(17.40 hodin)
(pokračuje K. Černý)

Výše uvedených případů je podle odhadu funkcionářů Hasičského záchranného sboru v celé zemi během roku maximálně několik desítek.

Poté, co nabíhají různá zdravotní a sociální opatření vlády premiéra Mirka Topolánka - aniž bych komentoval jejich sociálnost či asociálnost - musím si položit otázku: Skutečně si všichni vážíme práce dobrovolných hasičů, nebo je chce někdo trestat, když onemocní při dobrovolném zásahu ve prospěch svých spoluobčanů?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Karel Černý. Nyní je přihlášen do obecné rozpravy pan kolega Zdeněk Škromach, poté pan poslanec Miroslav Opálka. Slovo má pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych reagoval na vystoupení pana ministra Nečase. Musím říci, že se jedná přinejmenším o malý podraz, protože přilepit přílepek k tomuto zákonu, tímto způsobem řešit nález Ústavního soudu, je něco zcela neobvyklého. Tento způsob považuji za nepřijatelný. Já bych očekával, že vláda vyhodnotí nález Ústavního soudu a že předloží samostatný návrh na způsob řešení a vyrovnání se. Můžeme o tom samozřejmě hovořit jakkoliv, jestli to má smysl, já myslím, že pan ministr Nečas o tom hovořil a možná tam jenom zapomněl dát otazník.

Připadá vám normální, že v letošním roce, a když vezmeme ještě 1. leden příštího roku, budou prakticky čtyřikrát různé sazby nemocenské? To je věc, která je podle mého názoru nesmyslná. Bylo by zajímavé, kdyby pan ministr vyčíslil, kolik tyto změny budou stát na administrativních opatřeních, na změnách počítačových programů, kolik to bude stát jednotlivé firmy, které budou muset vynaložit prostředky na tyto změny. Navíc zmatek, který kolem toho bude! Já bych očekával, že pan ministr přijde s racionálním návrhem vládního návrhu zákona, který bude řešit otázku placení či neplacení prvních tří dnů od Nového roku 2009.

Tady se ozývají poznámky, kolik to bude stát. Já bych řekl - pánové z vlády - za chyby se platí, a za vaše chyby dnes platí lidé například u lékařů zdravotní poplatky. Vy jste sami už také došli k tomu, že jste i v poplatcích udělali chyby, a dnes už říkáte, že je chcete rušit. Fajn, ale každá chyba něco stojí. Má-li se něco řešit, tak by to nemělo být šito horkou jehlou.

Paní Jacques by se neměla usmívat, protože to je i její chyba a její asociální přístup k oblasti nemocenské. (Poslankyně Jacques komentuje ze svého místa vystoupení řečníka.) Já jsem pochopil, že s ním soucítíte, ale myslím si, že to je věc trošku mimo. Jistě, jak jinak, vládní koalice se musí podporovat i v nepopulárních věcech.

Proto pokud tento návrh projde, tak jej samozřejmě vyhodnotíme i z hlediska ústavního. Jsem přesvědčen, že je neústavní a že to bude opět jeden z přílepků, jaký už jednou Ústavní soud v minulosti zrušil. Myslím si, že i z tohoto hlediska by měla vláda vážit tento krok a říci, co to bude stát, až to zase Ústavní soud zruší.

Pan ministr tady poměrně široce popisoval situaci v evropských zemích. Možná že měl mluvit o sedmadvacítce, ne patnáctce - dnes už Evropská unie nemá 15 zemí, ale má jich přece jen o něco více. Zapomíná na to, že v těchto zemích všude platí v podstatě jiný systém nemocenské, než který platí dodnes u nás. Jsou to systémy, kdy zaměstnavatelé prvních několik týdnů, v některých zemích je to 5 až 6 týdnů, v severských zemích dokonce několik měsíců, platí náhradu za dobu nemoci, a podmínky se mimo to, co je stanoveno zákonem, sjednávají v kolektivních smlouvách. Pan ministr zapomněl na to, že ve Finsku, o kterém tak často hovoří, většinou první dny mají sjednány právě v kolektivních smlouvách a další mají výrazně vyšší náhradový poměr, než který dnes u nás stanoví zákon. Proto podle mého názoru právě stanovení prvních tří dnů neplacených v systému státního nemocenského pojištění je problém, protože tady nelze nikde sjednat náhradu.

Není pravdou to, co tu pan ministr uvádí, že ta opatření vedla k nějakým úsporám. Ostatně po nějakých třech čtyřech měsících, které jsou dispozici, nelze žádné hodnocení vyhodnocovat. Pamatuje si někdo, že by v Česku řádila letos začátkem roku chřipková epidemie? Myslím si, že nebyla.

Pokud jde o dopady, které přinesly ty první tři dny neplacené, tak lidé se jednak vyhýbali marodění tím, že si brali dovolenou, a to právě mnohdy lidé pracovití, lidé se středními příjmy. Bylo by možná zajímavé, kdyby vyhodnocení obsahovalo právě to několikeré zneužívání. To, co je možné označit jako zneužívání, využívání, je opakované marodění v roce. Jestliže někdo jednou za rok dostane chřipku, nachlazení či průjem, tak je přece normální, že zůstane doma a nebude chodit do práce. To přece není žádné omezení.

Navíc v souběhu s poplatky, které jste, vážená vládo, zavedli, tak dopady jsou o to horší. Člověk, který si jde pro nemocenskou, zaplatí 30 Kč u lékaře, dostane nemocenskou, pak tři dny není placen, zaplatí za 1, 2, 3, 4 položky na receptu, dalších 30 až 120 korun, potom jde ukončit nemocenskou, zaplatí dalších 30 Kč za návštěvu lékaře - a ztratí za první tři dny řádově několik set korun. V součtu jsou to už docela dost významné finanční dopady, zvláště pro rodiny, které je nemají kompenzovány nějakými sociálními kompenzacemi.

Proto ten hektický zájem vlády o to, řešit v tuto chvíli nález Ústavního soudu tímto způsobem, považuji za neústavní, považuji za něco, co nemá obdoby. Nakonec aby vláda či ministři vlády jako poslanci navrhovali pozměňovací návrhy k vládním zákonům, to tady tedy pamatuji poprvé až v tomto volebním období. Je to něco neobvyklého. Myslím si, že to je v podstatě zneužívání funkce, byť samozřejmě ministr-poslanec má toto právo, ale v prvé řadě bych očekával, že ministr-poslanec uplatní toto své právo hlavně z pozice ministra. Ministra, který má aparát, který má možnosti, vláda může předložit zákon poměrně rychle, může jej předložit ve zkráceném čtení, pokud k němu nalezne dostatečnou shodu tady ve Sněmovně. Ale zákulisně, zákeřně přilepit takovýto přílepek k zákonu, který tady má podle mne konsensuální podporu a prošel by celkem bez problémů, považuji za precedens, který nemá obdoby a který opět ukazuje, jakým způsobem tato vláda přistupuje k řešení základních systémových problémů. Prostě udělá přílepek!

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan poslanec Zdeněk Škromach. Nyní má slovo pan kolega Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, my jsme měli problém s tím návrhem zákona, lépe řečeno dnes se zákonem, který po odložení snad vstoupí v platnost k 1. lednu 2009, měli jsme problém s těmi 25 % vypočítanými vlastně ze základu o 10 % sníženého, čili z 90 %, a ještě redukovaného, protože první tři dny nebyly ani těch 25 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP