(14.50 hodin)

Poslankyně Kateřina Konečná: Dobrý den, paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych zpochybnila hlasování. Zdržela jsem se hlasování, a na sjetině mám A. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: O této námitce rozhodneme bezprostředně v hlasování pořadové číslo 117, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo souhlasí s takto přednesenou námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro námitku 166, proti 5, námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Pavla Severy, jednat a hlasovat i po 21. hodině, a to v hlasování pořadové číslo 118, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným procedurálním návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 192 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti 59, návrh byl přijat.

 

Kontrola proběhne. Pane poslanče Škromachu.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, mačkal jsem tlačítko ne, ale svítilo mi tam ano. A to jsem určitě nechtěl, protože si myslím, že i poslanci mají právo na pracovní dobu, a nemyslím si, že je v zájmu i občanů tohoto státu, aby poslanci už v úmoru a téměř umdleni po celodenní práci tady hlasovali po 21. hodině -

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče, prosím vás, omezte se na zpochybnění svého umáčknutí se, a budeme pokračovat dále.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já zdůvodňuji své umáčknutí, myslím, paní předsedající, že to není nic proti jednacímu řádu, a věřím tomu, že bych zpochybnil toto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Je mi líto, nedisponujete žádným přednostním právem a váš monolog se mi zdá poněkud dlouhý, abych ho mohla označit za prosté zpochybnění hlasování.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já myslím, že vy také nemáte co komentovat vystoupení poslance.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nejsem si vědoma toho, že bych komentovala jakékoli vystoupení.

Pane poslanče Nečasi, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já teď tady nechci rozvíjet debatu, ale poukazovat na pracovní dobu poslanců za situace, kdy dnes Poslanecká sněmovna neodpracovala vůbec nic díky obstrukci opozičních poslanců, já považuji za velmi nevhodné.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře, omlouvám se, budu kárati i vás.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Já mám právo přihlásit se kdykoli.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, ale o procedurálním návrhu, za který chce považovat i zpochybnění hlasování, mám nechat hlasovat bezprostředně po jeho vznesení.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Já jsem se nepřihlásil k tomu. Já jsem se přihlásil jako člen vlády a jako člen vlády dostanu slovo, kdykoli o to požádám.

Takže já bych velmi prosil, abychom skutečně začali pracovat a nezpochybňovali to dále.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Budeme hlasovat o námitce pana poslance Škromacha. Pane předsedo klubu Hašku, souhlasíte s tímto postupem? Procedurální záležitost, prosím.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za korektnost na všechny strany dnes při řízení schůze. Chtěl bych jenom upřesnit, respektive požádal bych o upřesnění kolegu Severu. Podle § 53 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, pokud žádá, aby se jednalo jinak než v režimu od 9 do 21 hodin, respektive do 19 hodin, tak je potřeba, aby takový návrh vznesla pětina všech poslanců, případně dva poslanecké kluby. Kolega Severa tento návrh neodůvodnil návrhem více klubů ani pětiny poslanců, protože takovým počtem KDU-ČSL nedisponuje. Čili prosím, aby buď kolega Severa svůj návrh doplnil, jinak konstatuji, že v souladu s § 53 jednacího řádu je nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče Severo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, omlouvám se, že jsem to neřekl v úvodu odůvodnění, bylo to samozřejmě i po dohodě s klubem ODS. A zároveň, když zde stojím, tak si dovolím vznést návrh: Vážení kolegové, myslím si, že bychom mohli stihnout pracovní dobu tak, jak ji chce pan kolega Škromach. Dávejme pozor na hlasování a budeme včas hotovi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane místopředsedo Zaorálku, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat, abyste nám tady pořád nevysvětlovali, jak si vy představujete práci a co je práce ve Sněmovně. Obstrukce a snaha zabránit některým vašim návrhům je nejužitečnější práce, která se dá v této Sněmovně dělat. (Potlesk z lavic opozice.) Zabránit vašemu radaru, který prosazujete navzdory zdravému rozumu, nesouhlasu všech, dokonce už to vypadá, že ho prosazujete víc než Američané, to je užitečná práce tomu zabránit! Zabránit vašim nápadům ve zdravotnictví, kde se člověk dozvídá, že ani přesně nevíte, jak to chcete dělat, to je opravdu záslužná věc pro tuto společnost tomu zabránit! Obstrukce je nejlepší práce, která se dá dnes ve Sněmovně dělat, a vy nám tady nevyprávějte pohádky o tom, jak chcete pracovat! Vaše práce je neštěstí pro lidi v této zemi! (Potlesk z lavic opozice.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Je pro mne velmi obtížné přerušit místopředsedu Sněmovny, ale i on by měl vědět, že jsem byla již dávno povinna nechat hlasovat o námitce pana poslance Škromacha. Učiním tak okamžitě.

 

Nyní zahajuji hlasování s pořadovým číslem 119 a táži se, kdo souhlasí se vznesenou námitkou. Kdo je proti?

Z přítomných 195 poslankyň a poslanců pro 140, proti 27. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o procedurálním návrhu poslance Pavla Severy podpořeném poslaneckým klubem ODS jednat a hlasovat i po 21. hodině, a to v hlasování s pořadovým číslem 120, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 62, tento návrh nebyl přijat.

 

Přeje si někdo kontrolu hlasování? Ano.

Žádná námitka proti výsledku tohoto hlasování…. Pane poslanče Rabasi, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP