(15.40 hodin)

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, musím říci, že se tady mluví těžko, protože jestliže se v Poslanecké sněmovně, řádně zvolené občany této země, tak ostentativně pohrdá pravidly parlamentní demokracie, pravidly ústavy - já už jsem to minule zmiňoval, že 100 je 100, ne že jedněch 100 je více než druhých 100 - potom jestliže ta stovka, která se cítí býti silnější, když si k sobě ještě dva přikoupila, žádná pravidla neuznává, pak opravdu je těžko mluvit o normálním fungování Sněmovny.

Ale přece jenom by měla občanská veřejnost i média vzít na vědomí, že opravdu se takovéto věci tady od listopadu neděly. Neděly se ani na bázi Federálního shromáždění, a je tady několik poslanců, kteří ještě tehdy byli ve Federálním shromáždění. Uvádím pana poslance Vidíma a pana poslance Gandaloviče, uvádím také pana poslance Grebeníčka a Filipa, kteří tyto věci mohou osvědčit. Tam se postupovalo přísně podle zásady poměrného zastoupení a i republikáni, kteří byli zvoleni v roce 1992, měli tomu odpovídající pozice v rámci rozdělení výborů a funkcí. Tady na půdě Poslanecké sněmovny, resp. původně České národní rady, tyto zásady ctěny nebyly. Obnovily se až s příchodem silné sociální demokracie v roce 1996, a tehdy se princip poměrného zastoupení uplatňoval.

A je mi líto, že zástupci vládní koalice se uchylují k vědomému šíření nepravd. Zvlášť mě to mrzí třeba u takového pana poslance Gandaloviče, když on, přestože tady bylo jasně prokázáno v minulé rozpravě, že v minulých obdobích tu neměly všechny parlamentní strany své místopředsedy, v televizi tvrdil, že každá parlamentní strana svého místopředsedu měla.

Já vím, že mluvit o studu v této Sněmovně může připadat mnoha kolegům, zvláště na pravici, směšné, protože takovéto pojmy přece do naší politiky nepatří, ale přece jenom - neměli bychom se snažit o vytváření aspoň minimálně takového prostředí, kdy bychom si mohli jeden druhého aspoň v elementárních věcech vážit? Nebo vám už je to úplně jedno, že si mnozí z nás dalších mnoha z nás vážit nemohou a že opravdu nemají žádný důvod k takovému elementárnímu nejenom politickému hodnocení, ale citu?

Jsme tu na parlamentní půdě a v rámci systému poměrného zastoupení, na kterém náš politický systém je založen, tu nemůže být nepřítel, ale jsou tu skupiny, které spolu soupeří o podíl na politické moci, o podíl na politickém vlivu. A stává se, že určité uskupení, které má moc po jedněch volbách, se po volbách druhých mění a partneři z jedné koalice, někteří, přecházejí do opozice, někdy se stávají součástí nové vládní koalice. Ale aby to dobře fungovalo, tak by tu měly být přece jenom základní vztahy elementární lidské slušnosti, elementárního uznávání jistých kvalit toho druhého. A zdá se mi, že se velmi intenzivně snažíme o to, aby ten pocit znechucení, který v české společnosti existuje vůči politikům a vůči Poslanecké sněmovně - on Senát na tom, ačkoliv ho jeho pan předseda prohlašuje za oázu demokracie a svobody, není podle mne lépe - že bychom se přece jen měli snažit o to, abychom tento špatný obraz ve veřejnosti trochu zlepšili.

Dávám kolegům z koalice, kteří se tak usilovně snaží zajistit si většinu ve výborech, otázku: Z jakých pravidel parlamentní demokracie poměrného zastoupení to plyne? V rámci parlamentní demokracie je klidně možná menšinová vláda. Může mít menšinová vláda většinu ve výborech? A je přece záležitostí její obratnosti, jejích schopností jednat, kvality jejích návrhů, které předkládá, aby si pro ně i tam, kde nemá svou vlastní většinu, potřebnou parlamentní podporu získala. Tak proč po těch téměř dvaceti letech sem vnášíte takovéto hanebné metody?

Já už jsem na začátku řekl, že vím, že slovo stud vám je cizí, že cynický poměr k politice a k tomu, co se projednává, je běžný, považuje se za jistou normu tohoto chování, ale snad jsou přece jenom, jak se říká, sunt certi denique fines, a přece jenom bychom na jisté hranice měli dbát. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní s přednostním právem místopředseda Poslanecké sněmovny pan Lubomír Zaorálek, poté pan poslanec - omlouvám se, pane poslanče Plevo, ocitl jste se mimo mé zorné pole. S faktickou poznámkou máte přednost i před místopředsedou Sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl prostřednictvím předsedající reagovat na pana kolegu Jičínského. Já bych jenom chtěl, aby on jako doyen této Sněmovny, který zde seděl i v minulém období, si vzpomněl na praktiky sociální demokracie za Špidlovy vlády, aby si vzpomněl na to nebetyčné válcování, které vláda sociální demokracie prováděla se svou většinou 101 hlasu, případně s další takzvaně opoziční stranou, která přispěla na pomoc. Takže si vzpomeňte, a pak zpytujte svědomí, kdo zavedl tyto praktiky do této Sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane místopředsedo, omlouvám se. Ještě s faktickou bude reagovat pan poslanec Zdeněk Jičínský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pan kolega Pleva by si měl vzpomenout na to, že sociální demokracie v minulé vládě, když nás někteří koaliční poslanci opouštěli, tak měla jistou výhodu, že se mohla spolehnout na to, že levice tady má 108 hlasů, takže v tomto směru jsme nebyli v tak bídné situaci jako tato vládní koalice.

A další věc, pane kolego Plevo - byla to právě vaše politika nulové tolerance, která je u zdroje těchto všech hanebností! (Potlesk z levé a střední části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S další faktickou pan poslanec Zdeněk Škromach. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Mám jenom faktickou. Já si myslím, že na těchto postupech, jak uvedl pan poslanec Pleva, se podepisuje a je tam vidět rukopis našich společných koaličních partnerů, KDU-ČSL. Já myslím, že tady úspěšně na tom spolupracují v obou koalicích.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní místopředseda Poslanecké sněmovny pan Lubomír Zaorálek. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, tady zvlášť po mé levici, uvědomte si a všimněte si, že si tady mluvíme spíše sami pro sebe. Dokonce i co se týče přihlášených, tak vás ujišťuji, že tam nikdo z vládní koalice není přihlášen. A pokud tady vystoupil fakticky poslanec Pleva, tak vlastně nevystoupil k té věci samé, ale jen k tomu, aby nám řekl, že za to stejně můžeme my.

Takže tady ve skutečnosti, aby to bylo jasné, žádný dialog neprobíhá. On sice poslanec Tluchoř tady sedí na místě navrhovatele a předkladatele, ale on kromě toho, že to technicky předkládá, nám nic nevysvětluje ani neargumentuje. On nám vlastně neříká, o čem to celé je, k čemu to míří. Nic takového. On tady pouze formálně sedí, pan poslanec Tluchoř, a my si tady sami pro sebe diskutujeme, my sami tady říkáme důvody a argumenty, proč se nám to nezdá šťastné, apelujeme. Ovšem upozorňuji vás, že zřejmě nepříliš účinně, protože kromě poslance Plevy, který nám řekl, že za všechno stejně můžeme my, nikdo asi moc nehodlá s námi o tom debatu vést. Chápete? Tady se žádná debata o té věci ve skutečnosti nevede.

A tento způsob předkládání není ve Sněmovně ničím novým. Já bych rád připomněl, že stejně tak se tady nevede žádná debata ani o radarové základně. Tam, pokud si vzpomenete, stejně tak se pouze říká, že za to může sociální demokracie. To jsme tady slyšeli asi šestnáctkrát, vždy znovu to přijde. Ono to vypadá, že se s tím ODS vůbec moc neidentifikuje. Ona pouze sklidila to neštěstí radarové základny po nás (ohlas) a bohužel teď už nemůže, než to dokončit. Takže já v poslední době mám pocit, že jsou z toho nešťastní i představitelé vládní koalice, protože již zcela rezignovali na to, aby nám říkali argumenty proč.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP