(17.00 hodin)
(pokračuje Bublan)

Tím, když uděláme tento krok, nebo si ho prohlasujete, tak se zase zvětší nepřátelství, přenese se to do výborů. Zase budeme počítat, kdo tam je, kdo tam není, a podle toho se budeme odvažovat něco prohlasovat, nebo naopak.

Ještě řeknu jednu malou příhodu. Při jednom zasedání našeho výboru pan ministr Langer prohlásil, že kdo nesouhlasí s vládním návrhem, bude zastřelen. Řekl to žertem, všichni jsme to tak pochopili. Nicméně zasedání je veřejné a já dodneška čelím dopisu jednoho občana, který mě vyzývá k tomu, abych to řešil, že není možné, aby ministr takto vyhrožoval na výboru lidem. Já jsem mu odepisoval, že to bylo žertem a že to všichni tak pochopili a že dosud nikdo ještě zastřelen nebyl. (Hlasy ze sálu.) Zatím. Ale já se obávám toho, že když takto budeme jednat a takto se budeme navzájem chovat, tak to tomu občanovi nevysvětlím, že to tak není, že to bylo jenom žertem. Musíme to překonat, a tento krok, který je dnes navrhován, tomu vůbec neprospěje.

Takže mějme rozum a chovejme se trošku lidsky. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Františku Bublanovi. Teď do rozpravy pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážení kolegové, dámy a pánové, z těch 20 výborů je jeden výbor, který má výjimečné postavení podle jednacího řádu naší Sněmovny, a to je výbor pro evropské záležitosti. V § 109a stojí, že vláda všechny akty Evropských společenství předkládá tomuto výboru a uvedený výbor je projedná. Předseda výboru do osmi dnů od projednání těchto aktů je má předat předsedovi Sněmovny, aby byly projednány ve Sněmovně.

Pan kolega Liška, který byl předsedou výboru pro evropské záležitosti, už zhruba asi půl roku není předsedou. Vládě nevadí, že akty, které mají být projednány v tomto výboru, nejsou předkládány Sněmovně? Já si myslím, že se jedná o závažné věci zejména s ohledem na to, že nás čeká předsednictví.

Myslím, že by měly být tyto akty projednány ve Sněmovně. V § 3 se hovoří o tom, že není-li to projednáno ve Sněmovně, platí usnesení výboru. Máme dojem, že projednávání závažných aktů pouze ve výboru bez projednání Sněmovny je hrubým porušením zásad, které podle tohoto řádu by měly být respektovány. A nikomu nevadí, že už půl roku jsme nic takového ve Sněmovně neprojednali. Chceme měnit předsedy výborů, které fungují. A vládě vůbec nevadí, že zde není předseda výboru, který má výjimečné povinnosti. Byl bych rád, abychom se zamysleli především nad takovými nedostatky, a pak teprve řešili změny tam, kde výbory fungují.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Břetislavu Petrovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Vidím přihlášku pana - teď musím říci panu kolegovi Rathovi, že se ještě musí posadit, protože před ním byl pan poslanec Richard Dolejš, abych neporušil pořadí. Prosím, pane poslanče. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Richard Dolejš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážený pane premiére, já na rozdíl od některých kolegů nejsem překvapen situací, která nastala zde na půdě Poslanecké sněmovny. Já si osmým rokem zažívám -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě vás přeruším, pane kolego, a požádám dva pány místopředsedy vlády a ostatní kolegy, aby se zklidnili a mohli jsme projednávat. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Richard Dolejš: Já si zažívám osmým rokem dominantní postavení ODS na úrovni krajského zastupitelstva ve středních Čechách. Tam je situace taková, že do výborů nebyla připuštěna jedna opoziční strana, že jedna opoziční strana nemá ani jednoho člena ve výboru. Válcování, které zde probíhá, já zažívám zhruba sedm let, osmým rokem, a jsem vůči němu víceméně imunní. Takže nic nového pod sluncem a je to politika, kterou jsme zažívali i v 90. letech, když ODS byla u vlády.

Já si myslím, že to, co zde probíhá, je logickým pokračováním toho, co zde prohlásil, a několikrát prohlásil veřejně, premiér Topolánek. On před volbami říkal, že ODS udělá noc dlouhých nožů. A on svůj slib ve své podstatě naplnil a naplňuje a nyní se tento slib týká Poslanecké sněmovny. Po volbách to udělat nemohli, na to síla nebyla. Nyní síla zřejmě je, tak ODS se snaží toto realizovat.

Já si myslím, že to ve své podstatě navazuje na dá se říci mafiánské praktiky této vlády. Proč tato vláda vládne? Zmiňoval to zde i Jiří Paroubek. Tato vláda se dostala k moci mimo jiné proto, že zneužila Policii České republiky v souvislosti s Kubiceho zprávou a ovlivnila výsledek voleb, respektive ODS tímto ovlivnila výsledek voleb. Tato vláda se dostala k moci díky politické korupci, díky tomu, že buďto zkorumpovala, nebo chytla pod krkem dva poslance sociální demokracie. Chtěla zkorumpovat i poslance sociální demokracie Ploce. Vždyť je veřejně známo to, že je zde pravomocný rozsudek vůči řidiči pana Pitra, který chtěl uplatit kolegu Ploce. On se uplatit nenechal. To, co se odehrálo v souvislosti s panem Snítilým, všichni víme, jak to probíhalo při prezidentské volbě a proč zde zřejmě pan Snítilý není. To jsou ty mafiánské způsoby. Politické čistky na ministerstvech. Tam se prostě šmahem vyměnili náměstci, šéfové odborů. To jsou čistky, o kterých zde hovořil pan premiér. Noc dlouhých nožů proběhla i na policii, proběhla ve zpravodajských službách. Pan ministr vnitra vyčistil Inspekci ministra vnitra v době, kdy byl podezřelý z toho, že byl zapleten do Kubiceho zprávy.

Nyní probíhají i čistky na úrovni v oblasti zdravotnictví. Hovořil zde dnes o tom David Rath. Takže nic nového pod sluncem. V tuto chvíli se dostáváme do pozice, kdy ODS chce udělat noc dlouhých nožů ve Sněmovně. Ten proces se samozřejmě má, a já ty informace mám a není to nic tajného, završit tím, že se vymění někteří předsedové výborů, ti, kteří jsou současné vládní koalici nepohodlní. Ano, hovoří se o Davidu Rathovi. Já jsem již před několika měsíci měl informace, že někteří poslanci vládní koalice dostali nabídku na obsazení tohoto postu, ale hovoří se například i o rozpočtovém výboru a o Slávkovi Sobotkovi, ale i o dalších.

Takže si nalijme čistého vína! Prostě ODS jde o to, aby realizovala noc dlouhých nožů na úrovni Poslanecké sněmovny. Mě to u ODS nepřekvapuje. To je podstata politiky ODS - válcovat. (Námitky ze sálu na hlučný projev pana poslance Dolejše.) Abyste mě slyšeli kolegové, protože se bavíte, prostřednictvím předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já jsem vás přerušil a žádal jsem Sněmovnu několikrát o klid. Já myslím, že zatím jsem se vždycky snažil korektně jednat vůči všem, aby byli alespoň v tichosti.

 

Poslanec Richard Dolejš: Abych uzavřel mé vystoupení - mě toto nepřekvapuje u ODS. Je to prostě jejich podstata, podstata jejich politiky a dlouhodobě realizovaná na všech úrovních. Částečně mě to překvapuje u KDU-ČSL, ale i oni jsou zvyklí asistovat ODS při těchto praktikách, takže mě to překvapuje pouze částečně. Ale u koho mě to překvapuje, a výrazným způsobem překvapuje, že jsou schopni asistovat při těchto kšeftech, je Strana zelených! Strana zelených, která se deklarovala, že sem zavede nový politický styl, nyní asistuje Občanské demokratické straně při noci dlouhých nožů v Poslanecké sněmovně. (Poslankyně Kateřina Jacques se usmívá.) Ono to není k smíchu, prostřednictvím pana předsedajícího k paní Kateřině Jacques (ohlas v sále). Já si myslím, že je to k pláči, protože vy jste zde přišli s heslem pravda a láska, a v tuto chvíli držíte řeznický nůž a chcete podřezávat neviňátka.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP