(14.40 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Z pohybu pana kolegy Plevy a ze směru tohoto pohybu předpokládám, že bude provedena kontrola hlasování.

Pan ministr Petr Nečas. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Paní předsedající, hlasoval jsem pro návrh, a na sjetině mám, že jsem nehlasoval. Takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. O této námitce rozhodneme ihned hlasováním s pořadovým číslem 113. Táži se vás, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji.

Z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro námitku se vyslovilo 129, proti 7, námitka byla přijata.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Severy, a to o jednání a hlasování po 21. hodině.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 114 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu. Děkuji.

Z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro návrh 94, proti 61, návrh nebyl přijat.

 

Bude opět provedena kontrola hlasování? Bude. Prosím o chvilku strpení.

Paní poslankyně Jacques má náhradní kartu číslo 14.

Hlásí se pan poslanec Tluchoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, stává se mi to maximálně jednou za deset let, ale hlasoval jsem samozřejmě ano, na sjetině mám křížek. Omlouvám se vám, ale zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. O této námitce budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 115, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce? Děkuji vám.

Z přítomných 195 poslanců pro námitku 120, proti 24, námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Pavla Severy, tedy o jednání a hlasování i po 21. hodině.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 116 a táži se vás, kdo souhlasí s takto předneseným procedurálním návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 193 poslankyň a poslanců pro návrh 98, proti 63.

 

Táži se, bude-li prováděna kontrola. Je tomu tak. Jedna dvě minuty nás nezabijí.

Paní poslankyně Konečná. Máte slovo, paní poslankyně.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP