(17.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Prostě tady se nastavila laťka a není to přece nic mimořádného! Já se nezlobím dokonce ani na Kateřinu Jacques, naopak jí naprosto rozumím, protože mě by to docela štvalo. Já kdybych večer uléhal, tak bych si říkal: O co je Lucie Talmanová horší než já? (Oživení v sále. Poslankyně Jacques povstává: Co to je?) Prostě samozřejmě, že o nic. Paní kolegyně Kateřina Jacques…

Teď pan vicepremiér Nečas tady řekl - pane vicepremiére, zopakujte to! (Ministr Nečas: Jste dobytek! Následně poslankyně Jacques: Jste dobytek!) Ano, dokonce to volá i paní Kateřina Jacques, čili já bych poprosil, aby toto se dostalo do stenozáznamu, že to říkala paní kolegyně Jacques…

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já bych vás vedl k věci a všechny ostatní k tomu, aby se zdrželi výroků. Mluví ten, komu bylo uděleno slovo, podle jednacího řádu. Pokud chcete vést diskuse jiné, veďte je v předsálí. Nepokřikujte na sebe a pokuste se jaksi důstojným způsobem zachovat jednací řád. A prosím, aby ten, komu je uděleno slovo, hovořil k věci, a tou je bod 108 - změna v počtu ve výborech. Já chápu, že téma je široké, že se můžeme dotknout řady věcí, ale v tomto ohledu bych opravdu prosil, abyste odůvodňovali své návrhy, které tady předkládáte.

Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Já myslím, že k věci naprosto hovořím, protože se to týká všech výborů a celé Poslanecké sněmovny, čili agendy celé Poslanecké sněmovny. Ale stejně bych chtěl, aby stenozáznam jasně obsahoval to, že mě vulgárním výrazem pro řekněme hovězí nazvala paní Kateřina Jacques a místopředseda vlády Nečas, protože to bude jistě předmětem i mandátového a imunitního výboru, protože si můžeme říkat… (Ministr Bursík: S tím souhlasím.) Ještě s tím souhlasí, ale souhlasit s něčím není takový přestupek, pane vicepremiére Bursíku. Já samozřejmě tomu rozumím. (K vyjádření ministra Nečase se připojují všichni přítomní členové vlády.) Přidává se celá vláda asi. Tady slušní muži, slušné ženy, říká pan vicepremiér Nečas, ale pane vicepremiére, to byste tam nemohl být vy, pan vicepremiér Bursík a pan ministr financí, protože vy tuto množinu nenaplňujete, to se na mě nezlobte, ale bohužel, vy tuto množinu slušných lidí vůbec nenaplňujete. Čili to byste se měl nad tím zamyslet, protože vy jste vně této množiny.

Abych se ale vrátil k meritu věci. Čili víte, způsob vládnutí Mirka Topolánka je skutečně zcela neuvěřitelný. Čili vracím se k tomu, že paní kolegyně Kateřina Jacques se právem může cítit jaksi opomenuta, a naprosto jsem rozuměl i tomu návrhu, že má být rozšířen počet místopředsedů Poslanecké sněmovny o jednu osobu a tím pretendentem tam nejspíš měla být paní Kateřina Jacques, jak se tady hovořilo. Bohužel ona to nepopřela, čili já vycházím z těchto faktů. Prostě ona to nepopřela, a tudíž jsem oprávněn se domnívat, že o tu funkci jaksi měla zájem. A jak jsem říkal, já jí docela v tom i rozumím, protože tu laťku tady nastavil Mirek Topolánek a když se na něco zlobíme, tak se zlobme spíš na tu laťku, a ne na někoho, kdo to popisuje. Řekněte mně, pak můžete vystoupit v rozpravě a říci normálně kultivovaně, v čem se mýlím, v čem nemám pravdu.

Já jsem vás tady slušně požádal, abyste vyjmenovali jediný stát, kde si premiér státu řekněme instaluje svoji osobu blízkou, svoji přítelkyni, do čela Poslanecké sněmovny. Když mně odpovíte, vyjmenujete dvě, tři, čtyři, pět takových zemí, budu spokojen. Já takovou zemi bohužel jsem nenašel. Také jsem to nenašel v naší novodobé polistopadové historii, že by k něčemu takovému došlo, a samozřejmě zcela logicky jsem rozuměl, že v podstatě toto nastavilo určitou úroveň politické kultury v ČR a logicky i ostatní koaliční partneři se dožadují téhož. Já doufám tedy, že pan vicepremiér Čunek má dostatek rozumu, aby s tím také nepřišel, že bychom měli sedmého místopředsedu a objevil se nám sedmý místopředseda jako osoba blízká pana vicepremiéra Čunka, takže doufám, že lidovci mají tolik rozumu, že s takovou věcí nepřijdou. Bohužel zelení s tím přišli. Ale jak říkám, vůbec se na ně nezlobím, protože tady toto nastavil premiér Topolánek. Čili na koho se zlobím, je premiér Mirek Topolánek, protože ten určuje určité precedenty, a samozřejmě těžko říci, kde se to dál v budoucnosti zastaví. Čili já čekám, že ČR možná dokonce bude i určitým průkopníkem v této praxi.

Musíme postupovat dál řekněme v popisu stylu vládnutí… Já bych poprosil pana předsedu, aby tady zjednal pořádek, aby mi tady pan ministr Nečas neustále něco neříkal, teď už dokonce do ucha.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším, pane poslanče, požádám Sněmovnu o klid a vás opět vedu k pořádku, abyste hovořil o tématu. Já chápu, že téma je široké, ale přesto bych byl rád, kdybychom se pokusili vrátit k věcnému projednávání, tak jako to předvedli někteří kolegové předsedové nebo místopředsedové výborů. Děkuji vám.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Pane předsedající, já stejně musím trvat na tom, že my jsme toto téma do Poslanecké sněmovny nevnesli, čili prostě my tady přece musíme mít prostor bojovat proti naprosto nedemokratickým praktikám, se kterými tady přichází ODS, protože to tady opět je bezprecedentní v polistopadové historii. Bohužel ODS se stále více profiluje jako nedemokratická, totalitní strana. Je smutné, že je to samozřejmě pod vedením Mirka Topolánka, bude to zajímavé i v historii takto popsáno, kam se posunula, jakých nedemokratických a totalitních praktik začala používat ODS v okamžicích, kdy má k tomu dostatek moci. Já myslím, že je potřeba, a toto s tím úzce souvisí, s metodou vládnutí Mirka Topolánka.

Víte, já jsem tady říkal, že je to ten styl: nevaž se, odvaž se, a vlastně já na to mám - mám na to hlasy, mám na to peníze, mám na to moc. Takže v podstatě v tom výčtu řekněme zajímavostí, čili řekněme určitých výstřelků Mirka Topolánka bych pokračoval.

Vezměme si třeba večírek, milionářský večírek na pietním místě na Vítkově. Dovedete mi vyjmenovat a vzpomenout si na jakéhokoliv premiéra jakéhokoliv kulturního státu, který by -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, opravdu já chápu, že téma je široké, ale přesto bych požádal o to, abyste se vrátil k tématu, a pana zpravodaje, aby seděl u stolku zpravodajů, když tady není navrhovatel.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Ale pane předsedající, to bohužel s tématem souvisí, protože to je styl vlády Mirka Topolánka a tento návrh je jedním z projevů stylu vlády Mirka Topolánka, protože to není nic jiného než v podstatě další jeho řekněme výstřelek. Takže těžko asi k tomu diskutovat bez toho, aniž bychom si tady udělali určitý přehled těchto kroků a výstřelků Mirka Topolánka.

Čili opět řekněme pohrdání veřejností, pohrdání demokratickými principy, pohrdání určitými pravidly slušného chování. Přece není normální, aby někdo na pietním místě na Vítkově uspořádal večírek a toho večírku se účastnil předseda vlády. Já myslím, že to je nevídané.

Další věc. Už takové ty drobnosti, jako že se dobýval v cizině na diskotéku, a když ho tam nechtěli pustit, tak říkal: víte, kdo já jsem? Aspoň tak o tom tisk reagoval. Budiž, to už je jen třešinka na dortu. (Premiér Topolánek: To snad není pravda!)

Ale můžeme pokračovat dál. Auto koupené od Dalíkovy přítelkyně. Mimochodem, to je také zajímavý příběh, zvlášť zajímavý pro české podnikatele, protože vezměme si podnikatelku -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, prosím, vy mě chcete utýrat při řízení schůze.

 

Poslanec David Rath: To je velmi obtížné, protože -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Navíc samozřejmě berete čas i svým kolegům, kteří se řádně přihlásili do rozpravy. Já chápu, že téma je opravdu vážné, já sám ho považuji za ústavně velmi vážné, ale jako řídící schůze nemohu vystoupit, takže bych prosil, abyste se pokusil se držet tématu.

 

Poslanec David Rath: Já se samozřejmě snažím a já se vám snažím vysvětlit - sám jste řekl, že je to téma velmi vážné a ústavně velmi vážné, podle mého soudu je to útok na samé principy ústavnosti, ale je to jenom jeden z mnoha řekněme útoků, kterých se dopustil Mirek Topolánek za jeho relativně krátkého vládnutí.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP