v podstatě o ty problémy, které máme s kovovým šrotem - se obracím na koaliční poslanecké kluby se žádostí o stažení veta. Prosím vás, tento zákon jsme už projednávali v minulém volebním období a díky volbám vlastně už jsme nemohli potvrdit své rozhodnutí, když nám ho vrátil Senát. Vzpomeňte si na situaci, která vznikla o prázdninách, kdy se sesypala hala, kterou demontovali, nevím, jak to nazvat slušně - ti, kteří rozkrádají železný šrot, a jak primátor Kladna horoval, jak přes Senát rychle tuto problematiku budou řešit. Uplynul rok, jsou tady další prázdniny a budeme čekat na další neštěstí. Skoro každý týden se dozvídáme z tisku, kde se rozkradly jaké věci, na hřbitovech, na památnících, u Českých drah, ale také v obcích. Ve druhém čtení všichni máte možnost své představy načíst, pokud se vám tento tisk nezamlouval zcela.

Já bych vás prosil, abychom ještě do prázdnin tento tisk projednali. Stáhněte, prosím, toto veto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Kováčik ještě.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já děkuji panu kolegu Severovi, že mi částečně alespoň odpověděl, co předtím nezmínil, že koalici jde o to, aby zavetovala všechno, co navrhují opoziční poslanci.

Jenom znovu připomínám, že jde také o vládní návrhy zákonů, které jsme tam někteří navrhovali. Je podivné, že zatímco státní vyznamenání, která se týkají několika málo desítek lidí, bez problémů projdou, nejsou zatížena vetem, tak otázka zdravotnictví, např. ať už poplatky nebo brněnská Úrazová nemocnice, je tady důsledně vetována.

My jsme spolu s kolegou předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie Haškem a s vedením tohoto klubu velmi vážně uvažovali, že bychom tedy postavili těch několik desítek lidí a ty desítky tisíc na stejnou úroveň a vznesli veto i na ta státní vyznamenání. Vzhledem k tomu, že neuplatňujeme politiku nulové tolerance, že naším prvotním, co nás vede, je slušnost, toto veto nevznášíme, ale pouze upozorňujeme, že se tady i v tomto případě neměří všem občanům a také všem potřebám občanů naprosto stejně. Děkuji. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní a pánové, pokud se nikdo nehlásí, mohli bychom začít hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

Za prvé zařazení bodu Návrh Poslanecké sněmovny k udělení státních vyznamenání, který byl projednán v organizačním výboru. O tomto návrhu a zařazení do programu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 157, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Tak, jak řekl pan místopředseda Kasal, to znamená za projednání bodu 40 a 108, jo? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 157 z přítomných 196 pro 112, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vyřazení bodu 108, který předložil pan kolega Václav Exner. O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 158, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro vyřazení bodu 108. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 158 z přítomných 199 pro 97, proti 96. Návrh nebyl přijat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP