(16.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, i za dodržení času k faktické poznámce.

Řádně přihlášený pan poslanec Vladimír Koníček, poté pan poslanec Radko Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl seznámit s článkem číslo 5 odstavcem 4 našeho volebního řádu, který říká: "Poslanci, kteří nejsou členy žádného poslaneckého klubu, mohou nabídnout svůj mandát některému poslaneckému klubu."

Já bych chtěl, pane předsedající, vaším prostřednictvím vyzvat nezařazené poslance, aby ještě před hlasováním řekli, kterému poslaneckému klubu nabídnou svůj mandát, aby se připočítal pro rozdělování ve výborech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji za upozornění předsedovi kontrolního výboru. Jistě to tak bude možné, aby se potom přepočítávalo podle jiných poměrů, tak jak to dovoluje jednací řád a principy.

Pan kolega Radko Martínek, řádně přihlášený. Prosím. A vidím dalšího poslance Hamáčka.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, domnívám se bohužel, že tento bod je vážnější, než si možná někteří z nás uvědomují.

Myslím si, že každý z vás měl tu možnost, aby vysvětloval občanům, co se děje v Poslanecké sněmovně. Já jsem tuto příležitost měl mnohokrát a opakovaně a vždycky jsem vysvětloval občanům, že existují v podstatě dvě sněmovny. Ta jedna, která se odehrává zde v tomto sále, kde je místo pro politické debaty, politické výroky a politické soupeření. Ale potom existuje ještě druhá sněmovna. Sněmovna, která pracuje v jednotlivých výborech, která vykonává mravenčí práci, bez které by žádný zákon touto Poslaneckou sněmovnou neprošel. Myslím si, že to byla zásada, která byla donedávna tady zcela jednoznačným způsobem ctěna.

Je mi líto, vážené kolegyně, kolegové, že ostentativně neposloucháte. Zřejmě asi vás tady tahle věc nezajímá. Nicméně já se obávám -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Pokud někdo nemá zájem o projednávání bodu 108, nechť své debaty přesune do předsálí a nechá pana poslance Radko Martínka v prostředí odpovídajícím důstojnému projednávání v Poslanecké sněmovně hovořit. Děkuji.

Pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Radko Martínek: Já se bohužel obávám, pokud bude prohlasován tento návrh, tak to bude mít pro jednání Sněmovny zcela fatální důsledky.

Já jsem měl tu velkou čest, že jsem řídil výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a tehdy životní prostředí, a ti z vás, kolegové, kteří byli členy tohoto výboru, vědí, že mým hlavním cílem bylo, aby tento výbor pracoval, pracoval na složitých zákonech a aby je pokud možno v co nejkvalitnější podobě doručil Poslanecké sněmovně. Musím říct, že jsem velmi rád, že můj nástupce Tom Zajíček z ODS v podstatě pracuje ve stejném duchu. Nicméně pokud budeme postupovat tímto způsobem, tak se velmi obávám, že atmosféra, která je zde v této Poslanecké sněmovně, se přenese do jednotlivých výborů. Výsledkem toho bude, že bude zablokována i příprava jednotlivých zákonů, natož jejich projednávání. Nevím, v čím zájmu je tady tahle záležitost.

Pan kolega Tluchoř zde není a tím pádem zřejmě asi ani nevykonává funkci, kterou má mít jako předkladatel tohoto tisku, což svým způsobem je zcela dokumentující. Ale nicméně já bych se ho rád přesto zeptal a doufám, že někde v kuloárech poslouchá, aby mi zde z tohoto místa jednoznačně řekl, jak současná situace konkrétně v našem výboru brání v činnosti Sněmovně, brání činnosti vlády, brání ve věcech, které máme my všichni mít jako první a nejdůležitější ve své práci.

My tady nejsme proto, abychom tady čtyři roky po sobě křičeli, ale my jsme tady čtyři roky na to, abychom dělali něco pro voliče a pro tuto zemi. A obávám se, že kroky, které jsou zde připravovány dnes, povedou k přesnému opaku.

Takže vážené kolegyně a kolegové, jsem zde příliš dlouho na to, abych si dělal nějaké iluze, ale stejně využiji této příležitosti a poprosím vás, abyste vzali zdravý rozum do hrsti a znovu si promítli, co vlastně může pomoci k tomu, aby tato Sněmovna řádně pracovala. Tento návrh to rozhodně není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radko Martínkovi a ohlašuji další přihlášené poslance do rozpravy. Tím je nejméně pan poslanec Hamáček a pan poslanec Opálka.

Pan poslanec Hamáček dostane slovo, až vyřeším dvě věci. Za prvé přítomnost pana navrhovatele, ale ta není nutná. Protože jsme nestanovili zpravodaje pro tento bod a bývá u takovýchto bodů zvykem, že je jím první přihlášený do rozpravy, to je kolega Hašek, a toho tady taky žel nevidím, tak bych požádal někoho z kolegů, kdo by se toho chtěl ujmout - a!, vidím, omlouvám se, pane předsedo, že jsem vás nezahlédl - jestli bychom mohli, protože doba projednávání je dlouhá, kdo by se ujal zpravodajské zprávy. Samozřejmě hledám dobrovolníka. Jenom zvykové právo mi umožňuje oslovit pana předsedu Haška, který byl první přihlášený do rozpravy.

(Poslanec Hašek stojící před lavicemi: Já odmítám.)

Nechce vykonávat funkci zpravodaje. Pan kolega Tluchoř už tady je, určitě si bude dělat poznámky, takže to vyřešíme až po dalším vystoupení. Budu s tím počítat, když by pan kolega Tluchoř potřeboval odejít, abychom tady měli někoho, kdo bude sledovat rozpravu.

S technickou pan poslanec David Rath. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že jde o velmi závažný bod a že zde zase nevidím pana premiéra Mirka Topolánka, tak bych nechal hlasovat o návrhu na přerušení tohoto bodu na deset dnů. (Hlasy nesouhlasu ze sálu a hlasy z lavice vlády.) Dávám návrh procedurální a prosím, aby oba místopředsedové vlády neříkali, proč já to dávám, nebo nedávám.

Dávám procedurální návrh - přerušení tohoto bodu na deset dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, to odůvodnění není podle jednacího řádu.

(Ministr Bursík z místa: To není možné, pane místopředsedo.)

 

Poslanec David Rath: Jestli dovolíte, tak doplním odůvodnění. Vzhledem k tomu, že ten bod není skutečně relevantní a má celou řadu věcí, které nejsou vyjasněny, například účast i kolegy poslance Tlustého ve výborech, neúčast některých lidí ve výborech, tak si myslím, že by bylo potřeba deset dnů na to, abychom to doplnili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě mohu o vašem návrhu dát hlasovat, ale pochybuji, že mi to jednací řád umožňuje, protože ten důvod, který jste uvedl - nepřítomnost předsedy vlády, není důvodem, protože tady stačí podle jednacího řádu, respektive usnesení Poslanecké sněmovny přítomnost alespoň jednoho z místopředsedů.

Důvod, který jste uvedl - zařazení jiných poslanců do výborů, byl hlasován. A já jsem trochu purista právní, omlouvám se za to, protože to je dvakrát o téže věci a to bych asi neuspěl ve své vlastní profesi. Takže to je nehlasovatelný důvod.

A ptám se, jestli trváte na některém z jiných důvodů, abychom ten váš návrh hlasovali. Ne, dobře.

V tom případě mohu dát kolegovi Hamáčkovi slovo a může vystoupit v rozpravě. A připraví se pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Opět požádám o klid Sněmovnu, než budete mluvit.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, já se musím přiznat, že mě je z té debaty trošku smutno. Je mi smutno proto, že já jsem ve Sněmovně druhý rok, a to je fakt, který mi umožňuje zachovat si ještě jistou míru idealismu. Ale musím se přiznat, že projednávání takovýchto bodů a obdobné iniciativy mě o ten můj idealismus připravují a dostává značně zabrat.

Já se moc nedivím tomu, že kolegové za ODS nechtějí vystupovat. Já se ani nedivím tomu, že tento svůj návrh ODS neodůvodnila. Já jsem totiž bytostně přesvědčen, že celá řada poslanců za ODS se z hloubi duše stydí za to, co se tady dneska děje (poslankyně Orgoníková z lavice: Ano!) a že by nejradši už měli celou tu věc za sebou a co nejrychleji chtěli hlasovat. Já mám pocit, že vládní koalice, potažmo pan předseda vlády se rozhodl, že prostě dnes opozici ukáže, zač je toho loket a ať to stojí, co to stojí. Je to smutné, ale je to tak.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP