(19.20 hodin)

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dámy a pánové, všimli jste si, že tato debata, tato rozprava je výlučně záležitostí mužů? Já jsem celý svůj profesní život se učila stručně vyjádřit myšlenku. Mám pocit, že politika od nás vyžaduje dlouhé žvanění, a nechci říci o čem, byla bych asi vulgární. Rozumím tomu, že ženy se do této rozpravy nezapojují. Myslím si, že jste také někde slyšeli výzkumy, které zjistily, že žena se dokáže vyjadřovat daleko stručněji, daleko více k věci. Zdánlivě to nekoresponduje s tím, že žena hovoří - a také je to ověřeno - řekne daleko více slov.

Já nerozumím masochismu této Poslanecké sněmovny. (Hluk v sále.) Věřím, pánové, že každý z vás by daleko raději v tuto chvíli -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, já vás přeruším, promiňte, ale poprosím kolegy, aby se zklidnili a věnovali vám pozornost.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, pane předsedo. Jsem přesvědčena, pánové, že každý z vás by v tuto chvíli raději sledoval fotbalové utkání. Jsem přesvědčena, že každý z vás počítal s tím, že přinejmenším v závěru příštího týdne už bude moci plánovat pobyt s rodinou a opuštění této zlaté klece. Místo toho se zde vzájemně napadáme, podobně jako před Vánoci zdržujeme jednání Sněmovny prostě proto, abyste nemuseli doma věšet záclony a překračovat plechy s vanilkovými rohlíčky. A děláme něco, co nepřispívá k oblibě politické scény vůbec a této Poslanecké sněmovny ještě méně. (V sále je stále silný hluk.)

Přitom racionální řešení existují. Existují právě v jednání výborů, jejichž pozice se pokoušíte změnit. Má zkušenost - a během svého působení v několika volebních obdobích v této Poslanecké sněmovně jsem byla zapojena v práci různých výborů - potvrzuje, že právě na úrovni jednotlivých výborů se dá komunikace najít, že není zapotřebí hledat silová řešení. Že pokud ve výborech prohráváte svá hlasování, tak pouze proto, že dáváte přednost jiným prioritám před účastí na pracovním jednání právě v těchto výborech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, promiňte, já vás přerušuji již podruhé a poprosím skutečně kolegy, aby se uklidnili, posadili se, abychom mohli pokračovat v našem jednání. Pokud budu muset ještě jednou paní poslankyni přerušit, přeruším na pět minut tuto schůzi, svolám si předsedy poslaneckých klubů, abychom zajistili pořádek ve sněmovně.

Prosím, pokračujte, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Děkuji, pane předsedo. Já bych pouze chtěla apelovat na všechny ty, kteří vnucují své většinové rozhodnutí ostatním: zkuste se zamyslet, jak my všichni vypadáme v očích veřejnosti, kolik práce jsme nedokázali nebo nestihli dnes a v uplynulých dnech vykonat, a pojďte debatovat přednostně o tom, co skutečně občany zajímá. Děkuji vám za to.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. - S faktickou poznámkou pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom rád opravil prostřednictvím předsedajícího svou váženou paní kolegyni. Protože já chci, abychom byli korektní. Nebyla první ženou, která zde mluvila. Z místa vystoupila i paní kolegyně, předsedkyně Strany zelených oslovením mého kolegy "ty dobytku". Prosím do zápisu. (Veselost, potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já si myslím, že to nebyla faktická. Ale nyní vystoupí pan poslanec Koníček. Připraví se pan poslanec Exner. Kolegyně a kolegové, prosím vás, ztište se!

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já si myslím, že pan poslanec Jandák jenom upřesňoval výrok paní poslankyně Bebarové-Rujbrové, aby nedošlo k omylu. Opravdu jenom technickou poznámkou upřesňoval.

Já bych chtěl znovu vyzvat zde přítomné dva nezařazené poslance, aby se vyjádřili předtím, než budeme hlasovat o usnesení o změně počtu členů ve výborech, abychom si mohli všichni spočítat to, k čemu vyzval pan poslanec Tejc pana předkladatele, aby nám řekl to nové rozložení zástupců jednotlivých poslaneckých klubů ve výborech.

Tady pan místopředseda vlády Nečas na mě pokřikuje 100 - 97. Pane místopředsedo, zkuste se podívat do volebního řádu, ustavování výborů a komisí, a tam se nehraje na žádné 100 - 100, 100 - 97. Tam se hraje na jednotlivé kluby. A zkuste nám to předvést, jak jste si to spočítali.

Já mám obavu, a teď mluvím z pozice předsedy výboru, že návrh pana poslance Tluchoře znemožní práci ve výborech, protože v současné době všechny výbory mají problémy vůbec už s usnášeníschopností. Kolikrát čekáme na začátku, aby nás bylo šest, když jsou svolány výbory zaráz, ve stejném termínu, jednotliví poslanci přebíhají mezi výbory, zúčastní se jenom důležitých hlasování. Tímto návrhem se třeba konkrétně v kontrolním výboru zvedá kvorum na sedm, byť kontrolní výbor hlasuje v 99 % hlasování ve shodě, takže tam není žádných kontroverzních hlasování, kdy by koalice válcovala opozici, anebo podle účasti by mohla opozice válcovat koalici, k tomu v kontrolním výboru nedochází. Ale já mám obavy pouze z toho, aby tím dvojím nebo vícenásobným členstvím ve výborech nebyla ohrožena práce výborů. Opravdu z toho mám velké obavy a prosil bych o vyjádření pana poslance Tluchoře, jak si to vůbec představuje, že budou ty výbory obsazeny. Protože já si to představit nedokážu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Exner, který je poslední přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, opozici nezbývá, než aby se bránila všemu, co má nádech něčeho, co by pozměňovalo věci, o kterých jsme vzájemně mnohokrát prohlásili, že jsou demokratické. Opozici nezbývá, než aby se bránila tomu, aby se pravidla začala měnit uprostřed, v situaci, kdy si jedna strana, ta koaliční, myslí, že získala mírnou převahu. Před chvíli tady pan místopředseda vlády naznačoval, že poměr je 100 : 97, jako by opozice teď měla převahu, ale myslím si, že hlasování v Poslanecké sněmovně takovou situaci nepotvrzuje. A mohlo by se stát, že takovým postupem se dojde k tomu, že opravdu bude možné válcovat ne prostřednictvím opakovaných hlasování, ale prostřednictvím takovýmto způsobem procedurálně získané většiny prostě a dobře opozici.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP