(11.40 hodin)
(pokračuje Filip)

To znamená, že jestli se tady vytvořily dva stejně velké bloky po sto hlasech, tak se tedy Poslanecká sněmovna bude řídit vůlí občanů vyjádřenou ve volbách, protože není suverenita Parlamentu podle Ústavy České republiky, je suverenita lidu, jestli chcete znát tu větu, která v Ústavě České republiky je.

Ano, dohodlo se tedy, že tato patová situace, ke které se rozhodly politické strany a která byla výsledkem voleb, a já volby nezpochybňuji, bude promítnuta do tvorby orgánů Poslanecké sněmovny. Ano, došlo k posunu. Během půl roku došlo k posunu a dva poslanci se podle svého vědomí a svědomí rozhodli, že nebudou respektovat volební program, za který byli do Poslanecké sněmovny zvoleni, a budou hlasovat s vládní koalicí. Já jim to nevyčítám. Je to jejich svobodné rozhodnutí a není mým právem vstupovat do jejich vědomí a zpytovat, jestli oni udělali dobře, nebo špatně. Bylo to jejich rozhodnutí a jistě občané České republiky budou velmi dobře posuzovat nejen je dva, ale celou politickou stranu, která je nominovala, a nakonec i naši politickou stranu, ale i vaše politické strany, jestli nominujete ty, kteří mají vůli realizovat ten konkrétní politický program, za který jsme do této Sněmovny vstupovali.

A vy tady mluvíte o brutálním útoku na parlamentní demokracii. Já říkám, že jde o brutální útok na výsledky voleb, protože nerespektujete vůli občanů. A už jsme se několikrát setkali s tím, že tato vláda - a znovu opakuji - má menší podporu než vláda Vladimíra Špidly ve chvíli, kdy Vladimír Špidla rezignoval na funkci předsedy vlády a došlo k výměně vlády na formátu 101 : 99 v minulém volebním období. A přesto chcete udělat něco, co vám lépe umožní vládnutí. Chápu to. Kdo by to ve vládní koalici neudělal? Jenom vás prosím, když už se takhle rozhodujete, vězte, že měl pravdu minulý týden pan ministr vnitra Ivan Langer, že je to tak, že jednou je ve vládní koalici ten a podruhé onen. A ten, který je dnes ve vládě, může být v opozici.

A jestli si myslíte, že je to nejlepší případ, nejlepší schopnost, jak si oslovit občany České republiky, že se prostě na jejich vůli vykašlete - omlouvám se za to slovo - že je vůbec nebudete respektovat, že vám jsou lhostejné výsledky voleb, že jsou vám lhostejné výsledky veřejného mínění, že je vám lhostejné, že radar prosazujete proti téměř proti 75 % občanů, zdravotnickou reformu proti 60 % občanů a podobně. (Nesouhlasně hučí pravice.) Ano, vám to může být jedno, můžete na mně pokřikovat. Jediné, čeho dosáhnete - že si o vás lidé pomyslí své.

Děkuji vám. (Tleská levá část sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to byl místopředseda Vojtěch Filip. Nyní vystoupí pan předseda klubu ČSSD Michal Hašek a po něm pan poslanec a předseda - už ne. Takže pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nesuplujme ve skutečnosti rozpravu k bodu. Já mám pocit, že každé další nové vystoupení už začíná suplovat rozpravu k bodu, a já věřím, že klub KSČM ví, proč svolal pauzu a bude se radit o dalším postupu. (Z lavic napravo zní zpochybňující hluboké ááááá.)

Ale dovolte mi na vystoupení kolegy Tluchoře takhle reagovat, zejména na tu část, kde hovořil o nějakém brutálním útoku. Vy jste v jiné části hovořil o dodržování dohod a zvyklostí, pane předsedo Tluchoři, prostřednictvím pana předsedajícího. Právě vy návrhem na změnu poměrů v jednotlivých výborech v polovině volebního období útočíte na takovouto dohodu a zvyklosti. Nikdo, nikdo po roce 1989, ani Václav Klaus v době, kdy byl předsedou menšinové vlády, si nedovolil v polovině volebního období navrhnout takovouto změnu geometrie sněmovních orgánů.

Chcete-li sportovní hantýrkou, utkali jsme se jako soupeři v parlamentních volbách v roce 2006, bylo nalajnováno hřiště, teď jsme v poločase a vy, dámy a pánové, chcete přemalovávat čáry. To je nečestné a nesportovní. (Nesouhlasná reakce zprava.)

Víte, slovy jedné písničky, váš čas je pouhopouhé prozatím, váš čas může říct já už neplatím, váš čas se krátí. (Potlesk v levé části sálu. Napravo výkřiky Umí! a pokřikování.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže vzhledem k tomu, že už nikdo nechce vystoupit - pan poslanec a předseda klubu KDU-ČSL Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, myslím, že je dobře, pokud dáme prostor na poradu klubů. A abychom věděli, že ten čas jsme schopni využít účelně, tak navrhuji, abychom dneska jednali a hlasovali po 21. hodině. Děkuji. (Sál hučí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dám o tom hlasovat.

Pan poslanec a předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jsem rád, že pan předseda s tímto návrhem přišel. Ještě předtím, než se náš klub sejde, chci i tento návrh posoudit na klubu. Proto žádám, aby ta přestávka byla ihned, ještě před hlasováním návrhu pana kolegy Severy.

Znovu říkám poslaneckému klubu KSČM - v okamžiku vyhlášení přestávky v prostorách klubu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže dámy a pánové, v tuto chvíli mi nezbývá, než přerušit jednání Sněmovny do 13 hodin. Ve 13 hodin se v místnosti 106 sejde organizační výbor a Sněmovna bude svým jednáním pokračovat ve 14 hodin 30 minut hlasováním o procedurálním návrhu pana poslance Severy. (Nesouhlasná reakce z lavic.)

Já vysvětlím, proč jsem se rozhodl, tak jak jsem se rozhodl. Je tam k dispozici čtvrthodina. Já nedokážu odhadnout, jak dlouho bude trvat organizační výbor, protože jsou tam dva body navíc, které nejsou standardní. A jestliže poslanecký klub KSČM jedná do 13 hodin, tak organizační výbor může začít ve 13 hodin. (Opět projevy nesouhlasu.)

Poslanci organizačního výboru jsou taky poslanci. Já nechci zdržovat. Já panu poslanci Bendovi můžu vyhovět v tom, že dám začátek ve 14 hodin 15 minut, ale s rizikem, že se sem zase sejdete a třeba organizační výbor ještě bude jednat.

Tak. Takže jsme si to snad vysvětlili, takže ve 14 hodin 30 minut budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 11.47 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP